Allergia_7-14

8 COLOURBOX NOTISER KEMIGUIDEN Den nätbaserade Kemiguiden från Prevent vänder sig till dig som arbetar på ett mindre företag och som använder kemiska produkter eller utsätts för luftföroreningar. Den innehåller bland annat avsnitt om allergirisker. Med hjälp av guiden kan du förbättra säkerheten och minska hälsorisker med kemiska produkter. Du får koll på vilka lagar och regler som gäller och här finns information om speciella krav för vissa verksamheter och yrken. Kemiguiden är kostnadsfri att använda. FINSKT KRAV PÅ RÖKFÖRBUD Allergi- och Astmaförbundet och Andningsförbundet i Finland kräver att tobaksrökning i flerfamiljshus ska förbjudas i lag. De vill att både balkong- och innerökning ska förbjudas. En del bostadsbolag har redan förbjudit balkongrökning även om det inte förutsätts i lagen. Speciellt i äldre hus sprider sig lukten lätt mellan lägenheterna, påpekar Allergi- och Astmaförbundet och Andningsförbundet i sitt uttalande. ASTMARISK ÄVEN EFTER RÖKSTOPP Unga män som fimpat för gott löper större risk att få barn med astma än den som aldrig rökt tobak, visar ny forskning från Universitetet i Bergen. Forskarna fann att även om män slutat röka flera år innan de fick barn var det en stor ökning i förekomsten av icke allergisk astma hos deras barn. Om pappan slutat röka fem år före befruktningen, trefaldigas risken för sådan astma hos barnet, enligt studien. 13500 män från Sverige, Norge, Island, Danmark och Estland deltog i det flera år långa forskningsprojektet. LAG BEHÖVS. Folkhälsomyndigheten har utrett hur er människor, i synnerhet barn, kan slippa att utsättas för andras tobaksrök på allmän plats. Utredningen har överlämnats till regeringen. – Mycket glädjande att era offentliga utomhusmiljöer föreslås bli rökfria. Nu återstår bara för politikerna att ta beslut. Fler rökfria miljöer är viktigt för många av våra medlemmar eftersom de blir sjuka av andras tobaksrök, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Utredningen föreslår att följande utemiljöer bör göras rökfria: entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, museer, affärer och köpcentrum, platser där allmänheten väntar på kollektivtra k, uteserveringar, lekplatser, portanläggningar och arenor utomhus. Astma- och Allergiförbundet gjorde en egen undersökning bland medlemmarna 2012. Undersökningen visade att det viktigaste för medlemmarna var att få rökfritt utanför entréer till offentliga byggnader, på hållplatser och perronger i kollektivtra- k och uteserveringar. Alla dessa platser nns med i utredningens förslag. Under ett par år har förbundet drivit projektet ”Rökfria uteserveringar” med syfte att intressera ägare till uteserveringar att införa rökfritt på frivillig väg, men intresset har varit svagt. Troligtvis för att restaurangägarna är rädda att förlora gäster. Det stödjer behovet av lagstiftning. Världshälsoorganisationen WHO förordar också att det är den bästa förutsättningen för att lyckas med rökfria miljöer. Rökning i hemmiljöer i erbostadshus omfattas inte av tobakslagen, men Astma- och Allergiförbundet anser att det är viktigt att arbeta även med den frågan då många idag upplever problem på grund av grannars rökning. – Vi föreslår att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en tydlig tillsynsvägledning enligt Miljöbalken, för att kunna ställa krav/förbjuda rökning i erbostadshus vid problem. Då skulle det bli enklare för fastighetsägare att på frivillig väg införa rökfria erbostadshus, säger Maritha Sedvallson. Fler platser utomhus ska bli rökfria SMARTA VAL. Föreningen Medveten Konsumtion har lanserat kampanjen Ekokids. Kampanjens syfte är att sprida information som får er att göra medvetna och hållbara val för barn, det kan handla om allt från giftfria leksaker till ekologisk mat. – Ju mer medvetna vi blir om hur våra barn påverkas av det vi konsumerar till dem desto viktigare blir våra val. Barn är extra känsliga och mottagliga för kemikalier och det är därför vi väljer att fokusera på dem, säger Maria Åkerstedt på Medveten Konsumtion. Ekokids är en digital kampanj som uppmanar till en gift- och kemikaliefri barndom genom att göra smarta, medvetna och hållbara val för barn och miljö. Målet är att lyfta de här frågorna så att er re ekterar över dem och börjar utnyttja sin makt som konsumenter. – Vi vill att alla ska vara med och tipsa och dela med sig om hur de bär sig åt för att göra smarta val för sina barn, säger Maria Åkerstedt. TRE SNABBA TIPS FRÅN EKOKIDS Ät och drick fritt från bekämpnings- medel. Välj mat från ekologiska odlingar så långt det är möjligt. Undvik leksaker äldre än tio år, fram- för allt de i mjukplast, lämna dem till återvinningsstationen – de kan inne- hålla ftalater. Använd helst inte våtservetter som kan innehålla onödiga kemikalier och allergiframkallande medel, använd istället tvättlapp och vatten. Tips för barns giftfria vardag

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=