Morgonbris_1-21

24 morgonbr i s K könsst ympn i ng reportage De hjälper könsstympade till ett bättre liv Könsstympning av flickor och kvinnor är sedan 1982 förbjudet i Sveri- ge. Brottet ger upp till fyra års fängelse, och särskilt grova brott upp till tio år. Men väldigt få fall, knappt en handfull om året, tas upp i domstol. På Södersjukhuset i Stockholm ligger Amelmottagningen, en special- mottagning för flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. text : Maria Granström önsstympning innebär att delar av flickors yttre könsorgan skärs bort, och i vissa fall sys ihop. Åldern när ingreppet utförs varierar, men det förekommer att väldigt små barn utsätts. Det handlar om tusenåriga traditioner som på många håll fortfarande har starkt fäste. Amelmottagningen har funnits sedan 2003, och här arbetar gynekologer, barn- morskor, undersköterskor och kuratorer. Morgonbris har träffat de biträdande överläkarna Bita Eshraghi och Cecilia Berger vid mottagningen. – Det behövs ingen remiss hit, alla kvinnor med behov kan söka för fysiska såväl som psykiska besvär. De vanligaste orsakerna är menstruationsbesvär, svå- righet att genomföra omslutande samlag, psykosexuella och psykosociala svårighe- ter eller behov av en öppningsoperation. En del önskar bara veta vad som har gjorts, säger Bita Eshraghi. Begränsad kunskap Det kompletterande Amelprojektet star- tades 2017. Det är en utbildningsinsats där representanter från Amelmottag- ningen informerar och utbildar personal inom skola, vård och socialtjänst, samt andra som möter köns- stympade kvinnor i sin yrkesroll. Till en början var kunskapen begränsad och få patienter kände till vilken hjälp de kunde få. Men projektet har gett re- sultat, med fler som remitterar patienter till mottagningen och fler patienter som söker själva. – Fram till 2017 hade mottagningen runt 100 patienter om året. Efter Amel- projektets start ökade det till 250 om året. Det här visar att behovet av den här typen av vård är mycket större än vi visste om. Någonstans finns patienterna och vi tror att många fler än idag skulle behöva kommat till oss, men känner inte till att de kan få hjälp med sina besvär och vårdpersonal som de mött tidigare har heller kanske inte uppmärksammat dessa och remitterat vidare, säger Cecilia Berger. Skam och tabu kopplat till det kvinn- liga underlivet är ett annat stort problem i alla kulturer. Att dessutom vara könsstympad innebär för många än mer skam. För den som inte behärskar det svenska språket blir utmaningen också större. – Många vet att det är förbjudet i Sve- rige men tyvärr har också många mötts med oförstående, eller rent av blivit illa bemötta. Rädslan för det gör att många undviker vården och inte själva nämner att de blivit könsstympade. Så det är oer- hört viktigt att få kvinnorna att känna Bita Eshraghi, biträdande överläkare vid Amelmottagningen. foto : torkel ekqvist Cecilia Berger, biträdande överläkare vid Amelmottagningen. foto : ulf sirborn

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=