Morgonbris_3-22

Att kvinnor ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden på samma villkor som män, leva på sin lön och pension och helt enkelt inte vara ekonomiskt beroende av män är ett fundament i kampen. En förutsättning för att kunna lämna en våldsam eller bara dålig relation, göra sina egna livsval och leva i frihet. Det var 10 år sedan Sveriges Kvinnolobby startade kampanjen ”Lön hela dagen”, som för många sedan dess väldigt konkret har illustrerat hur jämställdhetsarbetet i Sverige fortskrider. Utgångspunkten är att män får lön under en hel arbetsdag räknat från klockan åtta till 17. Kvinnor jobbar gratis en del av den. När ”Lön hela dagen” startade år 2012 jobbade kvinnor gratis från 15.51 på eftermiddagen. Men att kvinnor ens skulle ha en lön har som bekant varit långt ifrån självklart. Enligt forskningsinstitutet IFAU ökade kvinnors lönearbete successivt mellan åren 1920 och 1970, men då framför allt hos kvinnor utan barn. Det var framför allt de familjepolitiska reformerna på 70talet, med utbyggd förskola och särbeskattning, som möjliggjorde lönearbete även för kvinnor med barn. Läs mer om Skvinnors roll i det på sidorna 30–31. Även den inkomstbaserade föräldraförsäkringen och rätten att behålla arbetet efter föräldraledighet bidrog till ökat arbetskraftsdeltagande hos svenska kvinnor under 1900talets andra hälft. Kvinnors reproduktiva hälsa var föremål för reformer under samma tidsperiod. I början av förra seklet föddes nästan alla barn i hemmet, med barnmorskor närvarande men 60 år senare sker en övergång till sjukhusfödslar som regel. Smärtlindring blir en rättighet vid förlossningar och 1974 införs allmän abort. Även den svenska föräldraförsäkringen införs 1974. Länge tog mammorna ut nästan alla föräldradagar, fortfarande år 2005 tog papporna bara 16 procent. Klockan är nästan kvart över fyra, 16:13 närmare bestämt, när kvinnor år 2022 i Sverige börjar sin ideella del av arbetsdagen. På tio år har alltså klockan tickat framåt 22 minuter. Det här motsvarar en löneskillnad på 9,8 procent*. När det närmar sig 50 år sedan Föräldraförsäkringen infördes tar pappor ut ungefär en tredjedel av föräldradagarna och mammor 70 procent, i heterosexuella par med två föräldrar. Enligt en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen tar dock var tredje pappa ut 30 föräldradagar eller färre, trots 90 öronmärkta dagar. De som är allra sämst på att ta ut föräldradagar är pappor som tjänar dåligt och de som tjänar väldigt bra. I studier av svenska par bestående av en man och en kvinna går det visserligen att se en liten löneskillnad innan första barnet föds, men den kan i huvudsak förklaras av att männen i genomsnitt är ett par år äldre än kvinnorna. Men efter första barEkonomisk jämställdhet är grunden till all jämställdhet Det feministiska arbetet för enmer jämställd värld inbegriper många saker, men att ekonomisk jämställdhet är grunden till det mesta är de flesta överens om. TEXT: AMANDA SCHULIN Feminism Då Nu 18 morgonbr i s

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=