Reflex_1-22

28 REFLEX 4/21 FÖRBUNdSNyTT – FORSKNING OCh dIAGNOS I takt med att världen förändras behöverocksåNeuro förändras för att på bästa sätt kunna svara påmedlemmarnas behov. Annika SundhMeiling ochAngeli Sjöströmhederberg är konsulter somstöttar Neuro i organisations- översynen. här berättar de om hur arbetet fortlöper. Hur går det? – Det är både spännande och meningsfullt. Vi har mött representanter för lite drygt halva föreningslivet i referensgrupper, digitala fikor och på vägvalskonferenser. Vi hoppas på att få träffa ännu fler under våren. Vad har ni gjort hittills? – Vi har pratat om organisation, medlemskap och demokrati. Frågan är hur Neuro ska organiseras för att fånga upp engagemang och lyckas med opinionsbildning, vilka former av medlemskap som behövs och hur fler ska få möjlighet att påverka. Ganska komplexa frågor, som alla vi mött tagit sig an med stor energi. Har ni stött på några svårigheter? – Förändring i sig är svårt men bara för att det är svårt är det inte farligt eller dåligt. Det finns en stor samstämmighet och längtan efter förändring inom förbundet, inte Förändringar att vänta inomNeuro minst en föryngring. Och fler digitala mötesplatser efterfrågas. Men det är alltid svårt att bli konkret och göra val. Det gäller att stå ut med att det inte finns ett rätt sätt att organisera sig och att alla inte kommer få just precis som de vill i allt. Det är ju det som är demokrati: att lyssna och vaska fram en gemensam riktning; att testa och arbeta med de små stegens princip. Det går att göra nytt utan att det gamla för den delen har varit dåligt. En annan utmaning är att göra upplysta val som bygger på fakta och inte fantasier. Vi behöver utgå från kunskap om ekonomi, medlemsdemografi och potentiella medlemmars behov. Sen är det alltid klurigt att se till både dagens och morgondagens medlemmars bästa. Det gäller att få ihop historik, nutid och framtid. Alla delar behövs för att bli en stark organisation. Vad är på gång framöver? – Nästa steg är att förbunds- styrelsen ska formulera än mer konkreta inriktningsförslag som vi sedan ska jobba vidare med under våren på vägvalskonferenser och digitala mötesplatser. Det är långt ifrån klart ännu och det finns stora möjligheter att påverka hela vägen fram till maj. Sedan tar den extrainsatta kongressen beslut om Neuros framtida organisation i september. KONTAKTAOSS annika@medlemsutveckling.se angeli@medlemsutveckling.se Läs mer om organisationsöversynen på www.neuro.se/foreningsservice Vilka kan bidra och hur? – Till vårens digitala konferenser bjuder vi in alla medlemmar att vara med, utöver att föreningarna och länsförbunden får skicka obegränsat antal representanter. Alla som vill forma framtidens Neuro är välkomna. Utöver det kan den som vill ge inspel höra av sig till referensgruppen, till oss konsulter eller via den Öppna brevlådan på hemsidan. Digitala fikor kommer också att ske under våren. Sen är det superspännande med den specifika sökning efter yngre medlemmar som görs just nu. Vi vill möta dig som är under 45 år och som ännu inte haft ett förtroendeuppdrag. Är du intresserad av att tänka ihop med oss under några timmar så ska du anmäla dig! Övrigt ni vill lyfta? – Att inga åsikter eller idéer är dumma eller för små. Nu står påverkansfönstret öppet och det är bara att ta chansen och tycka till.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=