Allergia_5-14

22 1. Vi tycker att förslaget är alldeles utmärkt. Vi har lagt ett eget, ännu bättre förslag för att förbättra inomhusmiljön, men principerna är desamma som ”Klassrumspeng”. 2. Vårt förslag innebär att staten står för halva kostnaden och kommunen för andra halvan. Vi har i vår budget satsat hela 2500 mnkr för detta år 2017. Boverket har beräknat behovet till 5000 mnkr. Satsar kommunerna halva summan uppnår vi Boverkets skattning på en renovering av landets skollokaler. 1. Vi driver inte förslaget om att införa en statlig klassrumspeng. 2. Den fysiska miljön är viktig för att upprätthålla respekten för skolan som institution, det arbete som elever och lärare utför där och för elevers och lärares hälsa. Det är rimligt att ställa samma krav på skolmiljön som på arbetsmiljön på andra arbetsplatser. Tyvärr har inte alla kommuner klarat av att prioritera skolan som arbetsplats och lokalerna har på sina håll förfallit bortom rimlig gräns. Kristdemokraterna vill att varje kommun ska genomföra en inventering av den fysiska skolmiljön i samtliga skolor i kommunen. Vänsterpartiet Inför riksdagsvalet: Allergia har frågat samtliga riksdagspartier hur de vill förebygga dålig inomhusmiljö i skolan. Vi har också bett dem ta ställning till Astma- och Allergiförbundets förslag om att införa en klassrumspeng. ENKÄT LOUISE CEDERLÖF 1. Ett bra förslag! Vänsterpartiet har ett förslag som liknar det om Klassrumspeng, men som har ett ännu bredare perspektiv. Vi vill införa ett särskilt stöd till upprustning av välfärdslokaler. Stödet är riktat till att påbörja och tidigarelägga underhåll och investeringar i välfärdslokaler som skolor, förskolor eller äldreboenden i kommunal eller landstingsägd regi, med krav på minskad energiförbrukning. 2. Förutom förslaget om upprustning av välfärdslokaler vill vi också stärka elevskyddsombudens roll så att de mer liknar de skyddsombud som annars finns i arbetslivet. Klassrumspeng är namnet på Astma- och Allergiförbundets valfråga och förslag till lösning på problemen med dålig inomhusmiljö i skolan. Klassrumspeng innebär ett statligt investerings/stimulansstöd för att upprusta skolbyggnaderna. Kommunerna står för merparten av kostnaderna men kan med hjälp av stödet stimuleras att tidigarelägga renoveringar av skolbyggnader med dålig inomhusmiljö. En Sifoundersökning som nyligen gjorts på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet visar att 82 procent av befolkningen tycket att ett sådant statligt investeringsstöd behövs. Kristdemokraterna FRÅGOR: 1. Vad tycker ni om Astma- och Allergiförbundets valfråga ”Klassrumspeng”? 2. Hur vill ni förebygga dålig inomhusmiljö i skolan? Sverigedemokraterna "Bra förslag!" "Miljön viktig!" "Har lagt ett eget förslag" HUR VILL PARTIER

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=