Allergia_3-15

12 ter. Genom att undersöka vilken typ av protein en jordnötsallergisk person reagerar på har hon kunnat skilja ”äkta” allergi mot jordnötter från korsallergi mot björkpollen. Detta har lett till att många barn som tidigare tvingats undvika jordnötter nu kan äta dem utan att riskera livshotande reaktioner. De för nade testerna görs när man vill utreda allergier närmare. Annars använder sig läkaren oftast av ett pricktest eller ett blodprov för att kunna ställa diagnos när det gäller allergi mot till exempel nötter, mjölk och ägg. Vid så kallade icke-IgE-medierade allergier – allergier som inte syns på de vanliga testen – ställs i stället diagnosen genom att utesluta och senare introducera födoämnet i kosten. För celiaki ställs diagnos genom blodprov och en tarmbiopsi som tas med hjälp av gastroskopi, medan laktosintolerans utreds genom att patienten får utesluta mjölkprodukter under en tid. På vuxna görs ibland också ett gentest och en så kallad laktosbelastning. KAN VÄXA BORT. Sannolikheten för att en matallergi ska växa bort eller försvinna med tiden beror helt på vilken typ av födoämne det handlar om. Den som varit nötallergiker sedan barndomen kan ibland ha kvar allergin hela livet, medan mjölk- och äggallergi ofta växer bort. – Det som händer då är att kroppen utvecklar en tolerans som gör att man försiktigt kan ta tillbaka mjölk eller ägg i kosten igen. När det gäller den här typen av allergi är det alltså bra att börja exponera kroppen för det den tidigare inte tålt, men först när man märker att allergin är på väg att växa bort, säger Anna Undeman Asarnoj. För att upptäcka om kroppen är redo att börja utveckla tolerans brukar läkare ta regelbundna allergitester och när antikroppsnivåerna sjunkit tillräckligt kan man ofta försiktigt börja äta födoämnet enligt ett speciellt schema. Detta gäller främst de vanligaste formerna av mjölk- och äggallergi, som enbart ger lindriga reaktioner. Har det förekommit svårare reaktioner testar man födoämnet på sjukhus eller en barnläkarmottagning första gången innan man börjar introducera det i kosten. Det har också pågått en hel del försök som handlar om att lära kroppen utveckla tolerans, till exempel när det gäller svår mjölk- och jordnötsallergi. Detta kallas oral immunterapi och innebär att en person under kontrollerade former får små doser av det ämne hon eller han är allergisk mot. Men resultaten har varierat kraftigt från person till person och metoden har därför inte ansetts vara helt säker. På Sachsska barnsjukhuset i Stockholm pågår i stället försök med oral immunoterapi där allergiker får genomgå samma behandling men i skydd av sprutor som tar bort IgE-antikropparna som bildas i kroppen. På så sätt minskar risken för allvarliga reaktioner. – Problemet med den här behandlingen är att den är fruktansvärt dyr, men om studien som pågår visar att den faktiskt fungerar är det revolutionerande för allergiforskningen. Det vore jätteskönt för alla födoämnesallergiker om deras allergier skulle visa sig gå att behandla. EXPERIMENTERA INTE. Toleransutveckling är ingenting man bör experimentera med själv, menar Anna Undeman Asarnoj. De som är svårt allergiska eller överkänsliga mot ett födoämne mår bäst av att utesluta detta ämne ur kosten fram till att allergin visar tecken på att växa bort, som i fallet med mjölk- och äggallergi. För människor med celiaki gäller det att undvika gluten livet ut. Men för den som bara har lindriga besvär av sin allergi är rådet numera att först och främst känna efter hur kroppen reagerar. – Tidigare har man sagt att man strikt ska undvika det man är allergisk mot, men det har lättats lite på den principen. Om man till exempel får eksem av ett födoämne men lyckas hålla eksemet under kontroll med hjälp av en kräm, då är det inte nödvändigt att utesluta ämnet ur kosten. KORSREAKTIONER. Om man får väldigt lindriga besvär av ett visst födoämne, som kli i munnen, kan det handla om en korsreaktion. Det är en reaktion som hänger ihop med pollenallergi och som gör att man reagerar mot sådant som råa morötter, råa äpplen, hasselnötter eller, som tidigare nämndes, jordnötter. Då är det inte farligt att äta dessa födoämnen. Om något så kan man faktiskt lära sig att tåla ämnena bättre, menar Anna Undeman Asarnoj. Detta gäller dock just korsreaktioner som kommer från pollenallergi och inte allergi mot till exempel mjölk och ägg. Till sist – vart vänder man sig om man misstänker att man drabbats av födoämnesallergi? – Till vårdcentralen för vidare utredning eller till barnläkare om det gäller barn. Det är viktigt att inte börja utesluta något ur kosten i onödan utan att först ha gjort en ordentlig allergiutredning. Det kan försvåra framtida utredningar och göra att andra möjliga orsaker till problemen inte blir utredda, säger Anna Undeman Asarnoj. ” Mjölk- och äggallergi växer ofta bort – Uteslut ingenting i onödan Anna Undeman Asarnoj.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=