Byggettan_3-22

14 | BYGGETTAN NR 3 2022 KRETS HANDEN MEDBESTÄMMANDE, MB Text och foto: Ragnhild Larsson MB-GRUPPEN, SOM består av fyra hantverkare, träffar VD och HR fyra gånger om året.Då tar de upp frågor och synpunkter från de anställda som handlar om deras vardag på jobbet och om hur läget ser ut för bolaget när det gäller antalet uppdrag till exempel. BTH Bygg har nyligen gått från 160 anställda till 60. När människor ska sägas upp på grund av arbetsbrist är Jimi med och ser till att det går rätt till. Finns det verkligen inga arbetsuppgifter och blir turordningen rätt? Går det att förhandla till sig bättre uppsägningsvillkor? PÅDET senaste mötet handlade det om helt andra frågor, då lyfte hantverkarna behovet av invändig rengöring av bilarna och nu gäller det att hitta ett företag som kan åta sig uppdraget. – Vi har aldrig tid att städa bilarna invändigt. Själv parkerar jag bilen på gatan hemma där jag inte kan dammsuga till exempel. Arbetskläder diskuteras också flitigt i MB-gruppen. Nu senast om att indexreglera hur mycket de får kosta. En arbetsmiljöpunkt finns också alltid med på dagordningen. – Det viktigaste är att vi får ett nära samarbete och transparens, så att ledningen vet hur det fungerar för oss som är anställda och att vi vet hur det går för bolaget. Det skapar en större förståelse för varandras vardag, så att vi kan jobba bättre. MÅNGA ÄRENDEN handlar om sådant som kan förbättras, men MB-gruppen tar också upp saker som fungerar bra, som ledningen kanske inte vet om, men blir glada över att få höra. FÖRUTOMUPPDRAGET somMB- ledamot har Jimi har varit huvudskyddsombud i åtta år. Det kan handla om att diskutera arbetsmiljö- frågor i bolaget, gå med på skyddsronder, planera besök från Arbetsmiljöverket eller att vara stöd till kollegor. I rollen som MB-ledamot och huvudskyddsombud har Jimi gått flera utbildningar. – Man lär sig väldigt mycket på utbildningarna, inte bara regler, utan också hur man kan påverka sin omgivning och det är väldigt roligt att få igenom en förändring som en kollega vill ha. n Samarbete skapar förståelse för varandras vardag Jag vill påverka vår vardag på ett mer övergripande plan för fler än mig själv genom att diskutera med de som fattar besluten. Det säger Jimi Jernström som är huvudskydds- ombud och representant för yrkesarbetarna i med- bestämmandegruppen på BTH Bygg. ”Det viktigaste är att vi får ett nära samarbete, så att ledningen vet hur det fungerar för oss anställda och vi vet hur det går för bolaget.” Jimi Jernström u Ålder: 39 år u Bor: I Solna u Yrke: Snickare och jobbar på BTH Bygg u Fackliga uppdrag: Sammankallande i MB-grupp och huvudskyddsombud u Intressen: AIK, fritidshuset u Drömmer om: Att få vara frisk Jimi Jernström tycker det väldigt roligt att få igenom en förändring som en kollega vill ha. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=