Allergia_1-15

14 Ett annat födoämne som omgärdats med hårda restriktioner är jordnötter och nötter. Men även här har studier visat att det tvärtom mot vad man tidigare trott skulle kunna vara bra att introducera nötter tidigt, eftersom det kan hjälpa barn att utveckla tolerans mot nötter. Att vi i västvärlden länge har avvaktat med att ge våra barn jordnötter skulle till och med kunna vara en förklaring till att jordnötsallergierna är mycket vanligare här än i andra delar av världen. Till exempel är jordnötsallergi vanligare bland judiska barn i Storbritannien än i Israel. I en engelsk studie, den så kallade LEAPstudien, jämfördes två grupper av israeliska barn och resultatet visade att de barn som ck jordnötter under första levnadshalvåret utvecklade allergier i mindre utsträckning än dem som inte ck det. BEHÖVER MER FORSKNING. Caroline Nilsson menar att det behövs er studier för att slå fast nyttan av att introducera nötter tidigt, men hon tycker inte att föräldrar ska vara rädda för att göra det. – Åtminstone inte de familjer som har mycket nötter i sin kost i övrigt. I dag nns ett stort utbud av produkter att ge i stället för hela nötter som barn kan sätta i halsen, jordnötssmör och mandelsmör till exempel. Trots fördelarna som verkar nnas med att introducera mat tidigt står det ingenting i Livsmedelsverkets nuvarande rekommendationer för matintroduktion om detta, eller om de eventuella nackdelar som kan nnas med att introducera mat sent. Enligt Caroline Nilsson beror det på att studierna som gjorts än så länge är för få. – Man har intagit en försiktig inställning och vill inte komma med några pekpinnar innan man har tillräckligt på fötterna. Kanske blir det nya riktlinjer så småningom, men i dagsläget vet vi för lite om vad som förebygger eller orsakar allergier, säger hon. Ann-So e Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers och en av forskarna bakom studien om omega-3, menar att det borde forskas mer om riktigt tidig introduktion av mat. Tidigare än fyra månader, den tidpunkt som Livsmedelsverket anser att föräldrar som tidigast kan börja ge små smakprov av mat. – Om forskningen pekar åt något håll är det mot det faktum att det verkar vara bra att introducera allergener tidigt i livet. Vi kan också se hur Livsmedelsverkets nuvarande rekommendationer är att börja introducera mat vid tidigast fyra månaders ålder. Även livsmedel som många är allergiska mot, som mjölk, ägg, fisk och nötter, kan introduceras under första levnadsåret. Myndighetens råd när det gäller gluten är att långsamt vänja små barn vid gluten medan de fortfarande ammas, men exakt vad som orsakar celiaki och på vilket sätt amningen motverkar sjukdomen är inte helt klarlagt. Flera studier tyder också på att tidig introduktion av bland annat fisk och nötter till och med kan minska risken att utveckla allergi – och att senare introduktion kan öka allergirisken. människor i andra länder med andra levnadsvanor har allergier i mycket mindre utsträckning än i de industrialiserade länderna och i de länderna får barn börja smaka på mat mycket tidigare än här. I till exempel Turkiet får barn smaka på fermenterad mjölk när de bara är några dagar gamla, säger hon. BÖRJAR SENT. Här i Sverige börjar vi i stället ganska sent med smakportioner och det gör att vi inte kommer i kontakt med de mikroorganismer som vårt immunförsvar behöver för att mogna, menar hon. Hon menar också att en del av råden som ges till föräldrar i dag grundar sig på annat än kunskaper om allergi, till exempel i viljan att mammor ska amma så länge som möjligt. Men forskningen har inte kunnat visa att amning faktiskt skyddar mot allergier. Däremot har det visats att bröstmjölk ger ett visst skydd mot infektionsutlösta luftrörsbesvär. – Vi vet helt enkelt för lite i dag för att kunna komma med några tydliga råd. För att få veta mer skulle vi behöva göra interventionsstudier på små barn, studier där man ger barn viss mat och sedan ser hur de reagerar. Men det nns en del etiska problem med sådana studier. I väntan på mer kunskap om allergier och hur de uppstår är det viktigaste för föräldrar ändå att inte utesluta livsmedel ur sitt barns kost i förebyggande syfte, menar forskaren och barnläkaren Caroline Nilsson. – Om man misstänker att barnet är inte tål viss mat ska man se till att få en allergiutredning hos läkare. Då blir det också lättare att få en diagnos ställd, säger hon. ” Det verkar vara bra att introducera allergen tidigt i livet

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=