Allergia_3-15

35 FORBUNDET ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00, fax: 08 - 506 282 49 E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Maritha Sedvallson, Ovanåker, Leif Henriksson, Lidköping, Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Anna-Lena Didic, Bergslagen, Solveig Enberg, Katrineholm, Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Christina Hermansson Norberg, Östhammar, Emma Larsson, Ängelholm, Gisela Petersson, Malmö, Siv Pettersson, Södra Närke, PerÅke Wecksell, Tullinge. Ersättare: Birgitta Alstergren, Luleå, Marie Göthe, Skövde, Ann-Cristin Östling, Ovanåker. Som en hjälp för att upptäcka och åtgärda allergirisker på kontorsarbetsplatser har Astma- och Allergiförbundet tagit fram en checklista – Allergirond för kontor – som kan laddas ner från förbundets webbsida, skrivas ut och användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. och familjen, samt innebära svårigheter i förskolan och skolan. Familjedagarna är för dig som vill lära dig mer om astma och allergi samt träffa andra allergifamiljer för att utbyta erfarenheter och möta andra som förstår. Under stor del av helgen kommer barnen med astma och allergi, syskonen och föräldrarna att ha separata program. I programmet varvas erfarenhetsutbyte med föreläsningar och aktiviteter. För en låg kostnad om 3500 kronor får ni boende, helpension samt billigast möjliga resa till och från Södergården, utanför Åre By, samt ta del av programmet Allergifamiljedagar. Läs mer på astmaoallergiforbundet.se/familjestodsprojektet. Astmadagen 5 maj Första tisdagen i maj varje år infaller Internationella Astmadagen, en dag utlyst av WHO i syfte att uppmärksamma folksjukdomen astma. Så många som 300 miljoner människor i världen är drabbade. I år kommer Astma- och Allergiförbundet att samarbeta med Apoteket AB. Det gör det möjligt att stå i deras butiker för att informera om förbundet, om astma och för att värva medlemmar. I år uppmärksammas kopplingen mellan rinit (hösnuva) och astma – ett samband som förbundets Forskningsfond nu lyfter fram (läs mer på sidan 36.) Förra året var föreningarna synliga på ett 50-tal olika apotek och köpcentra runt om i landet och värvade strax över 100 nya medlemmar. Vissa frågor omfattar sådant som är lagstadgat, exempelvis ventilation och städning, medan andra går utöver vad som är lagstadgat, men som ändå kan behövas för att personer med funktionsnedsättning inte ska må dåligt av arbetsmiljön. Ny förmån Som medlem i Astma- och Allergiförbundet har du nu möjlighet att få juristhjälp till ett rabatterat pris av 900 kronor per timme, inklusive moms. Det juristen Patrik Magnusson kan hjälpa till med är rådgivning och processföring inom funktionshindrades rättigheter. Det kan till exempel vara frågor som gäller personlig assistens, bostadsanpassning, sjukersättning och felbehandling inom vården. Han kan även vara behjälplig med familjerättsliga dokument (ej vårdnadstvister) till en rabatterad kostnad, dock med en annan prissättning än för ärendena som berör funktionshindrades rättigheter. Vänd dig till Patrik Magnusson, tel: 070-7716192, e-post: p.magnusson@pmjuridik.se. Allergifamiljedagar 17–20 september Allergisjukdom kan vara ett hinder i vardagen och ge sociala konsekvenser för barnet För första gången har ett golvmaterial blivit rekommenderat av Astma- och Allergiförbundet och får märkas med Svalan. Det är Tarketts Star oor Click som uppfyllt kriterierna. Det är ett vinylgolv, som nns med trä-, sten- och marockanskt kakelmotiv. Det är helt ftalatfritt och har ytterst låga emissioner. Golvet lösläggs med klickfunktion utan lim. Första svalanmärkta golvet Allergirond för kontorsmiljö Tarkett – först med rekommendation av Astma- och Allergiförbundet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=