Allergia_6-15

21 – Några få lärare verkar förstå när jag förklarar och förståelse för hur komplex en allergisjukdom kan te sig, säger Emma Grönlund på Unga Allergiker. Hur påverkas barn och unga med allergi av dåligt bemötande? – Ett exempel är att de inte får tillräcklig information om vilka ingredienser maten innehåller, vilket kan göra att man känner sig otrygg. Få människor förstår hur läskigt det kan vara. Ett annat exempel är elever med pollenallergi, som under vårterminen kan vara trötta och nedstämda vilket kan leda till sämre resultat när de exempelvis skriver nationella prov, säger hon. TREÅRIGT PROJEKT. Emma Grönlund är projektledare för Unga Allergikers projekt LAGA, som de driver tillsammans Svenska Celiakiungdomsförbundet på två modellskolor. Det är ett treårigt projekt, nansierat av Allmänna Unga Allergiker vill LAGAskolan Skolfrågan är en av de viktigaste frågorna för organisationen Unga Allergiker. En medlemsundersökning visar att unga människor med astma, allergi och intolerans kan mötas av både oförståelse och negativa attityder. TEXT MARIA HAGSTRÖM FOTO SARA MORITZ De allra esta trivs i skolan, men det nns också de som berättar att de upplevs som jobbiga med alla sina allergier eller till och med berättar om mobbning. En tioårig tjej skriver i en kommentar i Unga Allergikers medlemsundersökning att hon blir mobbad, och en 20-årig medlem berättar: ”Kunde inte sitta i klassrummet då jag har SHR = parfymallergi och blev EXTREMT mobbad på grund av detta. Få visste vad det var och trodde att jag fejkade mina allergier för uppmärksamhet. Många tog på sig extra mycket parfym för att testa om jag skulle reagera. Detta gjorde att jag på en vecka max var i skolan tre dagar på raken.” TAS INTE PÅ ALLVAR. Även om de allra esta inte blev så pass utsatta så känner hälften av medlemmarna att deras astma och allergi inte tas på så stort allvar som de ofta eller alltid önskar. En medlem skriver: ”Några få lärare verkar förstå när jag förklarar. Men de esta behöver se vad parfym gör med mig för att tro på mig.” När Celiakiungdomsförbundet gjorde en medlemsundersökning berättar en medlem om negativ särbehandling på lunchen: ”Dåligt att man måste värma maten själv, tar tid från ens lunchrast. Ibland är den djupfryst, då tar det cirka 10 minuter att värma den. Tar ofta mat från den vanliga maten, grönsaker och sådant. Väljer den risken eftersom jag måste äta.” Kunskap är A och O för att skapa ett bättre bemötande, men okunskapen är stor. – Folk vet i stort vad allergi är, man kanske känner någon som är allergisk, men många behöver mer information Arvsfonden, där de jobbar för att ta fram en metod som skolor kan använda sig av för att skapa en säker och tillgänglig skola. De vill helt enkelt ”laga skolan”. – Nu har första året gått och vi har kartlagt allergiarbetet på skolorna med hjälp av allergironden, intervjuer och enkäter, för att se vilka brister som nns. I höst ska vi ha workshops tillsammans med elever, lärare och skolledningarna för att ta fram lösningar och en metod att jobba efter. Vi kommer ha mycket fokus på bemötande, säger Emma Grönlund. Projektet erbjuder också ett mentorprogram där elever och medlemmar kan få stöd från andra medlemmar, för att ha någon att prata med som gått igenom liknande erfarenheter. – Det nns mycket stöd att hämta organisationens medlemmar emellan, säger Emma Grönlund. Unga Allergikers skolprojekt LAGA fokuserar mycket på bemötande.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=