Allergia_4-15

Frebaco Kvarn AB | Lidköping | Tel 0510 - 860 00 | frebaco.se Befriad. Den här müslin är fri från nötter. Liksom all vår müsli. Så har det varit sedan 1981. Nötter, i alla dess former, är strikt förbjudna hos oss. Det är unikt. Liksom att spannmålen kommer från åkrarna på Västagötaslätten, precis utanför vår kvarn. Det är marker som har oerhört låga halter av kadmium. Det är bra. Oerhört bra faktiskt. Bli ditt smartaste jag, pröva vår müsli idag. LEDAREN MARITHA SEDVALLSON förbundsordförande Positivt för astma och KOL Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma/KOL har varit ute på remiss. Positiva möjligheter finns i förslaget. Man lyfter tidiga utredningar och insatser samt att allergiutredning ska göras på patienter med astma. Felaktig diagnos, brist på diagnos och brist på individuella handlingsplaner gör att man inte får förväntad effekt och många patienter får söka vård akut. Något jag tror har viss igenkänningsfaktor bland er medlemmar. Där ska det nu bli bättre! Man betonar att behandlande läkare kan behöva samverka med exempelvis dermatolog, dietist, kurator eller fysioterapeut. Här har förbundet påpekat att även allergikonsulenten bör lyftas fram som samarbetspartner. Fysioterapeuten blir extra viktigt om det handlar om barn och/eller personer med en ansträngningsutlöst astma. Vikten av omhändertagande av barn med luftvägsbesvär tydliggörs. Uppföljning och astmautredning ska erbjudas barn mellan 6 månader och 3 år som sökt akut för luftvägsbesvär mer än 2 gånger och barn mellan 3 och 6 år som sökt akut minst en gång. Socialstyrelsen understryker att hänsyn alltid ska tas till varje patients särskilda förutsättningar då vi inte är stöpta i samma form. Låter det inte lika vackert som musik? Till en början kommer riktlinjerna att innebära kostnader, då de som nu inte fått diagnos ska diagnosticeras och de som fått sin diagnos regelbundet ska följas upp. Men i en förlängning räknar man med att patienterna ska vara välbehandlade och välutbildade och då ska man kunna räkna hem det man satsat. Det gratulerar vi till! Hör gärna av dig till ditt landsting/din region och efterfråga hur de tänker arbeta med riktlinjerna.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=