Morgonbris_2-24

Kvinnojour i Säter S-kvinnors sjal Keramik och politik Nummer 2 2024. Årgång: 120. 40 kr S-kvinnorna som kandiderar Argumentations- trimning Jämställdhets- frågorna Morgonbris – tidning utgiven av S-kvinnor 50 år med föräldraförsäkringen ”Mina föräldrar var pionjärer” EU-VAL!

Häng med när politiken avgörs – prenumerera på Det händer mycket i partiet och politiken just nu. Europaparlamentsval som kan avgöra framtida jämställdhetsfrågor, ett nytt partiprogram ska mejslas fram, politikutvecklingsgrupper tar fram reformförslag – samtidigt som Sverige befinner sig i ett fortsatt tufft ekonomiskt och säkerhetspolitiskt läge. Vill du hänga med i politiken och förstå den bättre? Då gör du klokt i att prenumerera på och läsa Aktuellt i Politiken, Sveriges enda socialdemokratiska nyhetstidning. På vår nyhetssajt får du dagliga uppdateringar i det som händer i politiken och partiet, men även analyser och idédebatt och fördjupningar i form av undersökningar, granskningar och större intervjuer. Varannan vecka kommer vi även ut med en papperstidning som du kan läsa digitalt, eller få fysiskt i brevlådan. Missa inget – börja prenumerera nu! Med varma socialdemokratiska hälsningar Jenny Åkervall, chefredaktör Prova på AiP i två månader för 29 kronor Skanna QR-koden för att läsa mer och beställa prenumerationen

En dag med… morgonbris 3 INNEHÅLL Morgonbris/2-2024 Morgonbris, Box 70458, 107 26 Stockholm www.s-kvinnor.se Telefon: 08-700 26 00 E-mail: morgonbris@s-kvinnor.se Ansvarig utgivare: Nina Unesi Redaktör: Ylva Säfvelin Produktion och grafisk form: Kerstin Stickler Tryck: Exakta Printing Övriga medarbetare: Stéphanie Thögersen, Nina Unesi För icke beställt material ansvaras ej. Morgonbris nr 3-2024 kommer ut 4 oktober Kvinnojour i Säter S-kvinnors sjal Keramik och politik Nummer 2 2024. Årgång: 120. 40 kr S-kvinnorna som kandiderar Argumentations- trimning Jämställdhets- frågorna Morgonbris – tidning utgiven av S-kvinnor 50 år med föräldraförsäkringen ”Mina föräldrar var pionjärer” EU-VAL! 4. Ledare: ”Ett ödesval för jämställdheten och klimatet” 5. Spaning 8–24 Tema: EU-valet 10. S-kvinnors fokusfrågor i EU-valet 12. Lär känna S-kvinnors toppkandidater 15. Så har S-kvinnorna gjort skillnad i parlamentet 17. Jämställdhetsfrågorna där EU kan göra skillnad 20. A rgumentationstrimning med Matilda Ernkrans 22. Test: Vilken S-kvinna ska du kryssa? 24. Hallå där Elin Sylvén, sist på S-listan 25. Föräldraförsäkringen 50 år 27. ”Mina föräldrar var pionjärer” 29. En dag med Alexandra Völker på årets Kvinnokommission i FN 32. Korsord 33. Förbundssidor 35. Nästa nummer av Morgonbris Argumentationstrimning med Matilda Ernkrans 20 tema 8–24 Två generationer S-kvinnor om den 50-åriga föräldraförsäkringen 29 27 Alexandra Völker på toppmöte i New York omslagsfoto: ylva säfvelin EU-VAL

EU-valet den 9 juni är ett ödesval för jämställdheten. De senaste åren har Sverigedemokraterna och deras högerpopulistiska partigruppsvänner röstat nej eller avstått i varje omröstning som handlar om att förbättra kvinnors och flickors rättigheter, bland annat när det gäller att skydda aborträtten. Om högerpopulistister vinner ytterligare mark i EU-valet finns stor risk att de framsteg som gjorts för jämställdheten raseras. Socialdemokraterna har haft en ledande roll i EU:s arbete för att öka jämställdheten och stoppa mäns våld mot kvinnor. Våra S-kvinnor i Europaparlamentet Heléne Fritzon, Evin Incir och Carina Ohlsson har jobbat stenhårt den senaste mandatperioden för att skärpa lagstiftningen mot mäns våld mot kvinnor och att sprida den svenska sexköpslagen och samtyckeslagen till Europa. Detta viktiga arbete måste fortsätta. EU-valet är också ett ödesval för klimatet. Även här har Socialdemokraterna varit pådrivande för att EU ska ta på sig ledartröjan globalt och få länder att ställa om och minska sina utsläpp. EU-valet är avgörande för att hålla borta högerpopulister och konservativa som hotar med att riva upp klimatarbetet i EU. Med bara några veckor kvar till valet behöver vi kavla upp armarna och öka takten i kampanjarbetet. Jag hoppas att du tar varje chans du får att prata med vänner, grannar och kollegor om vad som står på spel och varför de ska lägga sin röst på Socialdemokraterna. Mot högerpopulism, och splittring. För ökad sammanhållning, demokrati, fred och jämställdhet. För klimatet och våra barns framtid. ● 4 morgonbris ledare annika strandhäll Ett ödesval för jämställdheten och klimatet » Jag hoppas att du tar varje chans du får att prata med vänner, grannar och kollegor om vad som står på spel och varför de ska lägga sin röst på Socialdemokraterna«

morgonbris 5 spaning Barnfamiljers ekonomi alltmer pressad Allt fler barnfamiljer får inte ekonomin att gå ihop och det gäller särskilt ensamstående föräldrar. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Röda korset, Hyresgästföreningen och Majblomman. Inflation, hyreshöjningar och höga räntor pressar grupper med små eller inga ekonomiska marginaler. Bland annat har betydligt fler tvingats låna pengar för att kunna betala det grundläggande, jämfört med förra året. S kräver kriskommission om mäns våld mot kvinnor Efter att tre kvinnor mördats under en vecka i mars, sannolikt av män som de haft någon form av relation till, krävde S att regeringen ska tillsätta en kriskommission för arbetet mot mäns våld mot kvinnor som samlar civilsamhälle och myndigheter. – Men vi behöver också agera här och nu. Polismyndigheten har själva uttalat kritik mot Polisens agerande på det här området. Därför vill vi att regeringen ger i uppdrag till Polismyndigheten att inom fyra veckor presentera de åtgärder som myndigheten avser att vidta för att intensifiera Polisens arbete mot mäns våld mot kvinnor, sa Socialdemokraternas rättspolitiske talesperson Ardalan Shekarabi. Praktisk handbok för förändring Ringa in din fråga på ett konkret sätt, sikta på något som är genomförbart och hitta likasinnade. Det är de första två stegen för att påverka samhället, enligt Silvia Kakembo, chef för Arena Opinion. Lagom till internationella kvinnodagen gav hon ut boken ”Mellan drömmen och slitet. En bok om opinionsbildning och påverkansarbete” (bokförlaget Atlas), en praktisk handbok i hur man går till väga för att förändra samhället. procent av vab-dagarna tog män ut 2023, enligt Försäkringskassan. Det innebär att männens andel minskade för andra året i rad. Det mest jämställda året hittills för uttag av vab-dagar var pandemiåret 2021, då männen tog ut 39,7 procent. miljoner kronor extra anslår regeringen till arbetet mot bland annat mäns våld mot kvinnor efter den senaste tidens uppmärksammade mord. Pengarna går till länsstyrelserna att fördela till regioner och kommuner för att utveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, bland annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Men samtidigt har regeringen tidigare tagit bort 100 miljoner kronor från kommunernas arbete mot våld mot kvinnor, påpekar S-kvinnor. 38,6 18 ” Ett dråpslag mot civilsamhället” foto: palmecentret Regeringens omläggning av biståndspolitiken kommer att få stora konsekvenser för stöd till civilsamhället enligt Palmecentret, där S-kvinnor är medlemsorganisation. Den nya inriktningen har lett till att Sida sagt upp samtliga avtal med strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, bland annat Palmecentret, från 1 januari 2025. De blir i sin tur tvungna att säga upp avtal med tusentals organisationer runt om i världen. I stället ska organisationer och andra aktörer få lämna in förslag på vad de vill göra varefter Sida väljer ut vilka som ska få vidareutveckla sina förslag. – Regeringens förändring av biståndet innebär ett dråpslag mot civilsamhället i Sverige och världen, säger Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström. Anna Sundström, generalsekreterare Palmecentret. Silvia Kakembo. foto: tobias rydin

6 morgonbris Feministisk retorik används för att saluföra tester och behandlingar som till exempel har att göra med att kunna föda barn och förutsäga bröstcancer, trots att det ofta saknas vetenskapligt stöd för att de gör nytta. Det visas i en ny vetenskaplig analys. – Det är provocerande att kvinnors hälsa kapas av kommersiella intressen på det här sättet. Budskap om kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar används för att sälja ovetenskapliga test och behandlingar med risk för skada, och utan att informera kvinnor om osäkerheten kring effekten, säger Minna Johansson, specialistläkare i allmänmedicin och forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. av 10 kvinnor i världen lever i extrem fattigdom, enligt UN Women som 8 mars uppmanade världen att ”investera i kvinnor, öka takten i framstegen” som det bästa sättet att skapa ekonomisk tillväxt och bygga mer välmående och rättvisa samhället. Bästa äldreboenden har inte vinstkrav Sveriges bästa icke-kommunala äldreboenden drivs av aktörer utan vinstsyfte, enligt en studie från Göteborgs universitet. I dag drivs omkring en femtedel av alla äldreboenden i Sverige i icke-kommunal regi. Forskarna bakom studien har jämfört fyra driftsformer för äldreboenden: Icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser, privata bolag, börsnoterade bolag och riskkapitalbolag. Enligt studien är de icke-vinstdrivande organisationerna, som inte sysslar med vinstutdelning utan återinvesterar i verksamheten, överlag bäst på äldreomsorg. – Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare, säger Rasmus Broms, statsvetare vid Göteborgs universitet. ÅRETS KVINNOGÄRNING Evin Incir, Europaparlamentariker för S, har fått priset Årets kvinnogärning 2023 av Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks framhäver bland annat hennes arbete för ett EU-direktiv om bekämpande av mäns våld mot kvinnor. ” Kvinnors hälsa kapas av kommersiella intressen Minna Johansson foto: fredrik johansson EU-VALET HOTAR JÄMSTÄLLDHETEN Under den senaste mandatperioden har EU gjort stora framsteg vad gäller jämställdhet, men det hotas av att högerextrema partier ser ut att gå fram i valet i juni. Oxfam har analyserat hur de olika partigrupperna i Europaparlamentet har röstat i frågor som rör jämställdhet under mandatperioden. Socialdemokratiska S&D tillhör de grupper som i högst utsträckning stödjer förslag som rör jämställdhet. Ideologi används för att sälja kläder Klädföretag använder sig i ökad utsträckning av så kallad ideologisk marknadsföring som framför allt riktar sig till kvinnor, och det fungerar. Genom att använda ord som conscious, sustainable, care och female empowerment kopplar klädreklamen samman produkterna med någonting positivt. Det visar en avhandling av humanekologen Mariko Takedomi Karlsson vid Lunds universitet.

procent av S partimedlemmar svarade ja på frågan om de tror att det skulle bli mer fred i världen om kvinnor fick större politiskt inflytande och makt, när Aktuellt i Politiken via mejl skickade ut en enkät till partimedlemmarna. 14,5 procent svarade nej och 15,4 procent att de inte vet. morgonbris 7 70,2 Machokulturen är utbredd i byggbranschen Nära hälften i byggbranschen upplever en machokultur och diskriminerande skämt är det vanligaste problemet. Det visar rapporten Byggbranschens machoindex som tagits fram av fackförbundet Byggnads och branschföreningen Byggcheferna. De som upplever minst machokultur är äldre, manliga chefer. De som upplever mest machokultur är yngre, yrkesarbetande kvinnor. – Det är viktigt att vi inte tappar fokus på de här frågorna bara för att vi är i en lågkonjunktur, tvärtom är de extra viktiga. Byggbehovet är enormt och ska vi bygga Sverige starkt måste vi vara en attraktiv bransch där alla får plats och mår bra. Vi har kommit en bit på vägen, men fler behöver göra mer för att inte branschen ska förlora viktig kompetens, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Prisas för vittnesmål från SiS-hem Det feministiska priset Årets Selma 2024 gick till organisationen sistjejer, som på ett år samlade in 350 vittnesmål som vittnar om det grova våld och övergrepp som tjejer på Sveriges SiS-hem utsatts för i decennier. Priset Årets Selma delas ut av bokförlaget Romanus & Selling i samband med internationella kvinnodagen, till en person eller organisation som har gjort avtryck i jämställdhetsdebatten och påverkat till en förändring och förbättring i samhället. Deltidsarbete sänker arbetarkvinnors snittlön Snittlönen för kvinnor i arbetaryrken är över 5000 kronor lägre än den officiella, eftersom många jobbar deltid. Det har LO tagit fram genom att bearbeta SCB:s lönestatistik. – Vad man faktiskt får i plånboken spelar roll. Den politiska debatten utgår från att alla arbetar heltid. Så är det inte. Många, framför allt kvinnor, jobbar ofrivillig deltid. Den politiska debatten borde dels utgå från detta faktum, dels sträva efter att förändra det, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson. Ett exempel är att 30 procent av Vårdförbundets medlemmar arbetar deltid. Överkalix toppar Jämställdhetsindex Överkalix i Norrbotten är jämställdast i landet, enligt Länsförsäkringars Jämställdhetsindex 2024. På andra plats kommer Sorsele och på tredje plats Härnösand. Rapporten bygger på nio områden: Nettoinkomst, personer i chefspositioner, vab, pension, sjuktal, föräldraledighet, inkomst bland egna företagare, bostadstillägg och kapitalinkomst. – Vi har långt kvar till 50:50. I dag åker kvinnor på flera ekonomiska smockor samtidigt. Kvinnor tjänar mindre och är sedan mer hemma med barnen. Det ger sämre löneutveckling, sämre karriärer, sämre hälsa och sämre pensioner, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Längst ner i indexet placerar sig Smedjebacken i Dalarna. FÖRENINGSLIV FRÅN FÖRR Sveriges sjöfarande kvinnors förening fanns 1921–1932, på den tid då kvinnor inte fick bli medlemmar i de manliga sjöfolksföreningarna. Den och elva andra föreningars historia berättas i boken ”Sygruppen Hjälpsamhet och tio andra föreningar du inte visste existerat”. Den är skriven av Jonas Nordling och utgiven på bokförlaget Atlas.

8 morgonbris EU-VALET 2024 Jämställdheten står på spel I juni väljer EU-ländernas medborgare sitt nya parlament. Under den gångna mandatperioden har det tagits viktiga steg för jämställdhet och klimatomställning. I detta nummer av Morgonbris möter vi S-kvinnors kandidater i valet och belyser viktiga frågor som står på spel i valet.

morgonbris 9 foto: european union 2020

10 morgonbris EU-VALET 2024 1. Fred och säkerhet Ett krig rasar just nu i Europa. Att EU ökar stödet till Ukraina och står enat mot Putin är avgörande för den europeiska säkerheten. Socialdemokraterna är den största motkraften mot de auktoritära och högerpopulistiska krafter som vill splittra Europa. Sverige behöver politiker som klarar av att stå upp för demokratin och som stöttar de rörelser som arbetar för fred, nedrustning och ökat samarbete. EU behöver en feministisk utrikespolitik. 2. Mäns våld mot kvinnor och organiserad brottslighet Den organiserade brottsligheten är utbredd i Sverige och i Europa. En av tre kvinnor i EU har utsatts för våld i en nära relation, och runt om i Europa utnyttjas flickor och kvinnor inom prostitution och människohandel. Samtidigt utsätts allt fler flickor för sexuell exploatering på nätet. Denna utveckling måste brytas. De senaste åren har Socialdemokraterna haft en ledande roll i EU för att stoppa mäns våld mot kvinnor och sprida den svenska sexköpslagen och samtyckeslagen till Europa. Detta arbete måste fortsätta. Sverige behöver erfarna politiker som vet hur man skärper EU:s lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor och säkerställer ett starkare skydd på nätet för barn. S-kvinnors fokusfrågor i EU-valet I hela Europa flyttar högerpopulistiska och auktoritära krafter fram sina positioner. När högerpopulister får ökat inflytande vet vi att kvinnors och flickors rättigheter begränsas, bland annat rätten till abort. Om dessa krafter vinner ytterligare mark i EU-valet finns stor risk för att de framsteg som gjorts för kvinnor och jämställdhet raseras. Sverige behöver politiker som står upp mot högerpopulismen och tar kampen för ökad jämställdhet, demokrati och sammanhållning. TEXT: STEPHANIE THÖGERSEN FOTO: EUROPEAN UNION 2024

morgonbris 11 3. Ekonomi och jämställd arbetsmarknad Ensamstående mammor, ekonomiskt utsatta barnfamiljer och kvinnliga pensionärer är värst drabbade i den ekonomiska krisen. Sverige behöver politiker som prioriterar vanligt folk och som står upp för svenska folkets ekonomiska intressen i varje EU-beslut. Vi behöver också politiker som skyddar svenska jobb och kollektivavtal och som driver på för bra arbetsvillkor och minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. 4. Klimat och miljö EU-valet är ett ödesval för klimatet. Socialdemokraterna har varit pådrivande för att EU ska ta på sig ledartröjan i klimatarbetet och få länder att ställa om och minska sina utsläpp. Om högerpopulister och konservativa grupperingar vinner ytterligare mark finns stor risk att EU:s klimatarbete raseras. Sverige behöver ansvarstagande politiker som tar strid för klimatomställningen och säkerställer en rättvis omställning för såväl stad som landsbygd.

12 morgonbris Lär känna S-kvinnors toppkandidater PLATS 1 Heléne Fritzon, 63 år, delegationsledare för S i Europaparlamentet, Degerberga i Skåne 1. EU kan och måste stå upp för jämställdheten. Hotet från högerpopulistiska partier är på riktigt och vi vet att dessa krafter gör vad de kan för att nedmontera jämställdheten och flickors och kvinnors rättigheter. I EU arbetar vi socialdemokrater för att stärka aborträttigheter, bekämpa prostitution och för en feministisk utrikespolitik. Genom lagstiftning har vi tagit kampen mot mäns våld mot kvinnor, sexuella övergrepp mot barn och människohandel. Vi lyfter ständigt alla kvinnors rätt till ett eget arbete och en egen lön samt att jämställdhet och den gröna omställningen måste gå hand i hand. 2. Vi har ett mycket allvarligt läge med krig i Europa och högerpopulistiska krafter som tar alla tillfällen de kan för att splittra. De röstar konsekvent emot flickors och kvinnors rättigheter och de vill riva upp klimatlagarna som vi socialdemokrater arbetat så hårt för att få på plats. I det här läget krävs sammanhållning och att vi står enade mot Putin. Det handlar om Sverige och svenska folkets trygghet och säkerhet men också om vår ekonomi, om demokrati och om klimatomställningen. 9 juni är det val till Europaparlamentet och valrörelsen pågår som bäst. Morgonbris har ställt tre frågor till de fem första kvinnorna på Socialdemokraternas valsedel. TEXT OCH FOTO: YLVA SÄFVELIN EU-VALET 2024 1. Hur kan EU bäst göra skillnad för jämställdheten? 2. Vad står på spel i valet? 3. Din hiss-pitch för att rösta S?

▲ morgonbris 13 3. Vi tar fighten mot de auktoritära och högerpopulistiska krafterna. Vi kämpar för ett EU som står för sammanhållning och är en garant för fred, säkerhet och demokrati och som tar fortsatt ledarskap i den gröna omställningen – för våra barn och barnbarns skull. PLATS 3 Evin Incir, 39 år, europaparlamentariker, Uppsala 1. Vi ser just nu ett stort hot från högerpopulistiska krafter som vill begränsa kvinnors rättigheter och jämställdheten i Europa. EU kan bäst göra skillnad genom att hålla ihop mot dessa krafter, säkerställa att kvinnors rättigheter garanteras och ständigt sätta press på medlemsländerna att leverera på jämställdhetsområdet. Vi socialdemokrater har under mandatperioden drivit på för att försvara aborträtten, bekämpa mäns våld mot kvinnor och ständigt sätta jämställdhet på dagordningen. 2. Vi står inför ett val där auktoritära och högerpopulistiska krafter vill splittra Europa samtidigt som det rasar ett krig på vår kontinent. Det här valet handlar om Europas och Sveriges säkerhet och trygghet, om att vi måste stå enade mot Putin och stödja Ukraina och om att försvara vår demokrati. 3. Vi socialdemokrater står upp för ökad sammanhållning i en orolig tid för att säkra Europas och Sveriges säkerhet och trygghet. Vi tar fighten för demokratin, för freden, för säkerheten, för jämställdheten och mot högerextremism och klimatförändringar. PLATS 5 Sofie Eriksson, 31 år, riksdagsledamot, Grängesberg i Dalarna 1. Arbete. Jag tänker på det här att en av tre kvinnor i EU inte har ett arbete. Det är en enorm potential vi går miste om, plus att kvinnorna inte har ett ekonomiskt oberoende. EU ska inte lägga sig i vår arbetsmarknadsmodell men man kan främja att kvinnor ska få komma in på arbetsmarknaden och att det finns en välfärd så att kvinnor har möjlighet att ta ett arbete. 2. Förutom de frågor som vi som parti går fram med – sammanhållningen, våra värderingar, demokratin och stödet till Ukraina – tänker jag på klimatet och svenska jobb. Jag är ju från Grängesberg i Ludvika kommun, industrin växer väldigt mycket och samtidigt finns det partier som inte tror på en omställning av industrin. Vi ser att det finns partier i EU som vill rösta nej till att vi blir mer oberoende, man röstar nej till klimattullar och man vill riva upp klimatpaketet Fit for 55. Det äventyrar svenska jobb, utöver att det är klimatförnekande vilket är ett problem i sig. Det är också frågan om vi ska samarbeta kring frågor som utnyttjande av människor på arbetsmarknaden och att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, eller om vi ska ha ett försvagat EU. 3. EU ska göra rätt saker och vara jävligt bra på de sakerna. Det handlar om sammanhållning,

14 morgonbris demokratin och att stå upp för vanliga människor. Vi som parti står upp för svenska folkets intressen i EU. Men om man vill vara lite roligare så är min slogan att få lite mer bruksort i Bryssel – om man vill ha lite färre kindpussar och fler rejäla handslag kan man rösta på oss. PLATS 7 Lisa Nåbo, 29 år, SSU- ordförande, Sundbyberg 1. Vardagen för kvinnor skiljer sig mycket åt runt om i Europa. Jag tror att det bästa EU kan göra för att öka jämställdheten är att förbättra kvinnors möjlighet till deltagande på arbetsmarknaden. Tillgången till barnomsorg, abort, föräldraledighet och lika lön för lika arbete är fundamentala rättigheter som borde gälla för alla kvinnor oavsett var i Europa man lever. Här borde EU göra mer och exempelvis kräva rätt till abort i samtliga medlemsländer i unionen. 2. Om högern vinner Europa, och mycket pekar tyvärr på det, så kommer EU och parlamentet göra en skarp sväng högerut. Då kommer högerpopulisterna vrida tiden bakåt. Och då är det slut med den ambitiösa klimatpolitiken. Slut på stödet till Ukraina och arbetet för att stärka kvinnors rättigheter. I stället får vi mer av Viktor Orbáns Ungern i EU, i stället för Pedro Sánches progressiva och modiga Spanien. Och det är att svika vår generation, som fått ärva tidigare generationers politiska misslyckanden gång efter gång. 3. Jag kommer rösta på Socialdemokraterna och kryssa Lisa Nåbo i EU-valet. Jag gör det för att EU påverkar oss här i Sverige, både i det lilla och i det stora. Alltifrån hur handeln påverkar jobben till att lönedumpning skapar en otrygg arbetsmarknad för alla. Men också om de rika ska kunna fortsätta smita undan att bidra till att anställa fler lärare och sjuksköterskor genom att fly till skatteparadis. Ska vi leva i ett fritt och solidariskt Europa måste vi stoppa den högerextrema nationalismen som sprider sig genom Europa. Nu har vi chansen att välja vilket Europa vi vill ha. Och jag vill ha ett Europa som tar ansvar för vår framtid. Gör som jag, rösta på S och kryssa ungt, kryssa Lisa Nåbo. PLATS 9 Tajma Sisic, 29 år, ordförande för allmännyttiga bostadsbolaget Vidingehem, Växjö 1. EU kan driva frågan om jämställdhet på alla nivåer genom att till exempel ställa krav på medlemsländerna. Sverige och svenska parlamentariker har visat starkt engagemang för genomförandet av viktiga politiska reformer som gynnar kvinnors rättigheter, det arbetet måste fortgå. Ett viktigt steg till att göra Europa jämställt är att göra den europeiska arbetsmarknaden jämställd. Där måste arbetet inom ramen för den sociala pelaren stärkas. Just nu finns även en jämställdhetsstrategi som gäller till 2025. När den slutar gälla är det viktigt att levla upp arbetet för jämställdheten i en nästa strategi, där är jag övertygad om att Sverige kommer ha en avgörande roll i arbetet. Överlag är det viktigt att fortsatt prata och lyfta upp frågan om kvinnors rättigheter och jämställdheten på dagordningen. 2. Europas och EU:s framtid. EU har absolut hål som måste täppas igen, men samarbete mellan medlemsländerna och andra länder via till exempel handelsavtal är viktiga för att bevara fred och sammanhållning. Det är viktigt att i svåra och tuffa tider arbeta för sammanhållning. Om man kan förbättra till exempel arbetslivet och vardagen får den europeiska medborgaren genom EUsamarbetet är det anledning nog att kämpa för ett bättre EU. 3. Europa och världen behöver samarbeta, för freden och för demokratin. Ensam är aldrig stark. För att det ska vara möjligt behöver vi trovärdiga och genuina politiska ledare. Det får du av Socialdemokraterna. En röst på Socialdemokraterna i EU-valet är en röst för prioriterad säkerhet, trygghet och solidaritet. Ett möjligheternas Europa är bara en röst bort – en röst på Socialdemokraterna. EU-VALET 2024 1. Hur kan EU bäst göra skillnad för jämställdheten? 2. Vad står på spel i valet? 3. Din hiss-pitch för att rösta S? ▲

morgonbris 15 Jytte Guteland ➥ Jag var huvudrapportör för EU:s klimatlag och drev i den rollen på för att göra lagen ambitiösare. Några saker som blev verklighet var att inrätta ett klimatråd med experter på EU-nivån, en växthusgasbudget och ambitiösare klimatmål till 2030. ➥ Jag var vår politiska grupps förhandlare för EU:s utsläppshandel EU-ETS. Systemet har skärpts vilket innebär att det blir dyrare att hålla fast vid den fossiltunga produktionen. De ökade kostnaderna för industrins klimatutsläpp har medfört att vi nu ser en nyindustrialisering i EU. Sverige är en av de länder som går före, mycket tack vare EU:s utsläppshandel men också den tidigare regeringens insatser. ➥ Jag ville försvara bina som drabbas hårt av kemikalier och var pådrivande för att vi fick bland annat starkare mål för bekämpningsmedel, biologisk mångfald och skärpt mål för reduktion av bekämpningsmedel. ➥ Jag tillhörde de ledamöter som drev att vi skulle ha en utsläppshandel för sjöfart, eftersom det inte fanns någon reducerande klimatlagstiftning för sjöfarten. Vi lyckades! Heléne Fritzon ➥ Jag var en av initiativtagarna till Europaparlamentets rapport om reglering av prostitution, med krav på att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att minska efterfrågan på sexköp och bekämpa orsakerna till prostitution. ➥ Jag hade en central roll i den socialdemokratiska gruppens arbete i hälsofrågor under pandemin, bland annat för att säkra vaccin. ➥ I miljöutskottet har jag haft en avgörande roll i viktiga frågor på klimat- och miljöområdet. Jag har bland annat förhandlat parlamentets rapport om livsmedelssäkerhet, om hur EU kan agera för att motverka påverkan på livsmedelssäkerheten efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. ➥ Förra året tog jag initiativ till ett möte med ledamöter från länder som likt Sverige är hårt drabbade av gängkriminalitet för att utbyta erfarenheter och hitta vägar framåt. Initiativet ledde till en debatt om gängkriminaliteten under plenarsammanträdet i Strasbourg i oktober. Carina Ohlsson ➥ Jag lyfte in jämställdhetsperspektivet i rapporten "COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future", för att öka EU:s ambitioner för jämställdhet och jämlikhet. ➥ Jag var den socialdemokratiska gruppens förhandlare i rapporten från jämställdhetsutskottet om sexuella trakasserier i EU. Där var jag med och drev igenom skrivningar om krav på trygg arbetsmiljö, med strukturer för att hantera och stötta de kvinnor som utsatts, krav på tryggare anställningar och förebyggande åtgärder samt krav på obligatorisk utbildning för alla ledamöter i Europaparlamentet om hur trakasserier ska motverkas. ➥ Jag har upprepade gånger lyft kvinnor och flickors situation i Ukraina med tanke på Rysslands fullskaliga invasionskrig och det sätt som den ryska ockupationsmakten nyttjar våldtäkt som ett vapen i kriget. Det är ett absolut krav att detta stoppas. ➥ Jag var förhandlare för en ny lagstiftning om minimikrav på medlemsstaternas arbete mot diskriminering genom jämlikhetsorgan. Fokus låg som alltid på kvinnors rättigheter och jämställdhetsintegrering. Går det verkligen att åstadkomma någonting som enskild Europaparlamentariker? Morgonbris bad de fyra S-kvinnor som under mandatperioden suttit i parlamentet om några exempel på hur de har gjort skillnad i den europeiska politiken. Visst gör det skillnad... ▲

16 morgonbris 16–19 juli samlas det nya parlamentet för första gången i Strasbourg. Efter valet kommer de nyvalda parlamentarikerna att göra upp om vilka partigrupper som ska formas. Det krävs minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att bilda en grupp. Gruppen för socialdemokratiska partier har den gångna perioden hetat Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Europaparlamentet utgör den lagstiftande delen av EU och är en av unionens sju institutioner. En majoritet av Europaparlamentet måste godkänna Europeiska rådets (medlemsstaternas stats- och regeringschefer) kandidater till den nya EU-kommissionen, som ska väljas senare i år. Europaparlamentet beslutar om EU:s lagstiftning, inklusive flerårsbudgeten, tillsammans med Europeiska unionens råd/ministerrådet. Europaparlamentet utövar också en kontrollfunktion i förhållande till andra EU-institutioner. EU-VALET 2024 Evin Incir ➥ Som Europaparlamentets chefsförhandlare för EU:s första lagpaketet om våld mot kvinnor och våld i nära relationer har jag lett arbetet för att få en EU-strategi och lagar på plats för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. ➥ Jag har varit en av förhandlarna för lagstiftningen om att införa EUgemensamma regler för överföring av straffrättsliga förfaranden mellan medlemsstaterna. Lagen är en viktig del i arbetet med att öka effektiviteten och rättssäkerheten i det straffrättsliga samarbetet i EU och bekämpa den organiserade brottsligheten. ➥ Som chefsförhandlare för rapporten om icke-diskriminering och antirasism i EU lyckades jag få igenom en stark rapport för inkludering och mot rasism som berövar många av våra medborgare möjligheten att bli en del av samhället. ➥ Som parlamentets huvudansvarige för relationerna med palestinska myndigheten har jag säkerställt fortsatt stöd till Palestina och internationella organisationer som hjälper palestinska flyktingar. Jag har också både initierat och förhandlat många av de resolutioner som parlamentet antagit rörande Israel och Palestinakonflikten. ■ 1. Heléne Fritzon ■ 2. Johan Danielsson ■ 3. Evin Incir ■ 4. Adnan Dibrani ■ 5. Sofie Eriksson ■ 6. Ilan De Basso ■ 7. Lisa Johansson Nåbo ■ 8. Isak Utsi ■ 9. Tajma Sisic ■ 10. Sarkis Khatchadourian ■ 11. Josefin Krantz ■ 12. Per-Ola Nilsson ■ 13. Emma Fastesson Lindgren ■ 14. Kristofer Bergman ■ 15. Nasra Ali ■ 16. Johan Ask ■ 17. Diana Ghafour ■ 18. Filip Reinhag ■ 19. Sara Nylund ■ 20. Kenneth Johansson ■ 21. Sandra Bizzozero ■ 22. Jörgen Edsvik ■ 23. Carin Lidman ■ 24. Anton César ■ 25. Louise Åsenfors ■ 26. Arwin Sohrabi ■ 27. Lina Jörnkrans ■ 28. Henrik Nilsson Bokor ■ 29. Jenny Sellve ■ 30. Peter Rosholm ■ 31. Carola Persson ■ 32. Jesper Lindholm ■ 33. Maria Voyvodova ■ 34. Samuel Ablahad ■ 35. Elin Sylvén Vad händer efter valet? Cirka en vecka efter valdagen är de svenska rösterna färdigräknade och Valmyndigheten avslutar formellt valet genom att publicera resultatet. Sverige väljer 21 av de 720 ledamöterna i parlamentet. S VALSEDEL i Europaparlamentsvalet ▲

morgonbris 17 Jämställdhetsfrågorna där EU kan göra skillnad Jämställdhet är kanske inte den fråga som många förknippar med EU, men det finns flera områden där EU kan spela en viktig roll. Socialdemokraterna har drivit på utvecklingen de senaste åren, det har bland annat handlat om skärpta lagar om våld mot kvinnor och flickor. Morgonbris listar några av de främsta områdena där EU kan göra skillnad för jämställdheten. TEXT: STÉPHANIE THÖGERSEN

18 morgonbris EU-VALET 2024 En europeisk sexköpslag Som första land i världen införde Sverige 1999 en lag som förbjuder köp av sexuell tjänst. Sexköpslagen är fortfarande det viktigaste verktyget för att komma åt prostitution och människohandel och samtidigt stötta de kvinnor som utnyttjas i sexindustrin. De senaste åren har S-kvinnorna och europaparlamentarikerna Heléne Fritzon, Evin Incir och Carina Ohlsson arbetat för införandet av en sexköpslag på europeisk nivå. Detta skulle göra stor skillnad för de hundratusentals kvinnor och flickor som köps och säljs i sexindustrin i Europa. Att få en sexköpslag på EU-nivå skulle också ha betydelse för svenskar, då vi vet att 80 procent av svenska mäns sexköp sker utomlands, bland annat på lagliga bordeller i Tyskland och Nederländerna. Handeln med kvinnors kroppar i sexindustrin måste förpassas till historiens soptipp och här kan EU göra stor skillnad. Stopp för handeln med surrogatmödraskap Under de senaste åren har en global industri vuxit fram där kvinnor i fattiga länder bär och föder barn åt välbeställda västerländska par och ensamstående mot betalning. I Europa har Ukraina varit en av de främsta destinationerna dit svenskar åkt för att köpa surrogatmoderskap, och en rad skandaler har uppdagats de senaste åren om hur fattiga ukrainska kvinnor utnyttjats och barn hamnat i kläm på grund av bristande reglering. Här kan EU göra skillnad för att markera att handel med kvinnor och barn inte är acceptabel i någon form. En europeisk samtyckeslag Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige har antalet fällande domar för våldtäkt mer än fördubblats. Framför allt innebär lagen en viktig signal om att sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt. De senaste åren har våra S-kvinnor i Europaparlamentet arbetat för införandet av en europeisk samtyckeslag, och Evin Incir har prisats för sitt arbete som chefsförhandlare för EU:s historiska lagpaket om mäns våld mot kvinnor. Tyvärr nådde förhandlingarna inte hela vägen fram då Frankrike och Tyskland krokade arm med Ungern och satte stopp för inkluderingen av samtycke i lagpaketet. Men arbetet för en samtyckeslag fortsätter med full kraft. Alla kvinnor i Europa har rätt till samma skydd mot sexuellt våld. Starkare skydd på nätet för barn Den sexuella exploateringen av flickor på nätet ökar. Hälften av alla 15-åringar har blivit kontaktade ▲

i sexuella syften av någon de tror är vuxen, och allt fler dras in i prostitution och sexuella övergrepp via sugardejtingsajter och plattformar som Onlyfans. Att stoppa den sexuella exploateringen av flickor och öka skyddet för barn på nätet är en högt prioriterad fråga för S-kvinnor. Europaparlamentarikern Carina Ohlsson har bland annat varit drivande för lagstiftning kring digitala skydd för att minska barns exponering för pornografi, och EU-kommissionär Ylva Johansson leder arbetet för en EU-lag mot sexuella övergrepp mot barn på nätet. Lika lön för likvärdigt arbete Löneskillnaderna mellan kvinnor och män står och stampar i hela Europa. Därför tog Socialdemokraterna i Europaparlamentet ledningen för att driva ett direktiv som innebär större insyn i lönesättningen och krav på arbetsgivare att åstadkomma lika lön för lika arbete. Tyvärr stoppade liberaler och konservativa kravet på att omfatta alla företag oavsett storlek, något som Socialdemokraterna kommer att fortsätta att driva på för. Likaså vill Socialdemokraterna gå längre och arbeta för att komma åt skillnaderna mellan kvinnligt och manligt kodade yrken, så kallad värdediskriminering, som är den största orsaken till löneskillnaderna både i Sverige och i Europa. En feministisk utrikespolitik Socialdemokraterna arbetar för att EU ska ha en feministisk utrikespolitik. Kvinnor och flickor drabbas hårdare av fattigdom, våld, väpnade konflikter och påverkan av klimat, hälsa och andra nödsituationer. Därför måste kvinnors och flickors situation särskilt beaktas, och kvinnors deltagande främjas i beslutsfattande, fredsbyggande och återuppbyggnad efter konflikter. Likaså måste skydd och stöd för kvinnorättsförsvarare och kvinnliga ledare i konfliktzoner vara en prioritet i alla EU:s strategier för att hantera konflikter. Socialdemokraterna arbetar även för att EU ska ha en feministisk migrationspolitik där kvinnors och flickors situation särskilt ska beaktas. Abort och SRHR Kvinnors rätt till en säker och laglig abort måste skyddas. Därför var Socialdemokraterna först ut med att driva på för att aborträtten ska skrivas in i EU:s rättighetsstadga, vilket kan jämföras med att grundlagsskydda aborträtten på EU-nivå. Mot bakgrund av de senaste årens bakslag för flickors och kvinnors rättigheter till följd av att högerpopulister och antidemokratiska krafter kommit till makten runt om i Europa är det avgörande att aborträtten skyddas i EU:s grundlag och stadga. När Novus i februari i år frågade svenskarna vilka som är de viktigaste frågorna i årets EU-val kom jämställdhet på tionde plats. De fem viktigaste frågorna var invandringen, klimatet, energipolitiken, försvaret samt lag och ordning. morgonbris 19 ▲

När jag knackar dörr brukar jag inleda med att säga att ”det ser väldigt mörkt ut i världen just nu”. De flesta nickar instämmande, fast de kanske lägger lite olika saker i vad som ser mörkt ut, säger Matilda Ernkrans. Hon är vice ordförande i EU-nämnden, där regering och riksdag samråder kring Sveriges ställningstaganden i EU. När hon har varit ute och pratat med väljare under de första veckorna av S samtalskampanj är det fortfarande många som inte känner till att det är EU-val. – Det finns en resonansbotten i att det är tufft nu, det är krig i Europa, vi har Trump i USA. Då säger jag att därför behöver du gå och rösta på Socialdemokraterna i EU-valet för att hålla högernationalisterna borta. Vi står upp för demokratiska fri- och rättigheter och att vi ska lösa det här i samarbete med andra. MATILDA ERNKRANS SVAR PÅ EU-KRITISKA PÅSTÅENDEN Det som händer i EU påverkar inte mig. – En del av det som vi tar beslut om gemensamt i EU påverkar oss hemma i Sverige, en del gör det inte. Men tänker man efter är det ganska mycket i vår vardag som EU har påverkat. Vi kan resa fritt, vi kan surfa utan extraavgifter, vi kan shoppa på nätet utan att behöva betala tull. – Sedan vet vi att vi behöver samarbetet för att klara av de stora frågorna, som att stoppa gängbrottsligheten och hantera klimatförändringarna. Det spelar ingen roll hur jag röstar. – Det gör det! Ju starkare det parti som du lägger din röst på blir, desto starkare blir den rösten när vi fattar beslut i EU. Det skiljer sig inte från andra demokratiska församlingar. Om du inte röstar är du inte med och påverkar alls. Det är väl bättre att du använder din röst för något du står för, än att du överlåter till någon annan att bestämma för dig. EU kostar bara pengar, titta på Storbritannien, de överlevde fast de lämnade. – Storbritannien har inte löst de problem som de hade tänkt att de skulle lösa genom att lämna EU-samarbetet. För Sveriges del tycker jag att vi ska ha med oss att EU är vår viktigaste marknad. 20 morgonbris Argumentationstrimning med Matilda Ernkrans Är du på väg ut att knacka dörr och grubblar över hur du ska övertyga EU-kritiska väljare (som vill gå tillbaka till soffan) om att rösta på Socialdemokraterna 9 juni? Matilda Ernkrans hjälper dig på traven genom att svara på kniviga frågor och föreslå hur du inleder samtalet. TEXT: YLVA SÄFVELIN EU-VALET 2024 Matilda Ernkrans.

morgonbris 21 Vi är ett litet land som är beroende av vår export, när vi exporterar innebär det arbetstillfällen och bättre ekonomi för Sverige. Så EU kostar inte bara pengar, det ger oss ganska mycket tillbaka. EU-lagar om minimilöner är ett hot mot den svenska modellen. – Jag håller med om att vi måste värna den svenska modellen. Vi tycker inte att EU ska lägga sig i genom lagstiftning om löner. Det är en viktig fråga för oss svenska socialdemokrater. Det är inte bra med fri rörlighet, Sverige får ta emot för stor andel av flyktingarna som kommer till Europa. – Den fria rörligheten gäller oss alla och det är en annan fråga än reglerna för migration. Vi kan bara konstatera att Sverige har tagit ett väldigt stort ansvar för flyktingmottagandet men vi har använt EU-samarbetet för att andra länder ska ta ett större ansvar. Men situationen ser annorlunda ut efter Rysslands invasion i Ukraina, länder som tidigare inte hade något stort flyktingmottagande tar nu emot betydligt fler. De stora länderna bestämmer ändå allt. – Det är viktigt för ett litet land som Sverige att bygga bra relationer med större EU-länder, men det är inte så att de bestämmer allt. Vi är också en röst vid förhandlingsbordet – i Europaparlamentet, i ministerrådet och i kommissionen. Vi är så beroende av inte minst EU:s marknad att vi skulle behöva anpassa oss till unionens regler även om vi inte satt med vid förhandlingsbordet. Så jag tycker att vi ska vara med och påverka – det är vi duktiga på i Sverige. Medlemsländerna är för olika, vi borde ha ett starkare Norden-samarbete i stället. – Det finns ingen motsättning i det. Norden-samarbetet är jätteviktigt och vi behöver stärka det, det lärde oss tyvärr pandemin när samarbetet föll samman och grannar vände sig mot varandra på ett sätt som jag inte vill se igen. Men det finns en styrka i att vi kan lösa saker tillsammans mellan EU:s medlemsländer. Se till exempel på hur vi arbetade inom EU för att få fram vaccin under pandemin, det hade inte Sverige klarat ensam på samma sätt. Och nu när vi har krig på vår kontinent behöver vi hålla samman för att se till att Ukraina vinner kriget och Ryssland förlorar. ● » Det är viktigt för ett litet land som Sverige att bygga bra relationer med större EU-länder, men det är inte så att de bestämmer allt. Vi är också en röst vid förhandlingsbordet «

22 morgonbris EU-VALET 2024 test 1. Vilken av dessa politiska frågor brinner du mest för? a) Jämställdhet. b) Klimatet. c) Frihandel och fri rörlighet. d) Fred- och nedrustningsfrågor. e) Fackliga frågor. 2. Vilken svensk lag eller reform vill du exportera till EU? a) Förskola för alla barn. b) Sexköpslagen. c) Feministisk utrikespolitik. d) Allemansrätten. e) Kollektivavtal. 3. EU behöver fokusera mer på att… a) öka den europeiska sammanhållningen. b) stoppa klimatkrisen. c) möjliggöra för fler trygga jobb i Europa. d) öka jämställdheten i EU. e) samarbeta kring brottsbekämpningen. 4. EU borde fokusera mindre på… a) Utrikes- och säkerhetsfrågor. b) Digitalisering. c) Jordbrukspolitik. d) Migration. e) Arbetsmarknadsfrågor. 5. Vilken jämställdhetsfråga är viktigast att politiker i EU ägnar sig åt? a) Trafficking/prostitution. b) Barnpornografi. c) Surrogatmoderskap. d) Samtyckeslagstiftning. e) Abortfrågan. 6. Vilken säkerhetspolitisk fråga tycker du är viktigast för EU att fokusera på? a) Kärnvapennedrustning. b) Arbetslivskriminalitet/organiserad brottslighet. c) Terrorbekämpning. d) Europeiskt försvarssamarbete. e) Ekonomisk brottslighet. 7. Hur tycker du att freden i EU ska stärkas? a) Genom mer handel av varor och tjänster. b) Genom mer rörlighet av medborgare i EU. c) Genom nedrustning av kärnvapen i EU och globalt. d) Genom ökat europeiskt försvarssamarbete. e) Genom en gemensam valuta. 8. Vad är det största problemet med EU? a) För mycket byråkrati. b) För hög egenavgift till EU. c) För många onödiga resor mellan Bryssel och Strasbourg. d) För mycket fokus på de största EU-ländernas utmaningar. e) För mycket högerkonservativ politik. 9 . Vad anser du att EU ska göra med medlemsländer som återkommande bryter mot EU:s politiska och ekonomiska villkor? a) De ska tvingas att lämna EU om de utvecklas i en antidemokratisk riktning. b) De ska inte tillåtas ta del av EU:s bidrag och andra ersättningar i lika hög utsträckning som andra länder. c) Deras egenavgift till EU höjs. d) Sanktioner införs. De får inte tillgång till den fria marknaden i EU. e) De får skarpa varningar, men i slutändan bestämmer medlemsländerna över sin egen politik. På Socialdemokraternas EU-valsedel är varannan kandidat kvinna. Du kan stötta en av dem genom att sätta ett kryss vid hennes namn. Gör Morgonbris EU-test om du vill veta vilken S-kvinna och kandidat som står dig närmast. Vilken S-kvinna ska du kryssa? Jämföra dina svar med kandidaternas. Hur vi gjorde testet: Samtliga EU-kandidater som är S-kvinnor har tagit del av S-kvinnors test. Av dessa har åtta kandidater återkommit med svar på Morgonbris frågor.

morgonbris 23 Kryssa Sofie Eriksson, nr 5, om du brinner för fackliga frågor. Helst skulle du vilja exportera den svenska modellen med kollektivavtal till EU och stoppa arbetslivskriminaliteten och den organiserade brottligheten. Den viktigaste jämställdhetsfrågan i EU är att stoppa trafficking och prostitution. Du tycker att EU borde fokusera mer på klimatkrisen och mindre på jordbrukspolitiken. Freden i EU stärks genom ökat europeiskt försvarssamarbete. Det största problemet med EU är att det finns för mycket byråkrati. Du är för att sanktioner införs mot de länder som återkommande bryter mot EU:s politiska och ekonomiska villkor. Kryssa Lisa Nåbo, nr 7, om du brinner för klimatet. Du tycker att EU borde fokusera mer på klimatkrisen och mindre på jordbrukspolitiken. Den viktigaste jämställdhetsfrågan i EU är lika lön för lika arbete. Fler europeiska länder borde tillämpa den svenska modellen med kollektivavtal. Du tycker att säkerhetspolitiken och fredsarbetet i EU stärks genom ett ökat europeiskt försvarssamarbete. Du anser att det finns för mycket högerkonservativ politik i unionen, och för de länder som återkommande missköter sig ska sanktioner införas. Kryssa Tajma Sisic, nr 9, om du brinner för internationella frågor, till exempel fredsfrågor, kärnvapennedrustning och feministisk utrikespolitik. Du anser att freden i EU kan stärkas genom ökad handel av varor och tjänster. Du tycker att EU borde fokusera mer på att öka jämställdheten i unionen och att den viktigaste jämställdhetsfrågan är att stoppa trafficking och prostitution. Du tycker inte om när EU lägger sig i arbetsmarknadsfrågorna. Det finns för mycket högerkonservativ politik och de länder som bryter mot EU:s politiska och ekonomiska villkor ska inte tillåtas ta del av EU:s bidrag i lika hög utsträckning som andra länder. Kryssa Emma Fastesson Lindgren, nr 13, om du brinner för jämställdhetsfrågorna. Du tycker att den viktigaste jämställdhetsfrågan i EU är trafficking och prostitutionsfrågorna och om du fick bestämma skulle du exportera den svenska sexköpslagen till européerna. Ditt hjärta bultar också för klimatfrågorna och du tycker att EU borde fokusera mer på att stoppa klimatkrisen och miljöbrott. Du irriterar dig på de många onödiga flygresorna mellan Bryssel och Strasbourg. Du anser att freden i EU stärks genom mer rörlighet av medborgare i EU. För de EU-länder som missköter sina politiska och ekonomiska förpliktelser skulle du införa sanktioner mot genom att villkora deras tillgång till den fria marknaden. Kryssa Sandra Bizzozero, nr 21, om du vill att EU ska fokusera mer på den europeiska sammanhållningen. Särskilt viktigt i fredsarbetet är kärnvapennedrustningen. Du brinner för jämställdhet och du tycker att rätten till abort är den viktigaste jämställdhetsfrågan i EU. Du vill att fler länder ska införa den svenska sexköpslagen. Det största problemet med EU är att det finns för mycket högerkonservativ politik. De länder som bryter mot EU:s politiska och ekonomiska villkor ska inte tillåtas ta del av EU:s bidrag i lika hög utsträckning som andra länder. Åtta S-kvinnor som kandiderar i årets EU-val har svarat på Morgonbris test. Vilken kandidat kommer närmast dina svar? Forts…

24 morgonbris EU-VALET 2024 … Elin Sylvén, 34 år, Gällivare, som står på plats 35, sist på S lista till Europaparlamentsvalet. TEXT: YLVA SÄFVELIN Varför är EU-valet viktigt? – EU kan kännas jättelångt borta men det är en viktig politisk arena där man fattar beslut som påverkar våra vardagsliv. Det är beslut som är viktiga för företagen, arbetstagarna och medborgarna. – Just nu är miljö-, klimat- och energifrågor jätteviktiga och att vi och andra länder lever upp till de grundläggande demokratiska värderingarna. Det är som att hela omvärldsläget drar åt fel håll och det gör EU ännu viktigare. Vad är din hjärtefråga som hanteras av Europaparlamentet? – Jag har under lång tid jobbat fackligt så arbetsmiljöfrågor står mig nära, men också jämställdhetsarbete. Att förebygga människohandel, skydda offren, bekämpa mäns våld mot kvinnor och att stå upp för hbtqi-personers rättigheter, som tyvärr inte alltid är en självklarhet. Vad gör du till vardags? – Jag är gruvarbetare och jobbar på LKAB men fick i februari också min examen som sjuksköterska. Jag kommer att fortsätta att jobba med båda sakerna tills vidare. Målet är att bli barnmorska men det får bli när tid och ork finns, jag har fyra barn och familj också. Hur orkar du köra järnet när du står längst ner på listan? – Jag tänker att valrörelsen inte har fokus på den egna personen, det är den kollektiva kraften och viljan att driva de här frågorna. Om vi står längst ner eller högst upp på listan så har vi ändå samma mål. – Min drivkraft är att du och jag, grannen och kollegan, kanske personen du träffar i mataffären på valdagen, ska gå och rösta – och förhoppningsvis på ett parti som främjar jämställdhet, demokrati, god arbetsmiljö... Alltså på någon av oss! Vad är ditt bästa tips inför valspurten? – Att göra politiken begriplig för alla. Kryssa Carin Lidman, nr 23, om du värderar klimatfrågorna högst och anser att EU:s ansträngningar att stoppa klimatkrisen borde öka. Du vill stärka freden genom att kärnvapen i EU och globalt rustas ner och du anser att den viktigaste säkerhetspolitiska frågan i EU är att få bukt med den organiserade brottsligheten och arbetslivskriminaliteten, som också handlar om att stoppa trafficking och prostitution. Du anser att det finns för mycket högerkonservativ politik i EU och att länder som bryter mot EU:s förpliktelser inte heller ska få ta del av EU:s bidrag i lika hög utsträckning som andra länder. Kryssa Jenny Sellsve, nr 29, om du anser att förskola för alla barn är den reform som fler EU-länder borde ta del av. Du brinner för jämställdhet och helst skulle du vilja stoppa trafficking och prostitution i EU. Den organiserade brottsligheten och arbetslivskriminaliteten är den viktigaste säkerhetspolitiska frågan i EU. Du tycker att EU fokuserar för mycket på jordbrukspolitik och för lite på att stoppa klimatkrisen. Det största problemet med EU är att det finns för mycket högerkonservativ politik i EU. Du vill att de länder som bryter mot EU:s politiska och ekonomiska sanktioner ska få sanktioner och deras tillgång till den fria marknaden ska villkoras. Kryssa Carola Persson, nr 31, om du brinner för klimatet och vill att EU ska fokusera mer på att stoppa klimatkrisen. Du anser att den organiserade brottsligheten och arbetslivskriminaliteten har ett för stort fäste i EU. Helst skulle du vilja se ett stopp på prostitution och trafficking. Du tycker att EU ägnar sig mycket åt digitalisering när det finns andra viktigare frågor fokusera på. Freden i EU stärks genom att verka för nedrustning av kärnvapen i EU och globalt. Du är av uppfattningen att det finns för mycket högerkonservativ politik i EU. De länder som missköter sina medlemsförpliktelser ska inte tillåtas ta del av EU:s bidrag i lika hög utsträckning som andra länder. Hallå där…

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=