Allergia_6-14

22 ” hälsoproblem. Detta trots att Arbets- och miljömedicinska mottagningen på Karolinska sjukhuset skriver i sin utredning att barnens hälsobesvär med stor sannolikhet hör samman med den dåliga inomhusmiljön. Enligt Marithe Eriksson på miljöförvaltningen spelar det ingen roll att det nns emissioner i golvet i dotterns sovrum och i inomhusluften så länge det inte nns något som visar att det är fukt i golvet eller i väggarna. Därför behövs ingen mer åtgärd förutom i badrummet som fortfarande är fuktskadat. – Jag blev förvånad över deras svar, säger Pia Nordgren. Det är ju försiktighetsprincipen som gäller och de ska väl fatta sitt beslut utifrån den, säger Pia Nordgren och menar att miljö- och hälsoskyddsnämnden gjort ett felaktigt beslut. FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN. Försiktighetsprincipen som anges i miljöbalken innebär att om det nns en misstanke om att något exempelvis i inomhusmiljön kan leda till att människor drabbas av ohälsa ska fastighetsägaren åläggas att vidta åtgärder till rimliga kostnader. gjort mätningar direkt efteråt så visade det sig inte nnas några emissioner. Men jag minns inte exakt varför man valde bort ventilerade golv, säger SKB:s förvaltningschef Claes Göthman. KRITISERAD SANERINGSMETOD. Men saneringsmetoden bostadsföretaget använde ck i slutet av 90-talet kritik eftersom den bara verkade lösa problemen temporärt. Mätningar visade att i era fall kom emissionerna tillbaka efter knappt ett år. – När jag ck veta vad de gjort blev jag arg, säger Pia. Jag krävde att de skulle göra om saneringen. Men de vägrade och då gjorde jag en anmälan till kommunens miljöförvaltning. En inspektion görs och materialet från alla utredningar och mätningar granskas. Efter en tid kommer ett svar från miljö- och hälsoskyddsnämnden på miljöförvaltningen. I svaret skriver de att mätningarna som gjorts visar att emissionsnivåerna är lika höga som före åtgärden och att det nns spår av mögel i väggen, men att det inte kan säkerställas att det garanterat är orsak till familjens Emissioner i golv När vattenbaserat golvlim bryts ned av fukt och alkali i betongen bildas nedbrytningsprodukter som går ned i och förorenar betongbjälklaget. De tar sig genom golvmattan ut i rumsluften. Vid emissionsmätningar i rumsluften brukar man uppmäta förhöjda halter av 2-etylhexanol och nbutanol. N-butanol och 2-etylhexanol Statens Provningsanstalt informerade miljöförvaltningarna redan 1992 att de fastställt att när ämnet n-butanol förekommer i rumsluften, är det hälsovådligt, även i relativt låga halter. De har också bedömt att om det förekommer halter av 2-etylhexanol upp till 5 mikrogram/m3 i inomhusluften är det med stor sannolikhet en indikation på att det finns ett problem med golven i en bostad. Miljöförvaltningen Kommunernas miljökontor har till uppgift att informera om miljö- och hälsofrågor och se till att miljöbalkens lagar och bestämmelser följs. Problemen började med fuktskada i badrummet , något som fortfarande inte är åtgärdat. – När jag fick veta vad de gjort blev jag arg

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=