Allergia_5-15

26 FORBUNDET att uppmana denna patientkategori att undvika dessa miljöer eller begära att det inte förtärs nötter i dessa individers närhet. Konsekvenserna blir katastrofala då patienten därmed får uppfattningen att hen har en potentiellt livshotande allergi. Är det så allergisjukvården i Sverige ska fungera? i såväl finland som Norge pågår nu ett arbete med nationella satsningar för att minska ohälsan bland astma och allergisjuka, och därmed även samhällskostnaderna. I Finland där detta arbete har pågått längst har arbetet varit mycket lyckosamt. För snart två decennier sedan skrotades det svenska övergripande nationella programmet för att möta allergisjukdomarnas utbredning, när det dåvarande Folkhälsoinstitutets allergiprogram lades ned. Sedan dess har landsting och kommuner kontinuerligt rustat ned området. Bland annat har antalet allergikommittéer i landet minskat från 120 till tre. Samtidigt har FOTO PETER NORÉN  MARITHA SEDVALLSON, ordförande i Astma och Allergiförbundet ULLA NYSTRÖM KRONANDER, ordförande i Svenska föreningen för allergologi, SFFA MAGNUS WICKMAN, professor Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet GUNILLA HEDLIN, professor Centrum för allergiforskning, Karolinska institutet ANNE KIHLSTRÖM, med dr, ordförande i Barnläkarföreningens sektion för barnoch ungdomsallergologi ANN-BRITT ZAKRISSON, distriktssköterska, med dr, ordförande Astma, allergioch kolsjuksköterskornas förening ASTA, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, UFC, Region Örebro län INGER KULL, docent och universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot allergi, Karolinska institutet GUNNAR LILJA, docent, Sachsska barn och ungdomssjukhuset Astma och Allergiförbundet lagt fram förslag på nationella satsningar. Det är nu hög tid att regeringen tar initiativ till att inleda arbete med en nationell strategi för allergisjukdomarna liknande den som finns för cancersjukdomarna. Vi ska inte vara sämre än Finland eller Norge. Det bristande bemötande som allergipatienter erfar i kontakten med den medicinska vården, samt vårdens svårigheter att ta till sig nya metoder för diagnostik och behandling, leder till onödigt lidande och onödiga samhällskostnader. Det understryker behovet av att gå vidare och utveckla nationella riktlinjer inte bara för astmavården utan också för allergivården. Det är därför hög tid för Socialstyrelsen att inleda arbetet och se till att nationella riktlinjer för allergivården tas fram, implementeras och kvalitetssäkras. – lördagen den 30 maj så hade vi vår årliga familjedag på Möjligheternas torg i Skellefteå, berättar Peter Norén, kanslist på Astma och Allergiföreningen i Skellefteå. – Vi hade hoppborg, smakprovning av produkter från Oatly och kaffe, saft och kakor, ”KarlJohandrömmar”, och ballonger till alla barn. – Vi hade tur med vädret, soligt och varmt och det var många som besökte oss och väldigt många barn som hoppade i hoppborgen. Vi passade på att lämna information om vår verksamhet och om föräldragruppsprojektet. Puben Bishops Arms i Skellefteå har beslutat att införa rökförbud på sin uteservering så föreningen passade på att besöka puben under familjedagen och delade ut diplom för det föredömliga beslutet. – En annan glädjande nyhet är att det kommunala bostadsföretaget SKEBO har beslutat att ha rökförbud i sitt nybygge Odenskrapan i Skellefteå. Förbudet gäller såväl inomhus som på balkongerna. Totalt rör det sig om 80 lägenheter i två hus. Mer än 200 barn tog chansen att gå loss i hoppborgen medan de vuxna fick information, kaffe och kakor på den soliga familjedagen i Skellefteå. HOPPFULLT på Skellefteås familjedag Familjedagen på Möjligheternas torg i Skellefteå hade en festlig inramning. Liselotte Edström sätter upp diplomet på Bishop Arms för deras rökfria uteservering.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=