Reflex_1-22

19 REFLEX 1/22 NOTeRAT – FORSKNING OCh dIAGNOS Nytt år – nya lagar Från och med årsskiftet höjdes taket i sjukförsäkringen bland annat för sjuk-, smittbärar-, närstående- och rehabiliteringspenning. Dagens tak som ger individen max 810 kronor om dagen höjs till max 1027 kronor per dag. De tillfälliga regler för beviljande av sjukpenning i väntan på vård eller rehabilitering, som infördes under pandemins första år, blir nu lag under 2022. Det betyder att den som inte kan arbeta i väntan på exempelvis en operation som försenats eller att en rehabilitering fördröjts kan få fortsatt sjukpenning även efter dag 180 i sjukperioden. Förutsättningen är att personen bedöms kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete efter insatsen. Bostadstillägget höjs Utöver detta höjs bostadstillägget till personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Som mest kan ett ensamhushåll få 6 550 kronor i månaden medan man i parhushåll får max 3 275 kronor i månaden vardera. Även taket för det särskilda bostadstillägget höjs och garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,25 prisbasbelopp till 1006 kronor. Ytterligare regelförändringar sker från och med den 1 februari då förlängd sjukpenning införs, vid exempelvis pågående rehabilitering. Den generella regeln är att om du haft sjukpenning i ett år ska du få din arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden. Finns det däremot särskilda skäl kan du istället få din arbetsförmåga prövad mot ditt vanliga jobb. Det kan bli aktuellt om det är tydligt att du har möjlighet gå tillbaka till arbetet innan dag 550 i sjukperioden. Exempelvis kan det röra sig om en pågående rehabilitering eller en plan för hur du som sjukskriven kan återgå till din vanliga arbetsplats. Flexibilitet för deltidssjukskrivna Det införs också större flexibilitet för deltidssjukskrivna. Den som är sjukskriven på deltid ska enligt grundregeln minska sin arbetstid lika mycket varje dag. Men ett tillägg i lagen ger nu den sjukskrivne möjlighet att förlägga sin arbetstid mer flexibelt. Villkoret är att det inte försämrar chanserna att komma tillbaka till arbetet. Du som fyllt 62 år och har sjukpenning ska få din arbetsförmåga prövad mot jobb hos din arbetsgivare vid dag 181 i sjukperioden. Enligt det gamla regelverket skulle den här gruppen prövas mot hela arbetsmarknaden. Lagen omfattar anställda och egenföretagare, men inte arbetslösa. TEXT: MARIA LILLIEROTH Nytt år innebär ofta egna löften om förändringar, men ett årsskifte bäddar också för nyheter inom lagstiftningsområdet. Redan 1 januari i år trädde en rad nya lagar i kraft och fler förändringar följer i februari. här beskrivs vilka lagändringar som riksdagen beslutat omoch som kan komma att påverka dig somenskild.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=