Allergia_5-14

4 NOTISER OTILLGÄNGLIGA VALLOKALER Den nya Myndigheten för delaktighet genomförde i samband med EU-parlamentsvalet i maj en inventering av tillgängligheten i vallokaler. Det fanns brister i nästan alla lokaler. Valarbetarna i 38 procent av lokalerna hade inte avråtts från att använda parfym. 39 procent av lokalerna hade inget förbud mot pälsdjur. 38 procent av lokalerna hade inte parfymfri tvål på toaletterna. I 7 procent fanns allergiframkallande växter och i 2 procent heltäckningsmattor. PARFYMFÖRBUD PÅ SKOLA Skyddsombuden vid en skola i Nacka vill förbjuda eleverna att använda allt för stark parfym. Anledningen är att en av de anställda lider av astma. Om en lärare märker att en elev doftar starkt av parfym på cirka en meters avstånd ska eleven uppmanas att tvätta sig. En kontakt med hemmet kommer då att tas. Om en elev bryter mot förbudet flera gånger ska eleven skickas hem. Om det inte går att komma överens med arbetsgivaren om förbudet kommer skyddsombuden att koppla in Arbetsmiljöverket. Information om förbudet ska, om det blir verklighet, ges till eleverna i början av terminen. MINDRE KLOR Mindre klor, mindre vattenförbrukning och simmare som slipper astmabesvär. Det är effekter efter att Perstorps badhus, som första i landet, provat ett nytt vattenreningssystem. Istället för sand i reningsfiltren används glas som är elektriskt laddat och gör att vattnet renas effektivare. Kemikalieanvändningen har kunnat minskas, saltsyra eller svavelsyra, som används för att stabilisera ph-värdet, har minskat med 70 till 80 procent och kloret har minskat med ungefär 50 procent. Åtgärd C FP KD MP M S SD V Exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen. ‡ ‡ ‡ ‡ Neutrala standardiserade tobaksförpackningar (förpackningar med bild- och textvarningar på neutral bakgrund och med märkesnamnet i neutralt typsnitt). ‡ ‡ ‡ ‡ Förbud mot slimpaket som ser ut som t. ex. förpackningar för kosmetika. ‡ ‡ ‡ Öppenhet om möten mellan beslutsfattare och tobaksindustrin, t. ex. genom offentliga minnesanteckningar på hemsidor som anger vilka som deltagit och vilka ärenden som behandlats. ‡ ‡ ‡ Massmediakampanjer om tobaksindustrins arbetsmetoder. ‡ ‡ Massmediakampanjer om hur man slutar med tobak. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Intensifierad nationell ledning av det tobaksförebyggande arbetet, t. ex. tydlig nationell ledning och adekvata resurser. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Licensiering av alla led i framställning av och handel med tobaksvaror. ‡ ‡ ‡ Förbud mot självbetjäningsautomater. ‡ ‡ ‡ Ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer som arbetar med tobaksförebyggande verksamhet. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Förbud mot smaktillsatser i tobak som attraherar yngre, framför allt frukt- och godissmaker. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Fler rökfria miljöer, inkluderande allmänna platser utomhus (parker, stränder, uteserveringar). ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Främja tobaksavvänjning och adekvat behandling av tobaksberoende. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Åtgärder för att eliminera alla former av olaglig handel med tobak. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Förhindra försäljning av tobaksvaror till och av minderåriga (under 18 år). ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ett slutdatum för rökning som t. ex. Rökfritt Sverige 2025. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ OPPOSITIONEN SKARPAST. Tankesmedjan Tobaksfakta frågade i vintras riksdagspartierna om deras inställning till de olika åtgärder som Världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention förordar. Tobaksfakta frågade också om partiernas inställning till ett slutdatum för rökningen, till exempel Rökfritt Sverige 2025, ett mål som Astma- och Allergiförbundet har ställt sig bakom. Av sammanställningen framgår att oppositionen har den mest folkhälsoinriktade tobakspolitiken. Socialdemokraterna förordar dock varken öppenhet om kontakterna med tobaksindustrin eller förbud mot lockande tillsatser i tobaken. Vad gäller Alliansen förordar Centern såväl ett exponeringsförbud som neutrala tobaksförpackningar, det gör däremot varken KD, FP eller M. Den sämsta tobakspolitiken i Alliansen företräder Moderaterna tätt följt av Folkpartiet. Sverigedemokraterna står för den mest bristfälliga tobakspolitiken i relation till WHO:s tobakskonvention. Partierna om tobak Källa: Svar från partikanslierna i riksdagen eller utsedd riksdagsledamot i samarbete med Tobaksfaktas samrådsgrupp i riksdagen. Januari 2014.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=