Allergia_5-14

23 1. Självklart ska elever och lärare verka i en god miljö. Regelverk och granskningar fyller en viktig funktion för att det sker. Arbetsmiljöverket granskar elevers och lärares arbetsmiljö i sitt tillsynsarbete. Även statens skolinspektion granskar i sin tillsyn om skolan skapat en god miljö för lärande och utveckling. Det är dock skolans huvudman, väsentligen kommunerna, som ansvarar för att gällande bestämmelser följs. Statens sätt att styra den kommunala skolan måste vara att ha lagstiftning och generella statsbidrag. Sedan måste kommunerna ta ansvaret. Arbetsmiljöverket och andra granskar och riktar kritik, och kommunerna måste rätta till felen. 2. Via den statliga tillsynen utförd av Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, som har långtgående befogenheter för att säkerställa att kommunerna lever upp till sina åtaganden. När kommunerna granskas och får kritik, måste de rätta till felen. Gör inte kommunerna det kan det bli vite och annat enligt lagstiftning. 1. Det är en bra valfråga. Arbetsmiljön i skolan är mycket angelägen. Många skollokaler är gamla, elevgrupperna är större nu än vad som avsågs när skolorna byggdes och mycket behöver göras på många håll för att få en inomhusmiljö som är både hälsosam, energieffektiv och fungerar med dagens pedagogiska metoder. Energimyndigheten och Boverket har tidigare kommit fram till att tre av fyra skolor har så dålig luft att den är ett hälsoproblem för skolpersonal och elever, men det handlar ofta om stora investeringar för små kommuner. 2. Miljöpartiet har föreslagit ett skol-ROT där delar av dagens ROT-avdrag riktas till skolor. Det är självklart att elever och lärare ska ha en modern arbetsplats som är tillgänglig och där luft och inomhusklimat är bra. Skol-ROT är tänkt att fungera som så att skolor och förskolor som genom renovering minskar sin energianvändning med 30 procent, får halva arbets- och materialkostnaden tillbaka. Samtidigt kan bullernivåer minskas och luftkvalitet förbättras. Det leder till friska barn och en bättre skola! Centerpartiet NAFÖRBÄTTRA SKOLMILJÖN? 1. Det finns stora inomhusproblem i många skolor och det är viktigt att man gör något åt det. Kommunerna som ansvarar för skolan måste prioritera skolmiljön högt. Att ge statliga bidrag till de kommuner som har misskött sina skolor är tveksamt, för det finns ett antal kommuner som faktiskt har fina inomhusmiljöer i sina skolor. 2. Vi anser att det är viktigare att få till stånd öppna jämförelser och hitta bra sätt att jämföra vilka kommuner som har misskött sina skolor. Då kan man som förälder gå in och titta hur det ser ut i de olika skolorna, man kan se direkt vilka skolor som är dåliga och vilka som är bra. Vid sådana jämförelser är det också viktigt att man redovisar det riktvärde som är lämpligt att sträva efter. Miljöpartiet de gröna Folkpartiet "Bra valfråga!" "Kommuner ska ansvara" "Tveksamt med statligt bidrag"

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=