Allergia_8-14

25 inför hela auditoriet hölls av David Wyon, forskare och gästprofessor på International Centre for Indoor Environment and Energy vid Danmarks Tekniska Universitet. Han visade med konkreta exempel hur hans forskning kommit fram till att förbättringar av luftkvaliteten i klassrum har stor betydelse för alla elevers prestationer, inte enbart de allergiska. PRAKTISKT. Resten av dagen kunde deltagarna välja mellan parallella seminarier, alla med inriktning på att ge praktisk kunskap och vägledning kring allergiproblem i skolan. Målet för dagen var att innehållet skulle kunna utnyttjas för att förbättra mötet med allergiska elever. Målgruppen var skolledare, skyddsombud, specialintresserade lärare, skolsköterskor, allergiförskolor, miljöinspektörer, folkhälsosamordnare och förbundets medlemmar. FORBUNDET ALLERGI I SKOLAN Drygt 200 personer samlades på Münchenbryggeriet i Stockholm en dag i november för att delta i Barnallergiforum. Denna dag utgjorde avslutningen på Astma- och Allergiförbundets Barnallergiår. – Vi är jättestolta och hoppas vi kan fortsätta och ispirera andra, sa Louise Graff från Alftaskolan när hon mottog priset. Fråga livsmedelsombudsmannen En ny funktion som livsmedelsombudsman har inrättats på Livsmedelsverket. Hit kan du som jobbar inom livsmedelsbranschen vända dig med misstankar om felaktigheter eller andra typer av brott eller fusk med livsmedel. Du som ansvarar för livsmedelsfrågor i din läns- eller lokalförening kan vända dig dit. Har ni frågor om matallergi eller påverkansarbete inom livsmedelsområdet, kontakta förbundets ombudsman inomMat- och utomhusmiljö, Marianne Jarl, marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se, 08-506 28 206, 206, eller Ulf Brändström, ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se. Föreläsningar på nätet I höst har Astma- och Allergiföreningen i Stockholm arrangerat ett par föreläsningar med det övergripande temat barnallergi. Den första hade titeln Allergisk mot förskolan? och hölls av Marina Jonsson, allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting samt Gunnel Emenius, miljöhygieniker och expert på inomhusmiljö, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting. Den andra handlade om matallergi hos barn och berörde bland annat följande frågor: Varför reagerar vissa på födoämnen? Hur förändras matallergin över tid och hur påverkas livskvaliteten? Finns det hopp om botande behandling? Ur programmet kunde man bland annat välja att lyssna på föreläsare som pratade om säker mat, hälsosamma val av inredning, Allergironden och hur man med hjälp av lagen kan förbättra situationen för barn med allergi i förskola och skola. På eftermiddagen delades priser ut till vinnarna i tävlingen Årets allergiinsats i skolan. Första pris, som bestod av 10000 kronor och ett författarbesök av barnallergiårsambassadören Susanna Alakoski, tilldelades Alftaskolan i Ovanåker. Juryns motivering löd: ”Genom regelbundna allergironder, förbättring av innemiljön, utbildningar och gemensamt ansvar har det skapats en skola där de allergiska eleverna känner sig trygga och kan delta i all verksamhet. Med stor upp nningsrikedom har personalen lyckats integrera eleverna i allergiarbete på ett föredömligt sätt.” Andra pris gick till Celsiusskolan i Ovanåker och tredje pris till Brageskolan i Danderyd. FORSKNING. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfonds särskilda anslag för barnallergiforskning på 400000 kronor tilldelades Laura von Kobyletzki, Karlstads universitet, för hennes forskning om barns exponering för ftalater, som är mjukgörande ämnen i plast, och sambandet med utveckling av astma och eksem under förskoletiden. En dokumentation från samtliga tio seminarier och David Wyons föredrag kommer att nnas tillgänglig via förbundets hemsida. En heldag om TEXT LENA GRANSTRÖM FOTO ANNIKA OLSSON

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=