Byggettan_3-22

BELYSNING Text och foto: Ragnhild Larsson – DEREGIONALA skyddsombuden som är ute på arbetsplatserna ser att det framförallt saknas nödbelysningmed batteri-backup. Många arbets- platser saknar också allmän belysning. Därför är det viktigt att man planerar för hur belysningen ska utformas innan bygget startar, säger Johnny Rindebrant, arbetsmiljö- ansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland. SVAGBELYSNING och bländande ljus ökar risken för olyckor. Dålig belysning ger också trötta ögon somkan leda till huvudvärk och spänningar i nacken, skuldrorna och ryggen. Lampor somskapar flimmer, både synligt och osynligt, kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan göra dig trött och då arbetar du sämre. Flimrande lampor kan även öka risken att snubbla eller trampa fel, vilket kan leda till fallolyckor. OSYNLIGT FLIMMER kan göra att rörliga maskindelar uppfattas som att de är stillastående eller att de rör sig långsammare än vad som faktiskt är fallet, vilket innebär en olycksrisk. För lite dagsljus gör dig trött och kan leda till sämre sömn och rum utan fönster känns instängda och isolerade, vilket gör att du kan få svårt att fokusera. n REGLER FÖR BELYSNING PÅ BYGGARBETSPLATSER u Dagsljus är grunden för belysning under den ljusa delen av året och kompletteras med allmänbelysning och arbetsbelysning. u Belysning på arbetsplatser och andra utrymmen samt förbindelse- och tillträdesleder ska där så är möjligt anordnas så att de får tillräckligt dagsljus. När dagsljuset inte är tillräckligt ska artificiell belysning anordnas. När det behövs ska flyttbar, stötsäker arbetsplatsbelysning användas och lämplig reservbelysning finnas. u Ljusinstallationer ska placeras så att de inte medför någon olycksrisk för arbetstagarna. Färgen på det artificiella ljuset får inte påverka möjligheterna att se signaler, skyltar eller varselkläder. u Utrymningsvägar som kräver belysning ska ha nödbelysning med tillräcklig styrka i händelse av fel på ordinarie belysning. u Utrymmen, arbetsplatser och förbindelse- och tillträdesleder där arbetstagarna är utsatta för särskilda risker vid ett strömavbrott ska vara utrustade med nödbelysning av tillräcklig styrka. u Vid arbetsplatser med kontinuerligt arbete, där arbete bedrivs i mer än två timmar, får belysningsstyrkan i drift inte vara mindre än 200 lux. Vid en byggsåg borde den ligga på minst 750 lux, i korridorer minst 100 lux, men i trapporna behöver det vara en högre lux liksom där det finns en högre risk att exempel snubbla eller falla. u Det är viktigt att det finns en ljuskälla in i varje utrymme på en byggarbetsplats. Det behövs också nödbelysning med batteribackup på 12 timmars uppladdningstid och reservdrifttid på 30+30 minuter som startar vid strömavbrott. Källa: AFS 1999:4, 42§-44§ och 28§ Dålig belysning ökar olycksrisken Det finns tydliga regler för hur belysningen på en byggarbets- plats ska utformas. De efterlevs dock inte alltid vilket ökar risken för både fysiska skador och psykiska besvär. Ladda ner Arbetsmiljöverkets app Ljus som finns för iPhone (och inom kort även för Android) för att mäta ljuset på din arbetsplats. ”Det viktigt att man planerar för hur belysningen ska utformas innan bygget startar.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=