Reflex_1-22

29 REFLEX 4/21 FÖRBUNdSNyTT – FORSKNING OCh dIAGNOS Ny omgång med Vägvalskonferenser Extra förbundskongress lördag 17 september 2022 Just nu hålls en andra omgång av vägvals- konferenser för Neuros föreningar och länsförbund. Som förtroendevald eller av förening utsedd medlem inom Neuro är du inbjuden att medverka i förbundets pågående organisationsöversyn. De som deltar i konferenserna ges möjlighet att bidra med tankar och erfarenheter och får även möjlighet att lyssna till och möta andras tankar och erfarenheter. Samtal och workshop under konferenserna leds den 17 september 2022 är det dags för den extrakongress som kongressen 2021 beslutade om. den stora frågan somdå kommer att hanteras är resultatet avden pågåendeorganisationsöversynen. Det kan även innebära att frågor såsommedlemskap och medlemsavgift behöver behandlas. Sedan kommer stadgefrågor också komma upp i plenum, då de dels blev återremitterade på senaste kongressen i september 2021, dels att det kan behövas följdändringar utifrån besluten som kommer från organisationsöversynen. Digitalt på grund av covid-19 På grund av den pågående pandemin har förbundsav en extern konsult. Minst en representant från förbundsstyrelsen finns med under varje konferens. Sista chansen att delta är på de två avslutande digitala konferenserna, den 8 respektive 13 mars. Skynda att anmäla din förenings eller länsförbunds medverkan senast den 5 eller 10 mars! Du kan också när som helst ta kontakt med våra konsulter för att dela tankar och ställa frågor genom att mejla till annika@medlemsutveckling.se alternativt angeli@medlemsutveckling.se. styrelsen beslutat att extrakongressen kommer att genomföras digitalt, inte minst eftersom det sker en ökad smittspridning och att det hela tiden kommer nya mutationer av covid-19-viruset. Med de erfarenheter och den återkoppling som förbundet har fått efter förra kongressen kommer det att bli en ännu bättre digital kongress denna gång. Detta innebär att samtliga föreningar kommer behöver välja ombud till kongressen på sina årsmöten nu under kommande vårvinter. Det kommer även innebära att kongressen öppnas för påverkanstorg eller liknande under en period före den 17 september. Mer information om antalet ombud, tidsplaner och datummed mera kommer meddelas föreningarna nu i början av 2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=