Morgonbris_3-22

marknaden sätter tydliga förväntningar på politiken. När Skvinnors ordförande Annika Strandhäll blev klimat och miljöminister i Magdalena Anderssons regering, som den första socialdemokratiska miljöministern på 15 år, valde hon att rikta in miljöpolitiken på de stora utsläpparna, industrin och transportsektorn, i första hand. – Klimatpolitiken handlar om att genomföra en klimatomställning för hela samhället. Där fler kan och vill vara med. Det ska funka för vanligt folk i hela landet. Det handlar om klass, om stad och land, och om kön, säger hon. Kvinnor världen över har lägre klimatutsläpp men drabbas hårdare av klimatförändringarna. Kvinnor har också sämre möjlighet än män att påverka hur klimatomställningen ska gå till. Därför är klimatförändringar viktiga jämställdhetsfrågor. För nuvarande och kommande generationers skull behöver samhällsutvecklingen vara långsiktigt hållbar. Kollektiva nyttigheter som atmosfär, ekosystem och välfärd måste skyddas och överordnas marknadsaktörerna. En kvalitativ tillväxt, en rättvis och ordnad omställning som tar hänsyn till både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter står på önskelistan. För att värna vår framtid måste de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser minskas. Sverige ska verka för en internationellt rättvis klimatomställning. S-kvinnor driver följande krav: • De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ska halveras innan 2030. • Tåg- och kollektivtrafiken ska rustas upp och byggas ut i hela landet och sänkta biljettpriser införas. • Den biologiska mångfalden ska stärkas. • Sverige ska verka för en internationellt rättvis klimatomställning. Framåt morgonbr i s 21 »

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=