Allergia_1-15

13 Men även om det inte nns några allmänna rekommendationer kring barnmat och allergi har Livsmedelsverket en samling råd om hur man ska gå till väga när man för första gången introducerar mat för små barn. I de råden står det att risken för att barn ska utveckla allergi inte minskar om föräldrarna avvaktar med att introducera allergena födoämnen som ägg, mjölk och sk till efter ett års ålder. Det är en uppfattning som går på tvärs mot alla tidigare rekommendationer. För 10–20 år sedan trodde man nämligen att livsmedel som mjölk, ägg, sk och nötter – födoämnen som är kända för att orsaka allergiska reaktioner hos många människor – kunde göra barn allergiska om de gavs för tidigt. Rekommendationerna var därför att avvakta med just de livsmedlen. FÖRÄNDRAD SYN. Denna syn på allergiutveckling är något man helt ska bortse från i dag, menar Caroline Nilsson. – De äldre rekommendationerna har tagits bort. Det beror på att det inte fanns några vetenskapliga belägg för att senarelagd introduktion verkligen minskade allergirisken. I dagsläget är Livsmedelsverkets rekommendation att börja introducera mat någon gång mellan fyra och sex månader. Det gäller alla barn, även dem med allergi i familjen, säger hon. I dag nns en hel del forskning som tyder på att tidig introduktion av mat till och med kan förebygga olika typer av allergier. Studier visar att barn som äter viss mat regelbundet under sitt första levnadsår löper minskad risk att utveckla allergi – och barn som får avvakta med maten löper ökad risk. Ett av de födoämnen som har studerats är sk. Före 2003 ck allergiska föräldrar rådet att undvika att ge sk till sina barn fram till att de fyllde ett år. Men studier har sedan dess visat att barn som äter sk några gånger i månaden under sitt första levnadsår har mindre allergisjukdomar vid fyra års ålder. – Vi har sett att sk inte alls verkar vara en riskfaktor för allergi, utan att det om något är en friskfaktor. Exakt vad det är i sken som skulle kunna minska risken för allergier är dock svårt att säga, det behövs er studier för att ta reda på det. Men det står i alla fall klart att sk inte är något som barn behöver undvika, inte ens barn med allergier i familjen, säger Inger Kull, forskare vid Karolinska institutet, som ligger bakom några av studierna. OMEGAFETTER KAN PÅVERKA. Man trodde först att det skulle kunna vara de så kallade omega 3-fetterna i sken som bidrar till att minska allergirisken. Fleromättade fetter som omega-3 och omega-6, som framför allt nns i fet sk som lax och makrill, har därför rekommenderats tillsättas i till exempel barnmat. Men något riktigt samband har ännu inte hittats och senare studier har visat att eromättade fettsyror tvärtom kan öka risken för allergi. I en studie som gjordes av forskare på Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska akademin och Umeå universitet undersöktes navelsträngsblodet hos 129 nyfödda barn och barnen följdes sedan upp med regelbundna allergikontroller. Det visade sig att de barn som hade en större andel eromättat fett i blodet i högre grad även utvecklade allergi. ÄT FISK. Enligt forskarna bakom studien kan resultaten bero på att eromättat fett gör så att spädbarns immunsystem inte mognar som det ska. Men eftersom sk består av en mängd andra ämnen som kan ha en skyddande effekt mot allergi nns det enligt forskarna ingen anledning att sluta äta sk. Däremot behövs det er studier om hur vi ska förhålla oss till eromättade fetter i kosten. KA PÅ ALLT

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=