Allergia_8-14

8 NOTISER LÄGRE FART Trafikverket sänkte från och med den 1 november hastigheten på vissa vägsträckor längs E4 och E18 i Stockholms län. Sänkningarna ingår i det paket av åtgärder som finns med i det regionala åtgärdsprogrammet för kvävedioxid och partiklar. En kartläggning har visat att på dessa platser har de av EU tillåtna halterna av skadliga partiklar tidigare överskridits. Förutom hastighetssänkningar ska man även vidta åtgärder för att binda damm och förbättra städningen av vägarna. En karta med aktuella vägsträckor finns på www.trafikverket.se. VITA JULELJUS Använd vita ljus med 100 procent stearin om du vill undvika att spä på luftföroreningarna inomhus under advent och juletid. Det rådet gav Gunnel Emenius, miljöhygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, när hon talade om problem med innemiljö på Astma- och Allergiförbundets arrangemang Barnallergiforum den 20 november. DUBBFRITT FÖR DE FLESTA Dubbdäck kan rädda liv på isiga vägar, men orsakar å andra sidan fler dödsfall genom de skadliga partiklar de river upp. Trafikverket och försäkringsbolaget Folksam har, utifrån forskning på området, tagit fram en lista med rekommendationer för olika delar av landet. För moderna bilar med antisladdsystem förordas dubbfria däck i södra och mellersta Sverige och i storstäderna, bara i norr rekommenderas dubbdäck. För äldre bilar utan antisladd rekommenderas dubbdäck överallt utom i de partikelutsatta storstäderna. Samma forskare som konstaterar att dubbat är överlägset på is och snö ger alltså rådet att välja dubbfritt till majoriteten av Sveriges bilister. HUMOR OCH STÖTTNING. Nu lanseras appen Fimpaaa – ett stöd för unga som vill sluta röka. Det är UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, som tagit fram appen. För att nå ut till ungdomar lanseras appen tillsammans med humorgruppen och YouTube-fenomenet De Vet Du. Gruppen har tillsammans med UMO gjort korta lmer som ska få unga att ladda ned appen. Filmerna nns på YouTube och på umo.se/ mpaaa. – Vi hatar rökning. Det är riktigt pin. Därför vill vi vara med och sprida Fimpaaa till så många som möjligt, säger Johan Gunterberg och Christopher Martland, De Vet Du. Appen är utvecklad i samarbete med unga och utgår ifrån de situationer som unga upplever som jobbiga när man ska sluta röka, exempelvis grupptryck och känslan av att hamna utanför om man inte röker. Var tredje tjej och var fjärde kille i årskurs 2 på gymnasiet röker. Samtidigt uppger 65 procent av dem att de vill sluta. Appen stöttar, ger konkreta verktyg och förmedlar en känsla av att du klarar av att sluta röka. För att skapa din egen pro l får du först ta ställning till ett antal påståenden om din rökning. Du sätter ett stoppdatum och får sedan personligt anpassade meddelanden som förbereder rökstoppet, påminner och ger tips. Efter rökstoppet visar appen hur länge du varit rökfri och hur mycket pengar du sparat. I appen nns också övningar som hjälper dig att hitta motivationen och stå emot röksuget. Appen har även en bloggfunktion där du kan få stöd av andra som försöker sluta röka. Hjälper unga att sluta röka GRÖNT LJUS FÖR JORDNÖT. Studenter vid Linköpings universitet deltog i november i en vetenskapstävling i Boston. Deras tävlingsbidrag var en lysande antikropp som ska kunna varna allergiker för jordnötter i maten. – Man har en behållare med en lösning med antikroppar, till den tillsätter man matprovet, berättar projektledaren Anna Borg, masterstudent inom protein science. – Två olika ljusvåglängder används. På detektorn nns två lampor, om det nns jordnöt i provet lyser det grönt, om det inte nns lyser det rött. Arbetet med att ta fram detektorn utfördes under en sommarkurs på universitetet. Studenterna kom från främst från programmen teknisk och biologisk kemi. Antigenen, allergenet, är det kroppsfrämmande ämne som leder till att immunförsvaret reagerar och skickar ut en antikropp. Antikroppen fäster vid antigenen, tar hand om och neutraliserar den. Men i det här fallet ska antikroppen larma eller indikera att här nns antigen från jordnöt. – Vi har syntetiserat antigenet mot jordnötsproteinet och klippt ihop det med ett rött uorescerande protein, RFP. I behållaren nns det antikroppar och vårt syntetiserade antigen. Om maten innehåller jordnöt så binder antikroppen till jordnötsproteinet och vårt syntetiserade antigen som innan var bundet till antikroppen knuffas således bort och ett annat ljus kan uppfattas av detektorn. På så vis är det möjligt att detektera jordnötsantigen i maten. –Vi har ännu inte kunnat prova detektorn i praktiken, vi har inte fått till lösningen med antigen-RFP-komplexet än. Men vi ck positiv respons på tävlingen och vi kommer att fortsätta med projektet nästa år, säger Anna Borg. Detektor ska spåra jordnötter i mat

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=