Allergia_5-14

18 och 80 miljoner de kommande fem åren. För att nansiera det beslutades om en höjning av kommunalskatten med 40 öre. Även om det fanns olika åsikter om storleken, var alla partier utom Sverigedemokraterna överens om höjningen. Det har inte heller hörts några protester bland skattebetalarna. – Folk känner det som en självklarhet att åtgärda detta, säger Felix Ekman. Det har varit stor uppståndelse bland föräldrarna när det uppdagats att många skolor och förskolor varit i så dåligt skick. Det väcker ju även oro bland de som inte varit drabbade. Från kommunens sida är man noga med att informera under hela processen. – Vi har strävat efter transparens, sanning och öppenhet i vår information, säger Håkan Segerholm. Vi har till ILunds kommun har man gått till botten med problemen med fukt och mögel i skollokalerna. Redan 2011 började man undersöka omfattningen. – Det var besvär hos personal och elever på en skola som föranledde att kommunen började testa om det kunde ha med byggnaden att göra att de mådde dåligt, berättar Felix Ekman, folkhälsostrateg och sammankallande i allergikommittén i Lund. Det visade sig vara värre än vi trodde. Nu har 46 skolor och förskolor byggda under åren 1965-82 undersökts. Anledningen att denna period valts beror på sättet att bygga, säger Håkan Segerholm på kommunens Serviceförvaltning, som varit ansvarig för delar av projektet. – Den här tidens byggmetodik innehöll bland annat låglutande tak med invändiga takbrunnar, ingen luftspalt mellan panel och isolering, byggmaterial som i dag inte används, vissa är förbjudna, samt enkla ventilationsanläggningar. Antalet barn i varje klassrum ökade också och man använde våta städmetoder, energieffektiviseringen på 90-talet. Allt detta har bidragit till att det uppstod fuktskador. MÅNGA BERÖRS. Av de 46 skolbyggnaderna var det 44 stycken som behövde åtgärdas. Flertalet kommer att renoveras under de närmaste fem åren, i några fall blir det fråga om rivning och nybyggnation. Omkring 3000 barn och elever kommer att beröras innan allt är klart. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas till 60 miljoner kronor under 2014 Rapporterat från LANDETS Många elever och lärare vittnar om hälsoproblem som de sätter i samband med dålig miljö i skollokalerna. Underhållet är ofta eftersatt, med fukt, mögel och dålig luft som följd. Glädjande nog finns det exempel på orter där man försöker åtgärda problemen. Ett sådant är Lunds kommun. TEXT LENA GRANSTRÖM FOTO KRISTER HANSSON I Orust kommun har turerna kring den nybyggda Henåns skola varit många sedan 2012. Efter förra sommaren belades skolan med skyddsstopp efter att flera lärare varit sjukskrivna på grund av problem i samband med mögel. Kommunen har stämt byggföretaget NCC, men i väntan på den rättsliga processen har man nu beslutat att agera. Mattor och parkett ska tas bort. Dessutom ska allt spackel och lim slipas bort. När provtagningar av fukt och emissioner visar rätt värden kommer nytt golv att läggas. Experter som kommunen anlitat anser att det är golvet som är orsaken till problemen. Från NCC:s sida anser man att ventilationen är boven i dramat. När det gäller den tänker kommunen anlita experter som ska undersöka hur ventilationen fungerar, men även granska dokumentationen och hur installation och byggande genomfördes. Dessutom kommer möbler och andra inventarier att saneras innan skolan, som varit stängd i över ett år, tas i bruk igen. Förhoppningen är att det ska ske till terminsstarten i augusti. Tidigare i våras fick elever och personal utrymmas från träningsskolan Råssnässkolan i Motala eftersom mätningar visade på fuktproblem i golvet. Flera ur personalen hade då reagerat med tecken på allergier. Skolläkaren har undersökt eleverna. Av tretton undersökta barn visade så många som tio tecken på vad som skulle kunna vara allergier. Det har ännu inte gått att fastställa att besvären beror på lokalerna eller om det rör sig om andra allergier. De elever som visade tecken på allergi fick remiss för vidare utredning. Lokalerna ska nu vara renoverade och helt sanerade så att verksamheten kan flytta tillbaka. Mögel i nybyggd skola på Orust Fukt i Motala

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=