Morgonbris_3-22

morgonbr i s 15 forts. vänd… rige undertecknar FN:s kärnvapenförbud och har också krävt att Sverige ska bli en kärnvapenfri zon. För att detta ska bli verklighet bör möjligheterna att anta en nationell lagstiftning mot införsel av kärnvapen i Sverige ses över. Att militär upprustning och kostnader för ett NATOmedlemskap riskerar att gå ut över satsningar på fred, avspänning och bistånd är ytterligare orosmoln som både Skvinnor och IKFF framhållit. – Upprustning och militarisering gynnar aldrig kvinnors rättigheter och är oförenligt med en feministisk politik. Fred kan inte byggas med militära medel och krig, säger Malin Nilsson. Att Sveriges röst kommer att tystna i internationella sammanhang är också en farhåga. Malin Nilsson lyfter eftergifterna till det auktoritära Turkiet som ett exempel och säger att risken är att Sverige, som medlem i NATO, förlorar sin självständiga utrikespolitik. Att framtiden har enorma utmaningar är tydligt för Malin Nilsson. Pandemin har lett till att fattigdomen åter ökar i världen, kvinnors rättigheter trycks tillbaka, trenden med ett minskat demokratiskt utrymme till förmån för mer auktoritära styren fortsätter och vi har ett fullskaligt krig i vårt närområde. – Freds och konfliktförebyggande arbete tar tid och resurser och måste innefatta alla delar av ett samhälle, säger Malin Nilsson. Fred skapas genom att förebygga att väpnade konflikter bryter ut, med avspänning och genom att bygga trygga och demokratiska samhällen fria från våld. Politiken måste ha långsiktiga lösningar och kunna hantera flera kriser samtidigt. S-kvinnors krav på området är dessa: • Sverige ska arbeta aktivt för fred, nedrustning och en kärnvapenfri värld. • Stärk arbetet för att förhindra sexualiserat våld i krig och konflikter. • Trygga vägar för kvinnor och barn på flykt. • Kvinnors perspektiv på fred och säkerhet ska alltid inkluderas. • Jämställdhetsrådgivare ska finnas med vid fredsinsatser och återuppbyggnadsprocesser. Framåt Malin Nilsson, generalsekreterare på IKFF.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=