Allergia_1-15

2 LEDAREN MARITHA SEDVALLSON förbundsordförande Strax innan jul kom en väldigt fin julklapp till oss som är engagerade i allergifrågorna. Stockholms Läns Landsting tog beslut om att anställa två allergikonsulenter! En väldigt fin målgång av allergiföreningarna i Stockholm som arbetat hårt med frågan. Det blir också ett exempel vi alla kan föra fram i de egna landstingen, i vårt lokala påverkansarbete. Förhoppningsvis blir SLL föregångare så att fler landsting framöver ser vinsten med det oerhört viktiga arbete allergikonsulenten utför. Ett arbete som gynnar patient, familj och närstående, vård och rehabilitering samt samhällsfunktioner som förskolor, skolor och arbetsplatser. Allergikonsulenten bidrar till att få vardagen och kroppen att fungera – även med en funktionsnedsättning som svår allergi innebär. Att de flesta landsting också sparar miljoner genom att astmaläkemedlen nu blir billigare är ytterligare ett argument. Var kan dessa miljoner lämpligare investeras än i förebyggande och rehabiliterande insatser för samma målgrupp? Jag föreslår att vi kavlar upp ärmarna och sätter lokala mål för fler allergikonsulenter under 2015! Ännu en positiv händelse är Socialstyrelsen förslag till nya riktlinjer för omhändertagande och vård av patienter med astma eller KOL. Förslaget är nu ute på remiss och du kan läsa mer om det på sidan 8. Vi kommer självklart att återkomma till detta ämne i Allergia framöver. Astma, eksem och allergi mot pollen, pälsdjur eller födoämnen är bland de besvärligaste sjukdomarna ett barn kan ha med ständigt återkommande läkarbesök. Ofta stängs barnen ute från stora delar av det sociala livet – man kan inte sova över hos kompisar, gå på disko eller följa med på klassresor. Barnallergifonden ger möjligheter till miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra astman, en cykel för att förbättra konditionen eller att åka på läger för att få umgås med andra barn i samma situation och för en stund ”glömma” sin sjukdom. Det är det vi jobbar för. Barnens folksjukdom – ditt bidrag behövs Barnallergifonden PG 900906-9 BG 900-9069 Två nya allergikonsulenter

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=