Allergia_3-23

NOTISER LUFTVÄGSREGISTRETS ÅRLIGA RAPPORT innehåller uppdaterade uppgifter om astmavården. Lägre risk med ny plast Epoxiplaster som används inom industrin ger upphov till svår kontaktallergi. Nu har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram en ny sorts epoxiplast som är mycket mindre allergiframkallande och som är baserat på förnyelsebart material. De epoxiplaster som används i dag innehåller rester av det hormonstörande ämnet bisfenol-A. Den nya plasten framställs ur vanligt socker. Emerade återkallas Samtliga adrenalinpennor av märket Emerade har återkallats. Anledningen är ett fel hos vissa injektionspennor som kan leda till att de inte aktiveras som de ska. Rådet till dig som har Emerade är att kontakta din läkare för recept på en penna av annat fabrikat. Du bör alltid bära med dig fler än en adrenalinpenna. Om den första pennan inte aktiveras ska du omedelbart använda din andra. ● FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL. Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper hälso- och sjukvården att följa sina insatser för astma- och KOL-patienter. Varje år presenterar registret en rapport vars syfte är att beskriva hur astma- och KOL-vården bedrivs. Rapporten för 2022 är nu publicerad. Där konstateras att okontrollerad astma är vanligt förekommande, framför allt hos kvinnor. En hög andel av patienterna med okontrollerad astma har genomfört spirometri, vilket är i linje med Socialstyrelsens rekommendationer. Förekomsten av patienter med astma som röker dagligen har minskat. Rapporten visar att det finns kvarstående brister i det icke-farmakologiska omhändertagandet. Många patienter får fortfarande inte besvara Astmakontrolltest, ACT, erbjuds inte rökavvänjning och får inte patientutbildning eller skriftlig behandlingsplan. Detta är, påpekas det, viktiga och konkreta förbättringsområden för vården. Regelbunden behandling med inhalationssteroider tillsammans med snabbverkande luftrörsvidgande är det vanligaste behandlingsalternativet hos barn, medan behandling med inhalationssteroider i kombination med både långverkande och snabbverkande luftrörsvidgande är det vanligaste alternativet hos vuxna. Läkemedelsverket publicerade nya behandlingsriktlinjer våren 2023 och vårdens följsamhet till dessa kommer att kunna följas i kommande rapporter. Årets rapport visar att det fortfarande är en låg andel registreringar av patienter som får behandling med biologiska läkemedel. Eftersom nya biologiska läkemedel introduceras fortlöpande och behandlingen är kostsam påminner man från registrets sida vårdgivarna om vikten av att registrera alla patienter med biologisk behandling för att möjliggöra framtida utvärderingar. – Bara överklassen i städerna hade pollenallergi förr. CHRISTER JANSON Professor och överläkare i lungmedicin och allergologi Studier har visat att krämer som innehåller vitaminer kan förbättra torr hud. Nu ska forskare vid Malmö universitet ta reda på hur, bland annat genom att använda 3Dmodeller som odlas fram från hudceller. De kommer testa fettlösliga vitaminer, som retinol (vitamin A), och vattenlösliga vitaminer, till exempel niacin, en form av vitamin B. bostadsföretag har, eller planerar att inom ett eller två år införa, rökfritt boende i vissa eller alla sina bostäder i flerfamiljshus. Det framkommer i en kartläggning som organisationen Visir gjort. Företagen har tillsammans minst 4 926 rökfria bostäder. Fortsatta brister I ASTMAVÅRDEN 56 Får inte göra värnplikt Försvarsmakten har blivit anmälda till Diskrimineringsombudsmannen (DO) av Celiakiförbundet. Detta på grund av att personer med celiaki inte får göra värnplikten. Detsamma gäller även andra med vissa födoämnesallergier eller sjukdomar som kräver regelbunden medicinering. Försvarsmakten förklarar att det handlar om säkerhetsaspekter. FOTO: COLOURBOX COLOURBOX 32

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=