Allergia_4-15

27 Mikaela Odemyr invald i EFA Astma- och Allergiförbundets andre vice ordförande Mikaela Odemyr valdes den 18 maj in i styrelsen för den europeiska astma- och allergiorganisationen, EFA. I konkurrens med totalt sju kandidater valdes hon in som en av tre nya styrelseledamöter. – Det här är en dröm för mig, nu kan jag sätta fokus ännu mer på mitt huvudsakliga intresse, matallergier. Mikaela Odemyr ersätter Per-Åke Wecksell, som lämnar EFA:s styrelse efter sex år. EFA står för European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations. Nätverket grundades 1991 i Sverige och har närmare fyrtio medlemsorganisationer i tjugotalet länder. Syftet med verksamheten är att på europeisk nivå representera människor som har allergi, astma eller lungsjukdomen kol. Det är de olika nationella patientorganisationerna som är medlemmar i EFA. Sverige representeras av Astma- och Allergiförbundet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Sedan 2002 har EFA sitt kontor i Bryssel. Nya medarbetare på kansliet Christine Sandberg är ny som marknadsansvarig på förbundskansliet, hon efterträder Jan Olson som går i pension. Hon kommer framför allt att ansvara för arbetet med de rekommenderade produkterna. Rikard Åsgård vikarierar som ombudsman för konsument- och miljöfrågor under sex månader. Nina Wikner är projektanställd ett år för att arbeta med medlemsregistret. Kontaktuppgifter nns på förbundets webbsida. Remissvar Förbundet har lämnat synpunkter på remissversionen av de nya riktlinjerna för astma/KOL-vården. De nya riktlinjerna kommer, om de följs av landstingen och regionerna, att kunna bidra till att alla människor med astma får en god och likvärdig vård baserad på den senaste kunskapen. Men det nns anledning till viss oro när steget ska tas från teori till praktik. Den kanske största utmaningen är att få landstingen/regionerna att följa de nya riktlinjerna och prioritera människor med kronisk sjukdom. Det behövs politisk handlingskraft om inte rekommendationerna ska förbli ord i en rapport. Dessutom behövs aktiva läns- och regionföreningar som kan ligga på de politiska företrädarna så att riktlinjerna verkligen genomförs lokalt och regionalt runt om i landet. Har ni frågor om de nya riktlinjerna eller behöver tips på hur ni kan hjälpa till att påverka era vårdregioner att följa riktlinjerna, hör gärna av er till evamaria.dufva@ astmaoallergiforbundet.se. Astma- och Allergiförbundet har också besvarat en remiss från Socialdepartementet om ett expertråd för byggskador. Förbundets svar nns att läsa på www.astmaoallergiforbundet.se under remisssvar/skrivelser. Doftsättning av köpcentrum Doftsättning av köpcentrum och gallerior har blivit allt vanligare i marknadsföring för att locka kunder att köpa mer. Astma- och Allergiförbundet anser att doftsättning begränsar tillgängligheten för personer med doftöverkänslighet och astma eftersom de riskerar att bli sjuka då de besöker köpcenter som doftsätts. Astma- och Allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län har gjort gemensamma yttranden till Miljö- och hälsoskyddsnämnderna i Täby respektive Solna kommun om att inte doftsätta köpcentrum, se förbundets webbplats under remissvar/skrivelser. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade nyligen att doftsättningen skulle upphöra i Täby Centrum. Tobaksfria dagen I samband med Tobaksfria dagen den 31 maj, Världshälsoorganisationens internationella kampanjdag mot rökning, stod Astma- och Allergiföreningen och Unga allergiker i Värmland utanför ett köpcenter och informerade om tobakens skadeverkningar. Senare delade man också ut ett diplom till restaurang Pitchers som tydligt informerar att de har rökförbud på sin uteservering. Även på andra orter i landet anordnades föreningsaktiviteter mot rökning denna dag. FÖRBUNDET ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET är en intresseorganisation för personer med allergi. Förbundet arbetar för en bättre miljö, bättre vård, ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Astma- och Allergiförbundet har läns- och lokalföreningar över hela landet. ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2tr. Tel: 08 - 506 282 00 Fax: 08 - 506 282 49. E-post: info@astmaoallergiforbundet.se HEMSIDOR www.allergia.se www.astmaoallergiforbundet.se www.alltomallergi.se www.allergiforskning.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS STYRELSE Maritha Sedvallson, Ovanåker, Leif Henriksson, Lidköping, Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Anna-Lena Didic, Bergslagen, Solveig Enberg, Katrineholm, Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Christina Hermansson Norberg, Östhammar, Emma Larsson, Ängelholm, Gisela Petersson, Malmö, Siv Pettersson, Södra Närke, Per-Åke Wecksell, Tullinge. Ersättare: Birgitta Alstergren, Luleå, Marie Göthe, Skövde, Ann-Cristin Östling, Ovanåker. Christine Sandberg, Nina Wikner och Rikard Åsgård.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=