Allergia_6-14

29 Jag gick med i Allergiförbundet för att jag skulle få hjälp i mitt kämpande att överleva. Tji fick jag. Sverige är med i FNkonventionen: ren luft i offentliga lokaler. Tvättstugan för hyresgäster och mataffärer är väl offentliga lokaler? Jag kan inte handla mat på grund av matoset i affärer. Lukten från tvättstugan på Jakobsberg förpestar luften också på gården. Maskinerna luktar och lukten fastnar i kläderna, fast jag tvättar maskinerna i 90 grader före tvätt. Jag har varit tvungen att kasta linne och annat för att inte ens en månad på balkongen tar bort lukten. Nu är kläderna slut. Lukterna gör att jag får andnöd, hosta och yrsel. Detta är handikappdiskriminering. Är FN-konventionen bara för syns skull? Det var mitt privata problem. Barnallergierna ökar. Parfymer är kemiska gifter, som går genom reningsverk, till fisken och dricksvatten. Mälaren är som en kloak. Tänk lite på era barn och barnbarn. Jag hoppas att vi lämnar efter oss en blommande jord. Detta är sista året jag är med i Allergiförbundet. LAILA FRANG VALIN Svar: Hej Laila. Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som arbetar intressepolitiskt för att göra samhället lättare att leva i för människor med allergisjukdom. Arbetet är organiserat i en förbundsnivå, som arbetar politiskt och övergripande, samt med lokalföreningar som arbetar i kommuner, län och regioner. Allergi är en systemsjukdom vilket innebär att symtomen visar sig i olika målorgan, symtomen skiftar i styrka och kan dessutom vara olika beroende på tillfälle och övrig belastning. Förutom allergi kan man även utveckla överkänslighet för olika ämnen och gäller allergin/överkänsligheten luftburna ämnen är det ofta svårt att få lyhördhet hos omgivningen. Om det inte syns är det heller inte bevisat att det finns, verkar inställningen hos många vara. Detta påverkar precis som du skriver, både hälsa, tillgänglighet och livskvalitet och vi är många som funderar över vilken värld vi lämnar över till de kommande generationerna. Astma- och Allergiförbundet arbetar för att lyfta problemet med kemikalier och hade i december en större konferens i ämnet, i samarbete med Naturskyddsföreningen. Där fanns tongivande politiker, som miljöminister Lena Ek, närvarande. Även vid invigningar av Barnallergiåret har det varit fokus på kemikalier och barnens miljöer och det fanns också med i programmet vid årets Föreningskonferens. Visst skulle det vara bra och mycket enklare om funktionshinderrörelsen hade större inflytande och makt över lagstiftning, råd och riktlinjer i samhället. Men nu är det inte så utan vi får stärka och stötta varandra genom medlemskap i Handikappförbunden och dessutom se till att öka antalet medlemmar så att vi politiskt får en starkare röst. Det är väldigt synd att du inte längre vill stödja oss i det arbetet, men vi lovar att ihärdigt fortsätta vårt påverkansarbete. MARITHA SEDVALLSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE ANSLAGET ÅRGÅNG 58 SEPTEMBER 2014 Allergia ges ut av Astma- och Allergiförbundet och kommer ut med 8 nummer/år. Den utkommer även som taltidning. I nättidningen www.allergia.se finns Allergias text- och receptarkiv med mera. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material, och förbehåller sig rätten att korta i texter och insändare. Allt material lagras och publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta förutsätter tidskriftens godkännande. Astma- och Allergiförbundet tar inte ansvar för produkter och tjänster i tidningens annonser. REDAKTION & PRENUMERATION Ansvarig utgivare: Marita Sedvallson Redaktör: Annika Olsson Andreredaktör: Lena Granström Grafisk form: Losita Design/Annika Olsson Omslagsfoto: Jens Sølvberg Prenumerationer: medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se Prenumerationspris: 280 kr/år. Lösnummerpris: 35 kr ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress Rosenlundsgatan 52, 2 tr. Tel: 08-506 28 200. Fax: 08-506 28 249. E-post: allergia@astmaoallergiforbundet.se ANNONSER Rikstäckande: Anneli Stenberg, tel: 08-506 28 203 Lokala: Allergia, Teknikgatan 2, 434 37 Kungsbacka tel: 0300-777 51 TEXTLÄMNING TILL ANSLAGET I NR 7 13 oktober TRYCK Sjuhäradsbygdens tryckeri AB, Borås, ISSN 0002-5747 Tidningsstatistik AB, tel. 08-507 424 00 COLOURBOX Sista året som medlem

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=