Allergia_2-15

8 ●MINSKAR RISKERNA.Kemikalieinspektionen överlämnade i början av februari en slutredovisning till regeringen för uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag. I rapporten redovisas arbetet med handlingsplanen, uppnådda mål och förslag till framtida insatser. Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen arbetat med en handlingsplan för att minska riskerna med kemikalierna i vardagen. Fokus har legat på att skydda barn och unga eftersom de är mer sårbara än vuxna för påverkan av farliga kemikalier. Kemikalieinspektionen har ökat tillsynen över farliga ämnen i varor. I över 10 procent av inspekterade varor har förbjudna farliga ämnen upptäckts. De varugrupper som oftast har brister är leksaker, smycken och hemelektronik. Många av insatserna har handlat om att gå igenom EU-lagstiftningen och se till att den skärps. Sverige tillhör den grupp medlemsländer som lämnat flest förslag på förbud och andra åtgärder mot hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen. Kemikalieinspektionen har också arbetat fram förslag till ekonomiska styrmedel som är viktiga komplement till lagstiftningen, till exempel att införa skatt på farliga ämnen i vissa varugrupper. Regeringen har tillsatt en utredning för att analysera den möjligheten. Arbete pågår även med att ta fram kemikaliekrav vid offentlig upphandling. Kemikalieinspektionen har utökat informationen till allmänheten för att alla ska kunna lära sig mer om risker med farliga ämnen och göra medvetna val i vardagen. Det omfattar bland annat en ny webbplats med information till konsumenter. – Jag är nöjdmed vad vi hittills har åstadkommit för att minska riskerna och att vi framgångsrikt arbetat på många fronter, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Regeringen har redan gett Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag att fortsätta arbetet med en giftfri vardag 2015–2017. – Vi behöver särskilda åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen, hormonstörande ämnen och allergiframkallande ämnen, säger Nina Cromnier. NOTISER FÖRSÄMRING I ALLERGIHUS Uppsalahem har ändrat reglerna för boende i det så kallade Allergihuset, vilket skapat oro och missnöje bland hyresgästerna. Ambitionen med Allergihuset är att erbjuda personer med allergier en fristad. I hyresavtalet råder förbud mot pälsdjur, rökning och grillning. Hyresgästerna rekommenderas också att undvika bland annat parfym och städmedel med allergiframkallande kemikalier. De rekommendationerna har Uppsalahem bestämt sig för att ändra, de anses svåra att följa upp. Flera boende är nu oroliga för sin hälsa. MINDRE POLLEN MED FLIKIGA BLAD En fältstudie har gjorts för att dokumentera pollenförekomst hos flikbladiga björkar. Mer än 300 äldre träd, från Alnarp i söder till Hammarstrand i norr, har inventerats. Huvudparten tillhörde de fyra mest förekommande typerna av flikbladiga björkar. Av dem finns den äkta ornäsbjörken, Betula pendula Dalecarlica, tillgänglig i handeln. Studien pekar tydligt mot att flikbladiga björkar är ett bra trädval för miljöer som ska vara säkra för allergiker. VÅTSERVETTER FÖRBJUDNA Läkemedelsverket förbjuder företaget AB Gunry att sälja och leverera Gunry Aloe Vera avsminkningsservett, Gunry avsminkningsservetter och Gunry Cleansing Wipes. Anledningen till försäljningsförbudet är att de innehåller två konserveringsmedel som inte är deklarerade på förpackningen. Dessa två konserveringsmedel är kända för att orsaka kontaktallergi och kan ge besvär hos personer som är allergiska mot dessa ämnen. Fortsatt satsning på giftfri vardag Fokus har legat på att skydda barn och unga ●BÄTTRE PROGNOSER. Nu lanserar Naturvårdsverket diagram som i realtid visar halter av föroreningar i luften. De publiceras på webbplatsen data.naturvardsverket.se. Data för de senaste 24 timmarna finns i dagsläget för partiklar (PM10), kvävedioxid och marknära ozon, vilka är de mest problematiska luftföroreningarna i Sverige idag. Data finns för Stockholm, Göteborg och Malmö, samt för de nationella mätstationerna för marknära ozon i förortsmiljöer och landsbygd. Naturvårdsverket kommer att arbeta vidare med de berörda kommunerna för att utöka presentationerna med flera ämnen samt öka på med flera kommuners data. – Att kunna visa data i realtid är intressant och viktigt på flera sätt. Kännedom om hur luftkvaliteten är just nu på en viss plats ökar möjligheterna att kunna göra jämförelser mellan platser och snabbare genomföra åtgärder för att minska halterna av föroreningar. Det kan också leda till förbättrade prognoser för luftkvaliteten de kommande timmarna och dagarna, säger Matthew Ross-Jones, handläggare på enheten för luft och klimat, Naturvårdsverket. Realtidsdata om luftkvalitet ger också värdefull information för exempelvis hjärt- och lungsjuka och små barn, vilka är grupper som är extra känsliga att utsättas för luftföroreningar. Koll på luftkvaliteten

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=