Morgonbris_3-22

net vidgas lönegapet. Männens löner ökar medan kvinnornas stagnerar. Vid 45 års ålder kan två tredjedelar av skillnaderna i inkomst och tio procent av lönegapet förklaras av den så kallade barneffekten. Kvinnor är också sjukskrivna från arbetet oftare än män. Kvinnors sjukpenningtal var i juli 2021 83 procent högre än männens, enligt Försäkringskassan. Psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor. Den som är sjukskriven får lägre inkomst och på sikt sämre pension. Orsaker som lyfts fram är skillnader i arbetsmiljö och arbetsvillkor mellan könen, samt bristande jämställdhet när det gäller obetalt hemarbete. Enligt SCBs tidsanvändningsundersökning ”En fråga om tid” från 2021 lägger kvinnor mer tid på matlagning, omsorg om barn och lägger även mer tid på kontakt med släkt och vänner än män. Enligt undersökningen lägger kvinnor i genomsnitt 19 minuter per dygn åt omsorg om barnen, män bara drygt halva den tiden, tio minuter (i statistiken ingår personer mellan 1884 år, där många inte har barn vilket påverkar genomsnittstiderna). Omdet tuffar på i samma takt som nu kommer kvinnor först år 2043, om 21 år, att få betalt för sitt arbete hela dagen. Fram till dess fortsätter det faktum att kvinnors arbete systematiskt undervärderas att påverka deras hälsa, livsutrymme och på sikt pensionerna. S-kvinnor kräver en rad feministiska reformer för att arbetsmarknaden och välfärden ska bli jämställd: • Lika lön för lika arbete. • Allmän visstidsanställning, delade turer och hyvling avskaffas. • Pensionssystemet ses över utifrån ett jämställdhetsperspektiv. • Sjukvården blir jämställd och ges efter behov. • En nationell handlingsplan för förlossningsvården införs. • Tandvård jämställs med övrig sjukvård. • En äldreomsorgslag införs. Framåt morgonbr i s 19 * Siffran är framtagen med så kallad ovägd data, där skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid inte vägts in. Den vägda skillnaden är 4,4 procent. Organisationerna bakom kampanjen använder den ovägda siffran för att synliggöra en struktur där kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken systematiskt värderas lägre än mäns.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=