Allergia_2-15

2 LEDAREN MARITHA SEDVALLSON förbundsordförande Det är sannerligen inte lätt att ha en pälsdjursallergi idag. Husdjuren får allt mer rollen av familjemedlemmar och följer därmed in i miljöer där de tidigare inte varit. Det kan vara butiker, restauranger, idrottsarenor och under den senaste tiden även omsorg, vård och skolor. Detta blir en stor orosfaktor för många. Man oroar sig över om man kan få den vård man behöver, när man på sjukhus riskerar att komma i kontakt med hund – vilket man ju också blir sjuk av. Bok- och läshundar i skolan är ytterligare en sak att oroa sig över. Är det verkligen möjligt att i skolverksamhet planera för aktiviteter som innefattar pälsdjur då pälsdjursallergi är vanligt förekommande hos barn? När det gäller hundar inom vård och omsorg finns idag ett regelverk som säger att hund i vård och omsorg ska vara en läkarordinerad behandling vilken ska planeras, genomföras och utvärderas professionellt. Riskanalyser ska ske och verksamheten ska planeras på ett sådant sätt att varken personal, anhöriga eller andra vårdtagare får en olägenhet ur ett allergi-, hygien- eller arbetsmiljöperspektiv. Kommuner som redan idag infört pälsdjur, utan dessa säkerhetsåtgärder, får helt enkelt göra om och göra rätt! Angående hundar i skolverksamheter pågår inom förbundet en dialog med andra funktionshinderförbund, vilket ska resultera i vägledning och riskanalyser även där. Och vart man såg var hundar Det är viktigt att kvinnor med astma och allergi känner sig trygga med sin behandling under graviditet och amning, så att onödiga komplikationer undviks. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond har tagit fram en broschyr riktad till gravida och ammande kvinnor med astma, allergi och eksem. Den ger vetenskapligt grundade råd om hur man bäst behandlar sin sjukdom under den tid man väntar barn och ammar. Råden är framtagna av ledande svenska forskare och specialistläkare inom området. Broschyren heter Så sköter du om din astma och allergi under graviditeten och kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Forskningsfondens hemsida: www.allergiforskning.se/material. Broschyren som hjälper dig att medicinera rätt under graviditeten

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=