Allergia_5-15

29 ANSLAGET ÅRGÅNG 59 AUGUSTI 2015 Allergia ges ut av Astma- och Allergiförbundet och kommer ut med 8 nummer/år. Den utkommer även som taltidning. I nättidningen www.allergia.se finns Allergias text- och receptarkiv med mera. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material, och förbehåller sig rätten att korta i texter och insändare. Allt material lagras och publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta förutsätter tidskriftens godkännande. Astma- och Allergiförbundet tar inte ansvar för produkter och tjänster i tidningens annonser. REDAKTION & PRENUMERATION Ansvarig utgivare: Marita Sedvallson Redaktör: Annika Olsson Andreredaktör: Lena Granström Grafisk form: Losita Design AB/Annika Olsson Omslagsfoto: Jens Sølvberg Prenumerationer: medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se Prenumerationspris: 280 kr/år. Lösnummerpris: 35 kr ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress Rosenlundsgatan 52, 2 tr. Tel: 08-506 28 200. Fax: 08-506 28 249. E-post: allergia@astmaoallergiforbundet.se ANNONSER Rikstäckande: Anneli Stenberg, tel: 08-506 28 203 Lokala: Allergia, Teknikgatan 2, 434 37 Kungsbacka tel: 0300-777 51 TEXTLÄMNING TILL ANSLAGET I NR 5 31 augusti TRYCK Sjuhäradsbygdens tryckeri AB, Borås, ISSN 0002-5747 Tidningsstatistik AB, tel. 08-507 424 00 Hur tar vi hand om våra barn i skolan? Astma- och Allergiföreningen och Regionhandikapprådet i Halland inbjuder till en heldagskonferens om barns miljö i förskola/skola tisdagen den 6 oktober. Platsen är Laxbutiken, Heberg. Utbildningen vänder sig till personal inom region Halland och kommuner, till exempel tjänstemän inom byggsidan och miljö/hälsa, rektorer, skolhälsovård, skolkökspersonal, vårdpersonal, förtroendevalda, personer som själva har astma/allergi, deras anhöriga och övriga intresserade. Under dagen kommer man bland annat att ta upp frågan om kommunens ansvar för barn med allergi, exempel på bra inredning ur allergiaspekt, matallergi och hur familjestöd kan fungera. Anmälan görs till christina. fehrman@regionhalland.se senast den 30 september. Avgiften för medlemmar i Astma- och Allergiföreningen i Halland är 300 kronor, ordinarie avgift 700 kronor. ASTMA- OCH ALLERGIFÖRENINGEN I HALLAND KONFERENS OM BARNS MILJÖ FOTO: COLOURBOX Boende i Gävleborg, Jämtland och Västernorrland, vi behöver er hjälp! Astma och Allergiföreningen region Mellannorrland har fått projektmedel från Socialstyrelsen för att påverka för bättre allergi/astmavård i vårt område. Vi behöver därför ta fram fakta kring behovet av en astma- och allergimottagning för ungdom över 18 år och vuxna i vår närhet. Ni anmäler intresse till regionmellannorrland@ gmail.com före den 1 september och er insats kommer att behövas främst under perioden 15 september – 30 oktober genom att ge oss en bild på kommande behov av vård och behandlingar. Uppge vilken diagnos(er) ni har, vilken barnmottagning ni gått på och behandling/medicinering ni har samt födelseår och kontaktuppgifter. På vår hemsida http:// foreningar.astmaoallergiforbundet.se/sida/mellannorrland/ finner ni vidare kontaktuppgifter. Frågor kan ställas till projektledarna Anette Torvidsson Eriksson och Mikaela Odemyr till den 1 september mellan klockan 8.00–12.00. MÅLGRUPP: övre tonåringar/vuxna med astma, allergi eller överkänslighet, även allergiska eksem, förslagsvis från 15 år. Ni får svar om ni är antagna att delta efter den 1 september. Ta nu chansen att vara med och påverka för framtiden, vi behöver er! Hör upp Mellannorrland

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=