Allergia_5-21

Jag läste en artikel i det senaste numret av Allergia angående kemikalikänslighet. Min fru har SHR (Sensorisk Hyperreaktivitet) och har därmed stora besvär att få sitt dagliga liv att fungera, då samhällets normer och vanor inte alls tar hänsyn till de som är doftöverkänsliga. Artikeln belyste problemen på ett bra sätt, den gav dessutom intryck av att det finns ett verk- tyg som man kan använda sig av i kontakt med myndig- heter, vårdinrättningar och så vidare, vilket vore helt fantas- tiskt då det ofta är svårt att få förståelse för problemen. Jag kunde dock inte hitta någon referens till själva verk- tyget i artikeln. Var hittar man det? Jag vore tacksam om ni kunde hjälpa oss vidare med mer information. ANDERS ALLANSSON MÖLNLYCKE Svar: Verktygets utvecklare, folkhälsovetaren Anna Söderholm, skickar det på förfrågan, mejla till anna.soderholm@umu.se. 39 ÅRGÅNG 65 NOVEMBER 2021 Allergia ges ut av Astma- och Allergiförbundet som är en intresseorganisation för personer med allergiska sjukdomar. Förbundet arbetar för ökad kunskap och förändrade attityder samt stöder forskning. Allergia kommer ut med fem nummer per år och finns att få som taltidning. I nättidningen www. allergia.se finns mer att läsa om astma och allergi. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material, och förbehåller sig rätten att korta i texter och insändare. Allt material lagras och publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta förutsätter tidskriftens godkännande. Astma- och Allergiförbundet tar inte ansvar för produkter och tjänster i tidningens annonser. REDAKTION & PRENUMERATION Ansvarig utgivare: Maritha Sedvallson Redaktör: Lena Granström Grafisk form: Losita Design AB Omslagsfoto: Colourbox Prenumerationer: medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se Prenumerationspris: 280 kr/år. Lösnummerpris: 50 kr TEXTLÄMNING TILL ANSLAGET I NR 1 10 januari ADRESS Box 17069, 104 62 Stockholm. Besöksadress Rosenlundsgatan 52, 2 tr. Tel: 08-506 28 200. E-post: allergia@astmaoallergiforbundet.se ANNONSER Mediakompaniet Väst, tel. 0300-777 51 HEMSIDOR www.astmaoallergiforbundet.se www.allergiakademin.se FONDER OCH GÅVOR Barnallergifonden, pg 90 09 06-9 Blomsterfonden, pg 90 09 32-5 Forskningsfonden, pg 90 03 74-0 TRYCK Exakta Print AB, ISSN 0002-5747 TS-KONTROLLERAD www.ts.se ANSLAGET Jag är rent ut sagt döless på att stå och läsa innehålls- förteckningar i det irriterande parfymstoftmolnet som in- vaderar mina slemhinnor i ögon, näsa, munhåla och lungor. Vi med hypersensitivitet gentemot parfym och irrite- rande dofter ska inte vara tvingade att stå och söka i finstilta, tätt skrivna innehålls- förteckningar i en parfym- doftande miljö. Så länge det funkar dåligt med info om innehållet i va- rorna på apotek, i butiker och på nätets handla-appar så beställer jag inte några varor, i synnerhet som jag hänvisas till att läsa innehållsförteck- ningarna på plats. Innehåll kan huxflux ändras på varans förpackning utan att det hunnit ändras på nätet. Och att söka parfymfritt i nätbutiker är ett veritabelt h-e. Söker jag till exempel parfymfri såpa så får jag upp 100 olika produkter där parfymerat och parfymfritt är blandat och jag tvingas slösa en massa kraft och tid på att gå igenom alla alternativ för att långt om länge hitta den sökta, eventuellt säkra, produkten. GERD LUNDSTEN UMEÅ Svårt att handla parfymfritt VAR FINNS VERKTYGET? FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=