Morgonbris_2-23

morgonbr i s 21 joner medarbetare och har nyss tagit fram ett niopunktsprogram om jämställd arbetsgivarpolitik. Det handlar bland annat om heltidsnorm, lika lön och ett jämställt uttag av föräldraledighet. – Vi ser jämställdhet både som ett mål och ett medel. Vi vill ha lika möjligheter och rättigheter för kvinnor män, man ska kunna vara närvarande på arbetsmarknaden på samma premisser. Men det är också ett medel att möta kompetensutmaningen, säger Charlotta Undén. Dubbelarbete Enligt SKR skulle välfärdssektorns behov av nyrekrytering minska med en fjärdedel eller 100 000 personer fram till 2031, om alla som i dag arbetar deltid arbetade tre timmar mer i veckan och pensionsåldern ökar till 66 år. Om föräldraledigheten delades lika skulle det motsvara 9500 årsarbetare. – Kvinnor orkar inte både ta hand om hem och småbarn och vabberi och sedan gå och arbeta heltid, då kräver det att man har en partner som tar hälften, säger Charlotta Undén. Kvinnor är också sjukskrivna längre perioder än män och även här kan man se att sjukfrånvaron är betydligt högre efter att kvinnan fått barn. – Det kan knappast förklaras av en hälsoförsämring utan det handlar om andra saker, om stress och om en annan tröskel för att utnyttja sjukförsäkringen. Får man en till roll hemma påverkar det tröskeln, säger Erica Lindahl. Arbetsgivarna behöver enligt SKR jobba med vad de kallar friskfaktorer. – Vi behöver säkerställa långsiktigt hållbara friskfaktorer, vi vet ju att människonära yrken många gånger har en tuff arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Men förändringar måste ske både hos arbetsgivare och i hemmen om det ska bli någon riktig förändring. – Om vi tillsammans ska förändra normer behöver man också se till sig själv, om pappan ska ta ut halva och mamma måste släppa ifrån sig, och det är ju lite privat och känsligt. Det vi kan göra som arbetsgivarpart är att belysa vilka konsekvenser det får om man inte är jämställd, säger Charlotta Undén. SKR har ännu inte tittat på om till exempel längre öppettider i barnomsorgen skulle vara ett sätt att hjälpa kvinnor att jobba längre, men överlag vill hon att politiker ska tänka på vilka signaler politiska beslut skickar. – Det finns beslut där man kopplar ihop deltid med att vara en attraktiv arbetsgivare, då säger vi att det blir varken bra för kvinnor, för jämställdheten eller kompetensutmaningen. Vi vill att politiker på alla nivåer blir ambassadörer för heltidsarbete som norm. ● foto: shutterstock Helen Eriksson. Charlotta Undén. foto: thomas carlgren.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=