Allergia_1-15

27 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00 Fax: 08 - 506 282 49. E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Maritha Sedvallson, Ovanåker, Leif Henriksson, Lidköping, Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Anna-Lena Didic, Bergslagen, Solveig Enberg, Katrineholm, Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Christina Hermansson Norberg, Östhammar, Emma Larsson, Ängelholm, Gisela Petersson, Malmö, Siv Pettersson, Södra Närke, Per-Åke Wecksell, Tullinge. Ersättare: Birgitta Alstergren, Luleå, Marie Göthe, Skövde, Ann-Cristin Östling, Ovanåker. var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning. Robert Hejdenberg som representerar familjen, Göran Wennergren, professor och barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, Inger Rådö, tidigare huvudsekreterare i Allergiutredningen och chef för Allergiprogrammet vid Folkhälsoinstitutet samt Magnus Reimbertsson, vice ordförande för Riksförbundet Unga Allergiker. Juryn beslutade att år 2014 utdela följande stipendier: , Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet The course of childhood eczema. Juryns motivering: Eksem är en kliande och återkommande hudsjukdom som drabbar många barn och ungdomar ofta med stor negativ påverkan på deras livskvalitet. Det är angeläget att fokusera på tonåringars eksemproblem vilket få andra gjort, att beskriva olika typer av eksem och att studera potentiella riskfaktorer. Resultaten kan leda till lindring eller botande av eksem vilket är särskilt viktigt för unga som ofta är känsliga för sitt utseende. Självkänsla och livskvalitet kan därmed höjas. Studien kan ge ökad kunskap till vården för att ge möjlighet att tillhandahålla vård som är anpassad till gruppen unga som inte alltid själva tar kontakt med vården. , Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet Läkemedelsbehandling, astmakontroll och självskattad hälsa bland ungdomar med astma. Juryns motivering: Läkemedelsbehandling är en av hörnstenarna för att uppnå astmakontroll. Olika studier visar att följsamheten till läkemedelsbehandling hos barn och unga är låg. Dahléns projekt syftar till att studera läkemedelsbehandlingen hos barn och unga i relation till astmakontroll och självskattad hälsa. Det är en angelägen studie som kan ge ökad kunskap om hur ungdomar med astma använder astmaläkemedel och hur välkontrollerade de är i sin astma. Det kan också ge kunskap om varför man som ung ofta medicinerar otillräckligt. Ökad följsamhet i läkemedelsanvändningen men också större förståelse för och bemötande av barn och unga som upplever behandlingen som jobbig kan bli följden. Vård och behandling av barn och ungdomar med astma kan därigenom förbättras vilket är önskvärt. , Arbets-och miljömedicin, Uppsala Universitet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet Astma, rinit och sjuka hus symtom (SBS) – samband med bostadsmiljön och skolmiljön. Juryns motivering: Brister i inomhusmiljöer orsakar idag stora hälsoproblem. Wangs forskning baseras på stora epidemiologiska studier i Sverige, Norra Europa och Kina. Där studeras riskfaktorer i inomhusmiljöer för astma, rinit, dermatit och sjukahussymtom (SBS). Det är angeläget med studier som Wangs som påvisar brister i barns inomhusmiljöer i bostaden, skola och daghem och samband med astma och allergibesvär. Det kan leda till ökad förståelse för barn och unga som får problem i innemiljöer och ge underlag för adekvata miljöåtgärder vid nybyggnad och underhåll av byggnader. Forskningen bedöms ha betydelse ur ett brett folkhälsoperspektiv. Stipendier till minne av Kerstin Hejdenberg FÖRBUNDET

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=