Allergia_5-14

34 FORBUNDET KLASSRUMSPENG skolmiljön föreslår Astma- och Allergiförbundet att man inför en klassrumspeng – ett statligt investeringsstöd till kommunerna för att främja upprustningen av skolorna. Under seminariet presenterades förslaget av Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. En undersökning som Astma- och Allergiförbundet låtit göra visar att sex av tio riksdagskandidater är positiva till ett statligt stöd, klassrumspeng, för att förbättra inomhusmiljön i skolan. – Staten bör, enligt vår mening, ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, får möjlighet att nå goda skolresultat. Därför är det glädjande att sex av tio riksdagskandidater vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med dålig inomhusmiljö, sa Maritha Sedvallson. . Det bristande underhållet av många skolbyggnader inverkar negativt både på elevernas hälsa och deras skolresultat. Förra året konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att brister i inomhusmiljön i skolor och förskolor kan påverka hälsan, särskilt hos barn och elever med allergi. Under hösten bekräftade också TV4:s granskning #skolsnusk bilden av en dåligt underhållen skolmiljö med många brister. . FörutomMaritha Sedvallson medverkade Britta Permats, vd för branschorganisationen Svensk Ventilation. Hon redovisade en helt ny enkätundersökning till landets kommuner. I den framkom att endast 40 procent av kom- – het fråga i Almedalen munerna har genomfört obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på samtliga skolor de senaste tre åren, trots att det är lagstadgat. I 25 procent av kommunerna ck mer än var fjärde skola anmärkning vid ventilationskontrollen och i 10 procent av kommunerna har så många som drygt hälften av skolorna fått anmärkning. I 20 procent av kommunerna saknas rutiner för att åtgärda anmärkningar i OVK. – Det här är väldigt allvarligt, sa Britta Permats. Två stycken paneldiskussioner behandlade Astma- och Allergiförbundets förslag om en klassrumspeng för att komma tillrätta med innemiljöproblemen i skolan. I en diskussion med intresseorganisationer deltog David Lindvall, vice förbundsordförande Unga Allergiker, Mimmi Garpebring, ordförande Sveriges Elevråd – SVEA , Mattias Hallberg, ordförande Sveriges Elevkårer. . I en diskussion med riksdagspolitiker medverkade Adnan Dibrani (S), Jan Lindholm (Mp) och Erik Scheller (politiskt sakkunnig Fp). Där redovisade Jan Lindholm miljöpartiets förslag som till stor del överensstämmer med Astma- och Allergiförbundets. Socialdemokraterna sades ha ett alternativt förslag, om att bredda ROTavdraget till att även gälla skolor. Folkpartiet stöder inte alls förslaget utan hävdar att skolornas miljö ska vara huvudmännens, det vill säga kommunernas, ansvar. Under Almedalsveckan höll Astma- och Allergiförbundet ett seminarium med rubriken "Klassrumspeng – för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan". Marie-Louise Luther och Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet, Bengt Eriksson och Christina Ralsgård, Celiakiförbundet, och Eva-Maria Dufva, Astma- och Allergiförbundet, i Almedalen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=