Allergia_1-15

5 ditionellt har hundar använts i arbete av handikappade, polisen och tullen. Nu nns det hundar på sjukhus som sällskapar med de sjuka, på demensboenden njuter många äldre av att få gosa med en vårdhund, i skolorna nns det läxhundar som barnen läser högt för. Men denna medalj har en baksida, många är allergiska mot pälsdjur. Genom att från början välja individer bland hundarna som inte är så allergiframkallande kan dessa problem kanske minskas. MATCHA. Med hjälp allergitestet kommer man att kunna bestämma vilka av de sex allergenen hos hund en särskild hund bär på och i vilka mängder allergenen utsöndras. Testresultatet kan sedan jämföras med de personers allergipro ler som hunden ska vistas med. På så sätt kan man minska risken för att de personerna ska utveckla symtom i kontakt med en speci k hund. Tanken är att på sikt även utveckla ett test för katter. En hundallergiker som bara reagerar mot allergenen Can f 2 och Can f 4 skulle till exempel kunna umgås med en hund som bara utsöndrar Can f 1 och Can f 3 eller har låg utsöndring av Can f 2 och Can f 4. Idag kan Allergenius Dog testa för Can f 1, Can f 2 och Can f 3. Inom en snar framtid kommer man även kunna testa för Can f 4 och Can f 6 hos hund. De som har gjort testet nu kommer att få svar på Can f 4 och Can f 6 senare. Allergenet Can f 5 nns i urinen hos icke kastrerade hanhundar och ett test av det allergenet kan därför ses som över ödigt. En allergiker som reagerar på icke kastrerade hanhundars urin, bör istället undvika umgås med dessa. Medi-Tec har planer på att under 2015 lansera nästa produkt – ett blodprov som visar vilka av hundens sex allergen som du reagerar mot. Blodprovet kommer du att ta själv hemma, snabbt och enkelt. Med provsvaret kan du sedan söka en hund som matchar din allergipro l. BÄST? På Karolinska Institutet forskar Hans Grönlund med sitt forskarteam om att ta fram ett vaccin mot hund-, katt- och hästallergi. Som ett led i denna forskning tar de prover på hundar för att mäta hur allergiframkallande de är. Nu har Hans Grönlund låtit företaget Medi-Tec ta fram en produkt för allmänheten av det prov som forskarna använder – ett allergitest för hemmabruk som mäter en viss hunds speci- ka mängd allergiframkallande ämnen. Allergitestet heter Allergenius Dog. ENKELT TEST. Själva testet gör man enkelt genom att topsa hunden på saliv och borsta den med en medföljande borste på två ställen på pälsen. Dessa prov skickar man in för analys och efter ett par veckor får man svaret. Provtagningen medför inget obehag för hunden. Idag testas vuxna hundar för att bedöma om de är mer eller mindre allergivänliga. Man vill dessutom kartlägga om det nns samband mellan hur mycket allergen hundar avger och faktorer som ålder, kön, kastreringsstatus, rengöring, kost och annat. Forskarteamet arbetar även med att analysera allergenpro len hos valpar. Det är ett viktigt steg att kunna testa alla valpar i en kull, för att sedan ta reda på vilka som är mest allergivänliga. Målsättningen är att man redan vid köp av en hundvalp ska kunna nna den som är mest allergivänlig och samtidigt förstå vad man kan göra för att hunden ska fortsätta vara så allergivänlig som möjligt. Detta, världens första individuella allergentest, ger i förlängningen även möjligheter att avla de hundar som visat sig ha en bestående låg utsöndring av allergen. INTE BARA SÄLLSKAPSHUNDAR. Det nns en hund i var tionde familj i Sverige. Men hundarna nns runt om oss inte bara som sällskapsdjur, utan gör intåg på allt er ställen i samhället. Traallergiprofil. En viss hund kan matcha en viss människa ” Kanske kan man avla fram hundar med lägre allergenhalt

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=