Morgonbris_2-23

Kiruna jobbar hela 88 procent heltid, att jämföra med 59 procent som är riksgenomsnittet. Rekordhöga siffror som endast slås av Skellefteå kommun. Men det har inte blivit så av sig självt. Det har nu gått tolv år sedan ett lokalt avtal mellan det S-ledda styret och Kommunal ingicks 2011. Och planen var långsiktig, vid 2021 skulle heltid vara det normala vid nyanställningar. För Siv Gunillasson, socialdemokratisk ordförande i kommunens socialnämnd, är det numera en självklarhet både bland anställda och invånare. Och vinsterna för välfärdens kvinnor är många. – När välfärdspersonal kan jobba heltid höjs statusen på de här jobben. Dessutom blir det möjligt att ha en högre inkomst. Många kvinnor kan leva mer självständigt. Och förutsättningarna att klara sin vardag förbättras när de kan planera sitt liv. Siv Gunillasson vet vad hon pratar om. Hon har själv jobbat inom vården i 46 år. Och i alla tider har andra näringar prioriterats framför välfärden. De manligt dominerade yrkena har hela tiden haft bättre villkor, medan välfärden länge varit försakad. – I industrin har man aldrig bara erbjudit deltider. Där har det varit självklart med heltidsjobb och bra löner. Att erbjuda bättre arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken är i första hand en rättighet. Men det är också ett sätt att kunna konkurrera med andra jobb. I Kiruna finns ingen arbetslöshet och många väljer jobb i industrin och handeln framför vård och omsorg. Hur har då heltidsresan gått till, rent praktiskt? Siv Gunillasson beskriver termen ”kombinationsyrken”, där anställda i första hand jobbar på en arbetsplats men fyller ut på andra verksamheter inom samma sektor för att det ska bli en 100- procentsanställning. Erfarenheten är oftast positiv, det blir ett mer varierat jobb som många uppskattar. Men det är valfritt, tillägger Siv Gunillasson. Vill de anställda jobba deltid finns den möjligheten också. Fler stannar kvar i branchen Vad kan andra kommuner lära av Kiruna? Enligt Siv Gunillasson borde det inte finnas några frågetecken. Vinsterna av heltider har bara varit positiva. – Fler stannar kvar i branschen, vilket är positivt. Det är varken dyrt eller krångligt. Det är arbetsuppgifter som ändå måste göras, så det innebär inga extra kostnader när vård- och omsorgspersonal får jobba heltid. Även kvaliteten höjs när det finns tillräckligt med personal och när statusen höjs på välfärdsjobben, betonar Siv Gunillasson. Kanske viktigast är det långsiktiga perspektivet. Verksamheten går att planera och jobben blir mer attraktiva, något också andra kommuner bör tänka på, menar hon. – På sikt är rätt till heltid avgörande för att fler ska söka sig till de så viktiga jobben i vård och omsorg. ● morgonbr i s 25 I » I industrin har man aldrig bara erbjudit deltider. Där har det varit självklart med heltidsjobb och bra löner « Siv Gunillasson. ”Heltid i välfärden är varken dyrt eller krångligt” Kiruna är bäst i landet. Och här handlar det varken omden så viktiga gruvdriften eller omalla nya jobb i en viss batterifabrik. Det handlar omden för kommunen så självklara utgångspunkten att heltid ska gälla – i de kvinnodominerade branscherna i vård och omsorg. TEXT: LINA STENBERG

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=