Allergia_6-14

23 Kostnaden för ett ventilerat golv inklusive material och arbete brukar vanligtvis ligga mellan 1000 och 2500 kronor per kvadratmeter. SKB, som äger över 7000 lägenheter, har under era år i rad haft överskott på mellan 50 och 60 miljoner kronor och har en soliditet på 41 procent. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver trots detta i sitt beslut att krav på er åtgärder innebär orimligt höga kostnader för fastighetsägaren. – Det är något fel när miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att bostadsföretagets kostnader är viktigare än barnens hälsa. Barnens hälsoproblem är ju utredda på Arbets- och miljömedicin och det är tack vare deras utlåtande som vi ck bostadsföretaget att börja göra mätningar. FLYTT ENDA UTVÄGEN. Enligt SKB:s förvaltningschef Claes Göthman har företaget gjort vad de kan för att lösa problemen i familjen Nordgrens lägenhet. – Vi har gjort de åtgärder man kan kräva av oss, säger han. Vi har lagt ned väldigt mycket arbete och resurser på Kan jordnötsallergen som sprids i luften orsaka anafylaktisk chock? En engelsk familj upplevde att det var det som hände, men läkare är mycket skeptiska. En fyraårig brittisk icka drabbades i somras av en anafylaktisk chock på ett ygplan på väg hem från Teneriffa. Flickan var allvarligt allergisk mot jordnötter och besättningen hade informerat alla passagerare att de inte ck öppna några förpackningar med jordnötter ombord. Trots att varningen upprepades tre gånger öppnade en man, som satt fyra stolsrader från ickan, en påse jordnötter. På några minuter svullande ickans ansikte upp, hon ck blåsor i munnen och svårt att andas. Kort därefter förlorade hon medvetandet. En ambulansvårdare som råkade nnas ombord på planet hjälpte till att ge ickan en injektion av den adrenalinspruta som familjen hade med sig. Det nns inte tidigare något dokumenterat fall där någon fått en anafylaktisk chock av ett luftburet allergen. Även i detta fall är såväl svenska som brittiska läkare tveksamma till om det gått till så som föräldrarna beskriver. – Jag har talat med era kollegor och vi alla tror att ickan antagligen har fått i sig jordnötter på något sätt. Att ansiktet svullnade upp och att hon ck blåsor i munnen tyder på det, säger Magnus Wickman professor i barnallergologi och överläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm. Doktor Helen Brough på Evelina Children Hospital i London nämner att det till exempel kan ha funnits jordnötsrester kvar på ett dåligt städat säte som ickan fått på ngrarna och slickat i sig. Hon refererar till sin studie som visat att jordnötsallergen faktiskt inte blir luftburet i sådana mängder att det ska kunna ge upphov till så allvarliga symtom. – Skulle det trots allt ha funnits partiklar från jordnöt i luften era stolsrader från källan skulle mängderna varit minimala och bara gett upphov till luftvägssymtom, säger Magnus Wickman. Passageraren som öppnat jordnötspåsen blev bannlyst från att yga med det aktuella bolaget i två år. Flickan återhämtade sig, men vill enligt sin mamma aldrig yga mer. Fyraåring fick allergichock på flygplan den här kunden men vi kan inte koncentrera alla resurser till en enda medlem. Mot bakgrund av vad jag vet, har vi gjort allt som är rimligt att kräva av en fastighetsägare. Vi har även erbjudit henne en annan likvärdig lägenhet här men hon tackade nej. Om miljöförvaltningen hade krävt att ni skulle lägga in ett ventilerat golv, hade ni gjort det då? – Ja, vi följer alltid rådande lagstiftning. OHÅLLBART. Familjen Nordgren överklagar miljöförvaltningens beslut. Men samtidigt börjar situationen bli ohållbar. – SKB erbjöd oss att ytta till en annan lägenhet här i huset. Men jag vågar inte riskera något, tänk om det är samma problem i er lägenheter. Samtidigt känner jag att vi inte kan bo kvar. Så jag har valt att utnyttja min kötid på SKB och lyckats få en lägenhet i ett helt annat område som är okej. Den är betydligt mindre men eftersom jag måste betala en kontantinsats så är det vad jag har råd med. Det viktigaste just nu är att barnen kan vara hemma utan att bli sjuka. INGEN FUKT. Marithe Eriksson, ansvarig handläggare på miljöförvaltningen, anser att det beslut de tagit är riktigt utifrån de bestämmelser som nns. Hon hänvisar till att det inte nns någon forskning där det med säkerhet fastställs att den här typen av emissioner kan ge ohälsa. – Vi jobbar utifrån forskningens bedömning att det inte får nnas fukt, säger hon. I det här fallet fanns det emissioner men ingen fukt i golvet eller väggarna i det aktuella rummet. När det gäller ventilerade golvlösningar är det inget vi motsätter oss men det är förknippat med väldigt mycket kostnader för fastighetsägaren och det nns ingen säkerhet för att de skulle lösa problemen. I det här fallet där fastighetsägaren faktiskt ändå gjort något! Försiktighetsprincipen ska gälla

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=