Allergia_6-14

FORBUNDET 27 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00, fax: 08 - 506 282 49 E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Maritha Sedvallson, Ovanåker, Leif Henriksson, Lidköping, Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Anna-Lena Didic, Bergslagen, Solveig Enberg, Katrineholm, Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Christina Hermansson Norberg, Östhammar, Emma Larsson, Ängelholm, Gisela Petersson, Malmö, Siv Pettersson, Södra Närke, PerÅke Wecksell, Tullinge. Ersättare: Birgitta Alstergren, Luleå, Marie Göthe, Skövde, Ann-Cristin Östling, Ovanåker. Projekt för bättre vårdcentral Ett nytt projekt har startats som en del i regeringens satsning för att ta fram en nationell strategi för förbättrad hälsa för personer med kroniska sjukdomar. Gruppen ska ta fram en modell för hur en patientorganisation tillsammans med personalgrupper inom primärvården kan ta fram kriterier för bästa möjliga vård för människor med kronisk sjukdom på vårdcentraler. Projektgruppen består av representanter från: Handikappförbunden, HSO, Astma- och Allergiförbundet, Diabetesförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung samt Reumatikerförbundet. Dags för Världsspirometridagen Den 2–3 oktober kommer det att arrangeras gratis spirometrimätning på Stockholms Centralstation. Detta blir femte gången Centrum för allergiforskning vid Karolinska Institutet (CfA) och HjärtLungfonden arrangerar allmänna mätningar. Liknande evenemang kommer att äga rum världen över vid samma tidpunkt. Syftet med offentliga spirometrimätningar är att skapa uppmärksamhet kring lungsjukdomar som astma och KOL, samt vikten av att mäta sin lungfunktion regelbundet med spirometri om man tillhör en riskgrupp. Tidigare evenemang har skapat stor uppmärksamhet i medierna, och många har kommit och låtit mäta sin lungfunktion. Hela 14 procent av de som gjorde spirometri på Centralen 2012 hade patologiska värden, vilket visar att sjukdomar som astma och KOL utgör ett stort folkhälsoproblem. Den 30 september arrangeras ett symposium för luft och hälsa, med regionalt fokus, i Stockholm där bland annat den senaste BAMSEstudien presenteras. Den 1 oktober arrangeras den regionala luftvårdsdagen med fokus på åtgärder inom luftkvalitetsområdet. Samarbetspartners är bland annat Astma- och Allergiförbundet, Svensk Ventilation, Folkhälsomyndigheten och Slussen.biz. Stort behov av allergikonsulent Astma- och Allergiföreningen i Blekinge och Allergikommittén i Karlskrona har ställt ett krav till Landstinget i Blekinge om att minst en allergikonsulenttjänst ska inrättas i Blekinge. I sin skrivelse påpekar föreningen att då vårdvalet infördes i Blekinge så medförde det omfattande försämringar för det allergiförebyggande arbetet som tidigare utfördes av arbetsterapeuterna. Idag nns det ingen som gör en allergikonsulents arbete i Blekinge. En allergikonsulent har till uppgift att ge stöd och hjälp till både den enskilda familjen och också att medverka med insatser i samhället. Ur samhälls- och folkhälsoperspektiv har allergikonsulenten en viktig funktion med sina kunskaper och koppling till sjukvården och kan vara engagerad och drivande i allergikommitténs arbete. Att det inte nns en allergikonsulent kan i förlängningen betyda er sjukhusbesök, ökade läkemedelskostnader och inte minst en försämrad livskvalitet för patienterna. Astma- och Allergiföreningen i Blekinge hoppas nu att politikerna tar detta på allvar och att de kan få ett positivt besked under det pågående Barnallergiåret som speciellt uppmärksammar barns allergisituation. Nya stoppdatum för Blomsterfonden Stoppdatumen för ansökningar till Postkodlotteriet/ Blomsterfonden har blivit ändrade. Nya stoppdatum för hösten är: 29 september och 21 november. Ansökan hittar du på Föreningssidorna på förbundets webbsida. Betald annonsplats TACK! till dig som stöder Astma- och Allergiförbundet

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=