Morgonbris_3-22

28 morgonbr i s lldeles i Sveriges närhet pågår ett krig. Vi chockas av TVbilder som visar lidande och förödelse. Kriget startades av ett Ryssland som för varje dag blir allt mindre demokratiskt, och därmed kan föra krig utan att ta hänsyn till vad den egna befolkningen tycker. Det visar hur viktigt det är att vi bryr oss om hur det står till med demokratin i världen. Den krympande demokratin i Ryssland är tyvärr en del av en global trend. Demokratin i världen går bakåt i en rasande takt. I dag lever omkring 70 procent av jordens befolkning i en diktatur. Och det påverkar oss i Sverige. För att belysa hur den globala demokratiska tillbakagången inverkar på oss i Sverige har LO, Tankesmedjan Tiden och Olof Palmes Internationella Center tagit fram faktarapporten ”Demokrati på reträtt – varför ska man bry sig?”. Rapporten visar hur viktigt det är att arbetarrörelsen fortsätter sitt internationella engagemang och vågar stå upp för det. Bland medlemmarna i LOförbunden finns i dag många, till övervägande delen män, som tagit till sig Sverigedemokraternas nationalistiska budskap och ifrågasätter arbetarrörelsens idé om internationell solidaritet. Självfallet har vi alla ett moraliskt och politiskt ansvar att reagera och agera när vi ser yttrandefriheten strypas och människor som förtrycks, och kanske fängslas för att ha uttryckt en avvikande åsikt. Det alldeles oavsett om vi själva är direkt berörda. Men det tillför en extra dimension om vi även kan visa att den demokratiska tillbakagången har betydelse i vardagen för var och en av oss. Men på vilket vis påverkas vi av en alltmer odemokratisk värld? Varför har en metallarbetare eller en undersköterska anledning att bry sig av andra skäl än av allmänpolitiska eller moraliska? Vi som var inblandade i att ta fram rapporten kunde konstatera att detta är ett område där det saknas heltäckande forskning. Men utifrån tillgängliga fakta går det att dra slutsatser kring hur den krympande demokratin i världen försämrar våra möjligheter att leva under fredliga förhållanden, komma till rätta med klimatkrisen och garantera att svenska löntagare har anständiga arbetsvillkor. Allt hänger ihop I och med kriget i Ukraina har nog flertalet insett att vår möjlighet att leva i fred och slippa krigets fasor hänger ihop med hur världen runtomkring oss utvecklas. Professor Staffan Lindberg, som leder Vdem Institute i Göteborg, konstaterar i Svenska Dagbladet att om Ryssland varit kvar på samma nivå av demokrati som 1994–1996 hade invasionen av Ukraina aldrig ägt rum. Det finns ett många gånger upprepat påstående som vid närmare granskning visar sig stämma. Nämligen att två demokratier inte för krig mot varandra. Den som letar med förstoringsglas kanske kan finna något enstaka undantag från den regeln. Men på det stora hela stämmer denna tes överens med verkligheten. internationellt demokrat i på re trät t Kriget sompågår i Ukraina borde fungera somen väckarklocka för de som trott att vi kan stänga dörrenmot omvärlden, skriver Palmecentret med utgångspunkt i sin rapport ”Demokrati på reträtt”. TEXT: BJÖRN LINDH FOTO: SHUTTERSTOCK A Demokratin i världen går bakåt – SÅ BERÖRS DU ”Demokrati på reträtt. Varför ska man bry sig?” av Johan Sjölander och Lisa Weegar.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=