Allergia_3-23

7 ATT VÄXA UPP MED SYSKON har tidigare setts som ett skydd mot att utveckla astma. barn med jordnötsallergi deltog i en studie av ett nytt plåster mot jordnötsallergi. ● De barn som varje dag under ett år exponerades för jordnötsprotein genom plåstret hade en högre tolerans för jordnötter efter behandlingens slut, jämfört med barnen i kontrollgruppen. Efter ett år klarade 67 procent att äta motsvarande en till fem jordnötter. Studien gjordes på barn mellan ett och tre år och publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine. FOTO: COLOURBOX COLOURBOX FOTO: COLOURBOX ● BLODGRUPPEN HAR BETYDELSE. Forskare försöker nu ta reda på så mycket som möjligt om köttallergi och vilka livsmedel drabbade främst bör undvika. Köttallergi innebär egentligen att du reagerar mot en kolhydrat som heter alfa-gal, som finns i däggdjur. Nästan hälften får anafylaxi, den allvarligaste reaktionen. – I övrigt vet vi att allergin framför allt drabbar medelålders patienter och att du får symtom först efter 2–6 timmar, vilket försvårar upptäckten. Vi har också funnit att personer med blodgrupp B och AB sällan får köttallergi, eftersom dessa blodgrupper redan innehåller en kolhydrat som likar alfa-gal, säger Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi. I sin forskning använder hon sig av en kohort på 128 patienter med allergi mot alfa-gal. För att hjälpa de som drabbats försöker Marianne van Hage och hennes kollegor även kartlägga vilka kött- och mejeriprodukter som orsakar kraftigast reaktioner. – Vi vet till exempel att inälvsmat innehåller höga mängder och kan ge svåra reaktioner. Mjölk innehåller mindre alfa-gal, så vissa kan fortsätta att ha mjölk i kaffet. KARTLÄGGNING AV ALFA-GAL I KÖTT Digitalt program för astma Många unga vuxna med astma tappar kontakten med vården när de fyller 18 och inte längre hör till barnsjukvården. Nu testar forskaren EwaLena Bratt ett nytt digitalt program som ska förbättra övergången till vuxenvården. – Programmet utbildar unga så att de får tillräckligt med kunskap, lär sig ta ansvar för sina mediciner och vet var de ska söka vård. 362 ● MARGINELL SKILLNAD. Att ha ett eller flera äldre syskon ger inte så stort skydd mot astma som tidigare forskning visat, enligt en ny internationell översiktsstudie. Den som är född som nummer två eller senare i syskonskaran verkar visserligen ha en minskad risk för astma, men bara marginellt. Syskonskapet är också kopplat till en något ökad risk för andningssvårigheter under småbarnsåren, men även detta är marginellt. Att syskonskapets påverkan på astmarisken har försvagats kan bero på förändringar i livsstil och socioekonomi, enligt forskarna. SYSKON GER LITET SKYDD MOT ASTMA Triggar virus celiaki? Forskare i Sverige, Finland och USA undersöker om virus kan vara en viktig faktor bakom utvecklingen av celiaki, i en studie på 20 000 barn. Två andra faktorer är genetik och att äta gluten. – Av det vi sett tror vi att generna är kolen, gluten är tändvätskan och viruset gnistan som tänder brasan, säger Daniel Agardh, adjungerad professor, till tidskriften Vetenskap och hälsa. Hund tycks minska allergirisk Att exponeras för katt och hund redan i livmodern eller under tidig barndom kan kopplas till minskad risk för olika typer av matallergier vid tre års ålder. Det visar en enkätstudie på 65 000 barn i Japan. Fler studier där barns allergier även konstaterats av läkare behöver nu göras, menar forskarna. Viktig cell vid pollenallergi En svensk forskargrupp har upptäckt ett slags celler i vårt immunförsvar som i högre utsträckning finns hos patienter med björkpollenallergi och allergisk astma. Förhoppningen är att upptäckten ska göra det enklare att se om en patient kommer att ha effekt av pollenvaccin. FORSKNINGSNYTT

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=