Morgonbris_3-22

morgonbr i s 17 nans gränser för det acceptabla förskjutits och det blir svårare att gå. Det psykiska har varit svårt att komma åt straffrättsligt. Förra året tillsatte därför justitieminister Morgan Johansson en utredning i syfte att se över hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld ska stärkas. Den lämnades nyligen till regeringen med förslaget om att psykisk misshandel blir ett eget brott. I våra nordiska grannländer finns redan liknande lagstiftning. Förra året infördes också ett så kallat barnfridsbrott, som innebär att det nu är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds och sexualbrott, i nära relation. Vår uppkopplade tillvaro där de flesta tonåringar har smarta telefoner och fri tillgång till internet lyfts ibland fram som en förklaring till det ökade sexualiserade våldet. År 2020 hade runt hälften av Sveriges grundskolor porrfilter på datorerna. Sådana filters effektivitet är dock en fråga som splittrar experterna, och en del skolor har valt bort filter och har i stället obligatoriska värdegrundsutbildningar med eleverna. År 2018 röstade riksdagen emot ett lagförslag om att införa porrfilter på alla skoldatorer i Sverige. Trots nya progressiva lagar och lagförslag återstår mycket arbete för att kvinnor ska kunna leva lika fritt som män och utan rädsla för våld. Svenskt rättsväsende har fortfarande svårt att komma åt den brottslighet som sker inom hemmets fyra väggar. I en uppföljning av det nya barnfridsbrottet i december förra året hade över 3300 anmälningar kommit in på några månader, men bara 60 av dem lett till fällande domar. Samtyckeslagen har gjort att antalet fällande domar i våldtäktsmål ökat kraftigt, dock från en låg nivå. S-kvinnor kräver ett tryggt samhälle där rätten till den egna kroppen säkras, det är grunden till allas frihet. • En jämlik skola där flickor och pojkar har samma frihet. • Inför porrfilter på skoldatorer. • En nollvision mot mäns våld mot kvinnor. • Kontaktförbud ska användas mer frekvent och överträdelser bestraffas. • Barn ska skyddas från umgänge med förälder som utsatt barnet eller anhörig för våld. • Sexköp ska alltid leda till frihetsberövande straff. Framåt I juni beslutade regeringen omett nytt våldsförebyggande programpå området mäns våldmot kvinnor. Läs mer på sidan 6!

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=