Allergia_4-15

8 MÅSTE BLI BÄTTRE. Astmavården på vårdcentralerna håller inte måttet, konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering av astma- och kolvården i hela landet. Socialstyrelsen har identi erat era områden som inte fungerar optimalt för astmapatienter inom vården. Av dessa har man valt tre som anses speciellt viktiga. Ett av de viktigaste är att hjälpa patienter att sluta röka. Det gäller också föräldrar till barn med astma och att efter en viss ålder fråga barnen om deras eventuella rökvanor. Enligt riktlinjerna ska astmapatienter erbjudas kvali cerad hjälp till att sluta röka, eftersom rökning försämrar prognosen för sjukdomen, till exempel genom ökad slembildning i lungan. Ungefär två tredjedelar av primärvårdsenheterna angav att man gav någon form av hjälp till rökstopp. Utbildning är en annan viktig punkt vid en kronisk sjukdom som astma. Att lära sig att på rätt sätt ta inhalationsmediciner är mycket viktigt för att dosen ska bli rätt. Om patienten gör fel kan effekten av behandlingen i värsta fall utebli. Bara runt hälften av primärvårdsenheterna ger de esta barn med astma instruktioner i inhalationsteknik. Om man inte använder sina läkemedel rätt nns det större risk för att man måste söka vård igen, till exempel akutvård. För glest mellan återbesöken är det tredje problemet som identi erats. Ofta vårdas patienter med astma hos olika aktörer inom vården och det är viktigt att informationsöverföringen mellan dessa fungerar. I de nya riktlinjerna anges att barn under 18 år ska kallas till uppföljande återbesök en till två gånger per år. Bara cirka hälften av vårdcentralerna gör det. Under hösten 2015 kommer Socialstyrelsen att publicera den slutliga versionen av nationella riktlinjer för astma- och kolvård. En ny utvärdering av vården vid astma och kol planeras inom 2–4 år. NOTISER PROGNOSER FÖR OZON Nu kan astmatiker och andra känsliga grupper hitta prognoser för marknära ozon på smhi.se. Ozon verkar irriterande på andningsvägarna och hälsoeffekter som kan uppstå är nedsatt lungfunktion och besvär från luftvägarna. Tjänsten ger prognoser för två dygn framåt i tiden och de täcker en stor del av Europa. Det är framför allt sommartid som halterna av marknära ozon är höga. DOFTÄMNE KAN GE ALLERGI Doftämnet Linalylacetat, som utvinns från lavendel, är i sig svagt allergiframkallande. Men studier vid Sahlgrenska akademin visar att ämnet kan reagera med syret i luften och bilda starkt allergiframkallande hydroperoxider. Linalylacetat kan därmed vara en vanlig orsak till kontaktallergier. Enligt kosmetikaförordningen måste kosmetiska produkter ha en innehållsdeklaration. Linalylacetat är dock ett undantag, ämnet finns inte upptaget i kosmetikaförordningen och behöver heller inte redovisas i innehållsförteckningar. POSITIVA FÖRSLAG I regeringens vårbudget föreslås att barn under 18 år ska erbjudas kostnadsfria läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Förslaget bidrar till att minska skillnaderna mellan familjer med allergiska barn och övriga. Regeringen föreslår också en upprustning av skollokaler. Förslaget innebär en satsning på 15 miljoner kronor 2015 för stöd till upprustning och energieffektivisering av skollokaler. För 2016–2018 beräknas satsningen uppgå till 330 miljoner kronor per år. Risken är stor att elever utvecklar eller förvärrar astma och luftvägsbesvär då de vistas i dåligt underhållna skollokaler. Brister i astmavården OKÄND TJÄNST. Det nns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder, apotek och sjukvårdspersonal att i förväg kontrollera om ett läkemedel nns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett samarbete mellan Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och Sveriges Apoteksförening och nns tillgänglig för datorer, läsplattor och mobiler via Fass.se. Tjänsten går också att använda via dator på Sverigesapotek.se. Trots att funktionen funnits sedan våren 2014 är det fortfarande många som inte känner till den. – 1,5 miljoner sökningar har genomförts under tjänstens första år, vilket kan anses lite med tanke på att Fass.se har cirka 48 miljoner besök per år, säger chefen för Fass, Kristina von Sydow. Tjänsten innebär att läkare och sjuksköterskor i brådskande fall kan guida patienterna till närmaste apotek där läkemedlet nns, men också att apotekspersonal kan kontrollera lagerstatus på närliggande apotek i de fall läkemedlet inte nns i lager. – Vi ser även trender i samhället i övrigt som visar att er och er läser på och kollar lagerhållning innan de ger sig iväg till en butik för att handla sin vara. Vi tror därför att tjänstens betydelse kommer att öka framöver, säger Kristina von Sydow. – Är det väldigt brådskande att få tag i sitt läkemedel rekommenderar vi att man kontaktar sitt apotek och ber dem lägga undan läkemedlet. Informationen om lagerstatus via Fass.se och Sverigesapotek.se är färskvara – men apoteken hjälper självklart till så mycket det går för att se till att alla patienter får sina läkemedel på det sätt som passar patienten bäst, lovar Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening. Har koll på medicinen

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=