Allergia_4-15

14 son personligen att städa vårdrummet enligt ett noggrant schema. – Alla ytor kommer att torkas av och golven våttorkas. Vi kommer också att byta kläder efter varje hundbesök. Just nu nns ingen personal som är extremt pälsdjursallergisk så det har inte varit en fråga de har behövt ta hänsyn till. Men skulle det ske under det år som projektet väntas pågå, kan de komma att behöva ändra konceptet, säger Maria LindströmNilsson. Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson har besökt barnkliniken för att informera sig om projektet. – Hund inom akut- och slutenvård är svårt att kunna acceptera med tanke på den stora andel personer i Sverige som har en allergisjukdom och symtom av pälsdjur. När det nu ändå genomförs känns det viktigt att få så mycket information som möjligt om projektet. Man har tänkt på väldigt många aspekter och skapat många säkerhetsrutiner. Det som kvarstår är exempelvis risken då hunden tar sig in och ut till sitt arbetsrum på avdelningen och om epitel eventuellt går in i ventilationen. – Astma- och Allergiförbundet välkomnar främst andra alternativ till forskning på komplementära metoder, exempelvis med clowner, musik, digitala hjälpmedel, massage och annat som inte har en negativ effekt för andra patienter, så att man kan jämföra dessa med forskningen på insatser med hund. Det måste vara ett helt relevant krav att man inte ska riskera sjukdomssymtom av att uppsöka och behandlas inom vården, understryker Maritha Sedvallson. ALLERGENHALTEN MÄTS. Såväl personal som föräldrar och barn kommer att få besvara en enkät med frågor om synen på hund i vård, upplevelse av projektet samt om olika riskfaktorer. Ett samarbete med arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet har precis inletts och innebär att Maria Lindström Nilsson kommer att samla in allergen i särskilda uppsamlingsdosor. Dels På Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår just nu ett forskningsprojekt om att använda hund i barnsjukvården. Allergia besökte avdelningen för att höra mer om projektet och hur de hanterar allergifrågan. TEXT LOUISE CEDERLÖF FOTO ANN EDNER HÄR PROVAS HU Sedan det blev känt att ett projekt med hund i barnsjukvården skulle starta på Akademiska sjukhuset i Uppsala har många oroat sig för såväl hundrädsla som hygien- och allergiaspekten. Hur kommer det att gå med de barn och föräldrar som är pälsdjursallergiska? Det kanske nns personal som är allergisk? Maria Lindström Nilsson är barnsjuksköterska på Akademiska sjukhuset och blivande doktorand med sin avhandling om hundar i vården. Hon berättar att det har varit många och långa turer inför starten av forskningsprojektet. En ansökan till etikprövningsnämnden i Uppsala har lämnats in och är nu godkänd efter ett ertal vändor. Det har gjorts en stor riskanalys på avdelningen där det har vänts och vridits på alla risker som ett projekt av det här slaget skulle kunna innebära. Ett och ett halvt år har förberedelserna tagit. Därutöver kommer en rad åtgärder löpande att vidtas för att förhindra att någon med pälsdjursallergi råkar illa ut. – Det nns information uppsatt om att avdelningen ingår i projektet, sen får alla som kommer till avdelningen frågan om de har pälsdjursallergi. På så sätt vet vi alltid vilka barn vi har på avdelningen, vare sig de kommer akut eller planerat. Har vi ett extremt allergiskt barn behöver vi inte ta hit hunden de dagarna, vi kan rikta hunden till de patienter som passar i projektet. NOGGRANN STÄDNING. Livia, som hunden heter, kommer att ta trapporna upp till avdelningen, gå direkt till barnets vårdrum och efter de trettio minuterna omedelbart lämna avdelningen. Övrig tid huserar Livia med sin matte, överläkaren och forskningsledaren Ann Edner, i ett arbetsrum längre ner i byggnaden. – Vi kommer att veta exakt var hunden har varit någonstans. Livia kommer alltid att vara nybadad och efter varje hundsession kommer Maria Lindström NilsMånga barn är stressade i sjukvården ”

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=