Reflex_1-22

20 REFLEX 1/22 NeURORAPPORTeN – FORSKNING OCh dIAGNOS Just nu håller Neuros utredare Fanette Caudron på att ta fram den nya Neurorapporten som i år fokuserar på hjälpmedel. här förklarar hon hur viktig den är för Neuros medlemmar. Ny Neurorapport på gång – hjälpmedel i fokus Nästa Neurorapport kommer att fokusera på hjälpmedel, varför? – Förmånga avNeuros medlemmar är hjälpmedel en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. Men tillgången till hjälpmedel är ojämlik över landet och situationen försämras eftersom allt fler kommuner och regioner inför hjälpmedelsavgifter och/eller höjer befintliga avgifter. I årets Neurorapport vill vi därför kartlägga hur tillgången till hjälpmedel ser ut och utvärdera hur situationen har förändrats över tid. Neurorapporten blir ett viktigt underlag för vårt påverkansarbete. Hur går du till väga för att författa rapporten? – För det första har jag förberett en enkät som har skickats till Neuros medlemmar som har uppgett en e-postadress. Jag kommer sedan att använda svaren för göra en statistisk sammanställning och författa en analys. För det andra planerar jag att sammanställa riksdagspartiernas synpunkter om hjälpmedel och redogöra för det de föreslår för att förbättra situationen. Under rapportens olika delar kommer jag även att ta upp vad lagtexter och regelverk säger om hjälpmedel. Hur viktigt är det att många svarar på enkätfrågor om hjälpmedel? – Det är oerhört viktig! Jag uppmanar alla medlemmar att svara på enkäten oavsett om de använder sig av hjälpmedel eller inte. I enkäten finns också frågor som riktar sig till anhöriga samt de som är medlemmar i Neuro av andra skäl. Vårt mål är att skapa en trovärdig bild av hur situationen ser ut för våra medlemmar. Ju fler som svarar desto större möjlighet till påverkansarbete har vi, både på nationell och lokal nivå. Många svar betyder att jag får tillräckligt med underlag för att ta fram regionala analyser som kan presenteras lokalt. Hur hoppas du att Neurorapporten ska göra skillnad? – Rapporten ska kunna användas av medlemsföreningar och länsförbund i dialog med beslutsfattare inom kommuner och regioner. Den ska också kunna användas som ett underlag för vårt påverkansarbete på nationell nivå. Det slutliga målet är att förbättra tillgången till hjälpmedel för våra medlemmar. Jag hoppas därför att politiker och beslutfattare kommer att ta del av rapporten och inse att nya åtgärder krävs för att se till att alla med neurologiska diagnoser får tillgång till adekvata fysiska och kognitiva hjälpmedel oavsett var i landet de bor. Övrigt Enkäten går att hitta på: https://response.questback.com/neuroforbundet/ hjalpmedel2022/ Sista svarsdagen är den 6 mars 2022. Fanette Caudron är Neuros utredare. Foto: Alfred Skogberg

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=