Allergia_7-14

21 ten själv kan gå in på hemsidan och se vilka enheter som uppfyller kriterierna. Certi eringen fortsätter kontinuerligt och det sker ständiga uppföljningar. Parallellt med certi eringsarbetet står Allergikompetenscentrum för ett stort antal vidareutbildningar, för att möta kraven på välutbildad personal på vårdcentralerna. Här nns bland annat pricktestutbildning och utbildning för spirometrikörkort. INTERNATIONELLT INTRESSE. I nuläget nns det bara en nivå, nämligen grundcerti ering. I framtiden kommer det bli möjligt att även bli premiumcerti erad. Målet är förstås en 100-procentig uppfyllnad, även om Birgitta Jagostrand tror att ett mer realistiskt mål är att runt 80 procent av enheterna blir certi erade. Region Skånes initiativ har väckt uppseende utomlands. När ERS (European Respiratory Society) nyligen hade kongress i München fanns det ett stort intresse från bland andra Tyskland, Danmark och Australien. Men även nationellt inser allt er fördelarna med att strukturera astmavården med hjälp av certi ering, vilket Birgitta Jagorstrand ser väldigt positivt på. – Det hade varit väldigt bra om detta kan spridas. Vi känner ju att intresset är stort och jag tror det kan bli bra även om förutsättningarna givetvis är olika på olika håll i landet. Då gäller det att justera modellen och hitta sin egen väg. Grunden är ju ändå alltid de nationella kriterierna, säger Jagorstrand. – Jag tror att situationen i landet ser ut ungefär som den gjorde här i Skåne och vi är ju alla intresserade av att ha en jämlik vård, på det här området precis som på alla andra områden. Socialstyrelsens arbete med att ta fram nya nationella riktlinjer för astma- och KOL-vården i Sverige har pågått i ett par år och närmar sig nu slutpunkten. Planen är att en första version ska presenteras i slutet av november. Riktlinjerna ska sedan göras tillgängliga för den berörda personalen på vårdcentraler och sjukhus. – Tanken är att de ska bli konkreta och användbara för mottagningarna. Vårdpersonalen ska kunna titta i rekommendationerna och koppla det direkt till enskilda patienter, säger Astma- och Allergiförbundets vårdombudsman Eva-Maria Dufva. NÄSTA ÅR. Det är det nybildade nationella rådet för astma och KOL, som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit initiativ till, som ska bearbeta riktlinjerna och presentera sitt resultat i mitten av 2015. Även Astma- och Allergiförbundet, representanter från professionen och de olika regionerna i landet nns representerade i rådet. Samtidigt bildas regionala grupper för att säkerställa att riktlinjerna verkligen landar där de ska: ute hos personalen som dagligen träffar patienter med astma och KOL. I det arbetet kommer Astma- och Allergiförbundets länsföreningar att ha möjlighet att delta. FÖRBÄTTRA PRIMÄRVÅRDEN. Parallellt pågår också ett treårigt projekt för att förbättra primärvårdens hantering av kroniskt sjuka patienter. Även här spelar Astma- och Allergiförbundet en viktig roll. Allt sammantaget ska ge en bättre, men också en mer jämlik vård, menar Eva-Maria Dufva. – Idag är skillnaderna mellan landstingen stor. Ta allergivaccination som ett exempel. Det är väldigt vanligt i exempelvis Halland, men används nästan inte alls i Norrbotten. Den typen av regionala skillnader hoppas vi kunna minska framöver. Sjuksköterska ska ha två timmar avsatt per 1 000 listade patienter. Sjuksköterska ska ha minst 15 högskolepoäng och kontinuerlig fortbildning inom området astma/allergi/KOL. Sjuksköterskan ska ha tidsbeställd mottagning, utföra strukturerad patientutbildning och registrera i Luftvägsregistret. Enheten ska kunna erbjuda tobaksavvänjning. Det ska finnas en medicinskt ansvarig läkare som får kontinuerlig fortbildning. Läkare, sjuksköterska eller annan utsedd personal ska ha spirometrikörkort. De nationella riktlinjerna för astma- och KOL-vård har tidigare mest fungerat som hyllvärmare på vårdcentraler och sjukhus. Nu ska ett nytt och mer användarvänligt dokument tas fram. KRAV PÅ CERTIFIERAD VÅRDCENTRAL Riktlinjerna ska bli konkreta TEXT JAKOB HYDÉN ” Vi har mött en stor vilja till förbättring

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=