Morgonbris_2-23

18 morgonbr i s Det är uppenbart att invandringen i Sverige har blivit en belastning”, sa Ulf Kristersson redan 2019 som kommentar till Jimmie Åkessons uttalande om ett stopp för invandring som utgör en ”kulturell belastning”. Sedan dess har M-ledaren blivit statsminister och Åkesson fått den viktiga posten som regeringens vågmästare. Men stämmer det att invandringen är vårt lands största problem? Peo Hansen är forskare vid Linköpings universitet och har skrivit boken ”Migrationsmyten” (Leopard förlag, 2022). Där tittar han på vad den så kallade ”flyktingkrisen” 2015 egentligen innebar för svenska kommuner och för samhället i stort. Krossa myter För att hantera tillströmningen av flyktingar tvingades staten att bedriva ett slags ”flyktingkeynesianism”. Satsningar och tillskjutna medel till kommunerna gjorde att bara nio av 290 kommuner gick back. Det gjorde att arbetslösheten minskade och tillväxten ökade. Med boken vill han krossa myten om de tärande invandrarna, något han jobbar med i motvind. Men frågan är trots allt inte alls död. – Det sker enormt mycket under radarn på kommunal nivå vad gäller integration, som fungerar väldigt bra. Som i Lerum där en borgerligt styrd kommun har kraftsamlat för att få 62 ensamkommande ungdomar att kunna stanna kvar och få jobb. Ofta hittar lokalpolitiker lösningar utanför partipolitiken på nationell nivå. Enligt SCB är invandringen viktig för att Sverige ska fortsätta vara det land vi har i dag. Utifrån en beräkning om framtidens befolkningssammansättning ser det oroande ut redan med en inflyttning som vi varit vana vid innan den här regeringen tillträdde. Även om nettoinvandringen skulle öka med 35 000 individer varje år väntas den redan skeva befolkningspyramiden bli ännu mer snedvriden. 1970 var 14 procent av svenskarna över 65 år. 2020 var samma andel 20 procent. Och utifrån SCB:s beräkningar blir de äldre allt fler. Särskilt de över 80 år blir en allt större grupp. 2070 beräknas de utgöra mer än var tionde svensk jämfört med en av 50 år 1970 och en av 20 i dag. Det är tydligt att Tidöpartiernas iver att minska invandringen är kontraproduktiv sett ur det här perspektivet. Ändå har de minskat kvotflyktingarna från 5 000 till endast 900 i år. De vill att medborgarskap ska bli svårare att uppnå. Hitta nya lösningar Med en åldrande befolkning finns olika politiska lösningar att ta till. Att höja pensionsåldern är en sådan. Men att arbetare i snitt inte kan jobba längre än till 63 års ålder visar att detta uppenbart är en otillräcklig åtgärd. En annan lösning handlar om att se invandrare som resurs. Enligt Peo Hansen är det en självklarhet att börja där. Med noll invandring stannar välfärden Det finns en fråga somsvensk höger är helt överens om. Invandringen är ett stort problemochmåsteminska. Allra längst går Sverigedemokraterna som inte bara vill se en noll invandring utan också en återvandring. Men vad skulle en sådan politik få för konsekvenser för välfärden? TEXT: LINA STENBERG VÄLFÄRDEN VI FÖRSVARAR tema Peo Hansen, forskare vid Linköpings universitet. »Det är bara att titta på statistiken. De som är utlandsfödda och de med utländsk härkomst fyller en helt avgörande funktion för vår välfärd«

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=