Allergia_7-14

FORBUNDET 27 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00, fax: 08 - 506 282 49 E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Maritha Sedvallson, Ovanåker, Leif Henriksson, Lidköping, Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Anna-Lena Didic, Bergslagen, Solveig Enberg, Katrineholm, Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Christina Hermansson Norberg, Östhammar, Emma Larsson, Ängelholm, Gisela Petersson, Malmö, Siv Pettersson, Södra Närke, PerÅke Wecksell, Tullinge. Ersättare: Birgitta Alstergren, Luleå, Marie Göthe, Skövde, Ann-Cristin Östling, Ovanåker. Ny vägledning för hund i vård Socialstyrelsen med era myndigheter har tagit fram en vägledning om vilka regler och lagar som gäller för att införa hund i vård och omsorg. Vägledningen går att beställa från Socialstyrelsens hemsida. En kunskapssammanställning om vad som är viktigt att tänka på om/när hund införs i vård och omsorg håller på att tas fram av olika organisationer, bland andra Sveriges Veterinärförbund och Astma- och Allergiförbundet. Denna vägledning planeras bli klar innan årsskiftet 2014/15. Kontaktperson på förbundet är Ulf Brändström, kanslichef, e-post: ulf. brandstrom@astmaoallergiforbundet.se. Gör din röst hörd Hur är din vardag? Det vill Myndigheten för delaktighet få kunskap om genom sin undersökningspanel Rivkraft som idag omfattar cirka 1400 personer med olika slags funktionsnedsättningar. I panelen får deltagarna svara på frågor om exempelvis boende, arbete, transport, idrott och tillgänglighet till kultur. Målet är att få kunskap om vad som fungerar bra och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Svaren ingår som en del i underlaget till den årliga uppföljningen av regeringens funktionshinderspolitik. Alla som har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år kan delta. Deltagande innebär att du kommer att få enkäter skickade till dig mellan fyra och sex gånger per år. Du anmäler dig i ett formulär på Myndighetens för delaktighets webbplats www.mfd.se/uppföljning/ rivkraft. Har du frågor om anmälan så kontakta Karin Wahl, tel 08-600 84 36. Har du frågor om panelen så kontakta Jeanette Adolfsson, tel 08-600 84 60. Mikaela Odemyr, 2:e vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet och regionombud i Västernorrland, Gävleborg och Jämtland, ck det ärofyllda uppdraget att prata inför EU-parlamentet om hur det är att vara mamma till barn med svåra födoämnesallergier. Mikaela sitter även med i ett matråd inom den europeiska samarbetsorganisationen för astma- och allergiförbund, EFA. Anledningen till talet i EU är ett EU-direktiv från 2011 som träder i kraft den 13 december i år. I det sägs att alla som serverar oförpackad mat, exempelvis restauranger, skolor, kaféer och pizzerior, skriftligen eller muntligen ska kunna innehållsdeklarera den mat de serverar vad gäller de 14 mest kända allergenerna, sådant som kan utlösa allergiska reaktioner. Astma- och Allergiförbundets krav är att allt innehåll ska kunna deklareras. Klassrumspeng blir verklighet Regeringen har beslutat att satsa en miljard kronor på upprustning av den fysiska skolmiljön. Kommuner ska kunna börja ta del av pengarna redan nästa år. Förslaget om klassrumspeng var den fråga Astma- och Allergiförbundet drev starkt inför årets val. Förbundet i EU-parlamentet Ett bättre liv för barn med allergisjukdom Pg 90 09 06-9 Bg 900-9069 Mikaela Odemyr talade inför EU-parlamentet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=